Vihmauss on putukas?

Vihmauss on putukas?

Arvamus

 

Põhjarannik

ANARI LILLEOJA,
keskkonnaministeerium

Viimastel kuudel on nii keskkonna- kui ka haridustöötajate kulmukortsutusi ning muremõtteid esile kutsunud koostatav põhikooli ja gümnaasiumi riikliku õppekava üldosa, täpsemalt öeldes loodusainetega seonduv.

Haridus- ja teadusministeerium (HTM) on välja töötanud õppekava, mille järgi lapsed oma esimestel kooliaastatel loodusõpetust eraldi ainena enam ei õpigi. Selle asemel pakub HTM välja uue aine – inimene ja keskkond –, mille kaudu looduse õpetamine on aga väga küsitava kvaliteediga. Näiteks kuuluvad selle ainekava kohaselt putukate hulka ka vihmaussid!

Loodusõpetus jääb kaotajaks