Viies Torma Album on pühendatud akadeemik Paul Aristele

Viies Torma Album on pühendatud akadeemik Paul Aristele (2)

Torma Album V müügil valla kantseleis. Hind 70 krooni.  07.01.2008  (info Torma Vallavalitsuse kodukalt)

kommenteeri

Möödud aasta lõpus ilmus trükist Torma piirkonna ajalugu ja kultuurilugu tutvustava almanahhi “Torma album” V osa, mis on pühendatud Rääbise külast võrsunud rahvusvaheliselt tuntud keeleteadlasele ja õpetlasele akadeemik Paul Aristele.

Almanahhisarja “Torma album” toimetajateks ja koostajateks on Tormalaste Kodupaigaühenduse juhatuse liikmed: ajaloolane Endel Laul, harrastusajaloolane Aksel Jõgi ja kirjatuse EETEL Ekspress töötaja Rein Aro. Kultuuriloolise trükise V osa otsustasid nad pühendada Rääbiselt pärit soome-ugri keelte uurijale fennougristile Paul Aristele, kelle sünnist möödus 2005. aasta 3. veebruaril 100 aastat. Almanahhi esikaant kaunistab foto Paul Aristest Helsingi ülikooli audoktoriks valimise ajal. Lugeda saab teadlase enda kirjutatud artikleid “Missugust murret rääkisin 70 aastat tagasi” ja tema lapsepõlve ja noorusaastate mälestusi Rääbiselt, Visustist, Puurmanist ja Kivijärvelt.

Geograaf, etnoloog, turkoloog ja fennougrist Ott Kurs on kirjutanud artikli “Ajarännak Aristega”.

“On tänuväärne, et Torma albumisse teevad meelsasti kaastööd mitmed Torma vallas tuntud ja lugupeetud inimesed. Uues Torma albumis on esmakordselt avaldatud ka Carl Robert Jakobsoni nimelise Torma Põhikooli ja Sadala Põhikooli õpilaste kirjatöid, ” ütles Laul.

“Tunnen rõõmu, et meie koduvallast võrsunud vaimuerksad inimesed on moodustanud Tormalaste Kodupaigaühenduse, kes on algatanud traditsiooni Torma albumite toimetamiseks ja koostamiseks, ” ütles Torma vallavanem Riina Kull, kelle sulest on almanahhis artikkel “Viimased kolm aastat Torma vallas “.

“Torma vald on Eestis ainulaadne omavalitsus selles mõttes, et selle piirkonna minevik ja olevik saab järjepidevalt kirja pandud almanahhi. Usutavasti innustab tormalaste eeskuju sarnaseid trükiseid koostama ja välja andma ka mujal,” ütles Jõgeva maavanem Aivar Kokk, kes on kirjutanud almanahhile eessõna.

JAAN LUKAS