Visnapuu Henrik – Eesti luuletaja

Henrik Visnapuu.jpg:

Henrik Visnapuu (1891-1951) luule on see, mis tema nime põlistab. Suur osa kirjaniku ulatuslikust poeetilisest pärandist on koondatud … mahukasse luuleraamatusse, mis pakub nii nooruslikku joobumusluulet, traagilist elamust, filosoofilist arutlust inimelu ja kodumaa saatuse üle, kirglikku deklaratsiooni kui ka skeptilist irooniat.

Visnapuu, H. Mu ahastus ja armastus, Tallinn, Eesti Raamat,1993, 512 lk. Koostaja G. Grünberg.