VKG Oil AS käivitas uue õlitootmise jäätmete käitlemise süsteemi

VKG Oil AS käivitas uue õlitootmise jäätmete käitlemise süsteemi
MajandusNovembris alustas VKG Oil ASis tööd õlitootmise vedelate jäätmete käitlemise süsteemi esimene etapp.

Ligi kolm aastat kestva ja üle 50 miljoni krooni maksva projekti raames ehitatakse välja kogu süsteem, mis võimaldab õlitootmise vedelad jäätmed kogu mahus ümber töötada.

Õlitootmise vedelad jäätmed ehk fuussid kujutavad endast õli, vee ja põlevkivitolmu pigilaadset segu. Fuussid tekivad põlevkiviõli töötlemise käigus, kui õlist setitatakse välja sinna utmisprotsessi käigus sattunud vesi ja tahked osakesed. Fuussid on seni olnud põlevkivitööstuse lahutamatu osa, vaatamata sellele, et võimalusi nende kasulikuks rakendamiseks või tööstusprotsessist elimineerimiseks otsiti üle 80 aasta. Seni utiliseeriti fuusse kas sealsamas põlevkivitöötlemise retortides või siis ASi Kunda Nordic Tsement tsemendiahjudes.

Pärast mitmeaastaseid katsetusi mitmetel katseseadmetel võttis VKG Oil AS kasutusele uue tööstusliku protsessi, mille tulemusel fuusse enam ei teki. Kogu toorõli filtreeritakse ning õlis leiduvad vee- ja muud osakesed püütakse kinni spetsiaalselt põlevkiviõlile disainitud filtrisüsteemis. Uue tööstusprotsessi lõppsaadus on tahke filtrikook, mida kasutatakse kütusena tahkekütuse kateldes. Filtreerimisseadmed on hermeetilised ning õliaurud seotakse spetsiaalsete absorbentide abil.

VKG Oil ASi juhataja Nikolai Petrovitši sõnul väheneb uue jäätmekäitlemissüsteemi käivitamise tulemusel negatiivne mõju keskkonnale. “Kuna põlevkiviõli setitati varem lahtistes mahutites, sattus paratamatult välisõhku õliaure. Nüüd on õhuheitmed välistatud,” ütles ta. “Teiseks vähenesid oluliselt kaod põlevkiviõli tootmisel. Sisuliselt olid ju fuussid põlevkivitolmuga saastunud õli. Nüüd filtreeritakse puhas õli välja ja saadetakse edasi oma tavapärast teed destilleerimisele, kus saadakse juba kaubaõlisid.”

PR
Reede, 17.11.2006  Põhjarannik