Voldemar Trummile esitati umbusaldusavaldus

 Voldemar Trummile esitati umbusaldusavaldus
PoliitikaKuus Kiviõli volikogu liiget esitasid eile umbusaldusavalduse linnapea Voldemar Trummile, pannes talle süüks usalduse kaotamist. Linnapea ise arvab umbusalduse põhjuseks olevat linna soojusmajanduse.

Kuue umbusaldusavaldusele alla kirjutanud volikogu liikme hulgas oli nii opositsiooni kui koalitsiooni esindajaid. Tehast esindav valimisliit Muutuste Tuuled oli ainus poliitiline jõud, kes avaldusest täiesti kõrvale jäi.

Mitte poliitiline pööre, vaid rahulolematus

Umbusaldusavaldusele alla kirjutanud, volikogus opositsiooni kuuluv Inno Naur ütles, et algatus tuli koalitsioonis olevalt Keskerakonnalt, nemad läksid sellega kaasa. Opositsiooni kuulub Kiviõlis kaheksa liiget, kui nendega liituvad vähemalt kaks Keskerakonna liiget, läheb umbusaldushääletus järgmisel volikogu istungil ka läbi.

Nauri sõnul ei ole tegemist poliitilise umbusaldusavaldusega, sellele alla kirjutanud inimesed pole rahul linnapea tööga. “Mina isiklikult leian, et linnapea tegevus pole olnud piisavalt läbipaistev, ta pole õigesti kasutanud eelarveraha, samuti on ta volikogust mööda minnes võtnud linnale rahalisi kohustusi,” ütles Naur, kes tõi näiteks, et linnapea kirjutas alla Kiviõli Soojuse ja Kiviõli Keemiatööstuse OÜga ühisele lepingule, kus on lubatud, et linn garanteerib 10 protsenti investeeringutest soojusmajandusse. “Sellist kohustust saab võtta ainult volikogu, mitte linnapea,” rääkis Naur.

Soojaküsimus saab võtmeks

Voldemar Trumm kinnitas, et teadis umbusaldusavalduse esitamisest ette ning arvas, et ehkki talle pandi süüks usalduse kaotamist, on põhiprobleem linna soojusmajanduses. Kiviõli Soojus ning Kiviõli Keemiatööstuse OÜ, kes pidi uuest kütteperioodist üle võtma linna kütmise, pole seni suutnud allkirjastada omavahelist lepingut ning keemiaettevõte esitas linnavalitsusele ultimaatumi, et kui leping ei saa 1. septembriks allkirjastatud, ei saa nemad linna kütta. Kõik kolm osapoolt – keemiatööstus, linnavalitsus ja Kiviõli Soojus – kirjutasid aasta alguses alla kokkuleppele, millega vähendati linnas soojuse megavatt-tunni maksumust ning sellist hinda lubati hoida viis aastat.

“Kui nemad linna kütma ei hakka, siis teeb seda Kiviõli Soojus. Aga kuna meie katlad töötavad gaasiga, siis tuleb hind kõrgem ja me ei suuda madalamat hinda hoida,” ütles Trumm.

Tehas tahab Trummi kinnitusel ostu-müügilepinguga kontrollida soojusettevõtte rahavoogusid. Kiviõli Soojuse nõukogu seevastu leiab, et hind peaks olema fikseeritud.

See, kuidas probleem linna soojusettevõtte ja keemiatööstuse vahel lahendatakse, saab Trummi arvates otsustavaks ka selles, kas tal lastakse jätkata või mitte.

“Esmaspäeval koguneb Kiviõli Soojuse üldkogu, kes otsustab, mis saab edasi. Soojusettevõtte nõukogu ei ole otsustusvõimeline, kuna selle viiest liikmest kolm astusid tagasi. Kõik, kes tagasi astusid, olid keemiaettevõtte töötajad.

GERLI ROMANOVITŠ Põhjarannik
Reede, 25.8.2006