Võõras võlg…

Inimestel on võõras küttevõlg veskikivina kaelas
MajandusPaljude Kohtla-Järve majade jaoks on küttevõlg praegu probleem number üks. Soojusettevõtted, jõudmata ära oodata majavalitsejate samme võlgnikelt summade sissenõudmiseks, esitavad kohtule hagi, kasutades selleks seaduse punkti elanike solidaarsest vastutusest. Ja nii vastutavadki need elanikud, kes on seni korralikult maksnud.

Soojusettevõte VKG Energia on esitanud kohtule 21 hagi. Üldvõlg esitati ühele korteriomanikule, kellel endal ei pruugi võlga üldse olla. Kuid maja ja soojuse müüja suhete aluseks on praegu kollektiivleping ja arveldamine ühismõõturi näidu järgi ning ettevõttel pole infot, kes konkreetselt majas võlgu on. Kuna korteriomanike ühisus pole juriidiline isik, siis vastutavad kõik korteriomanikud solidaarselt ja võlausaldaja võib kõigi nende või neist ühe kohta hagi esitada, nagu firma VKG Energia seda tegigi. AS Kohtla-Järve Soojus esitab samuti kohtule võla sissenõudmiseks hagi, kuid nad ei soovi lihtsustatud, vaid tavalist menetlust.

Kolmapäeval kohtusid nende ettevõtete esindajad Kohtla-Järve linnapea Jevgeni Solovjoviga, kes tegi VKG Energiale ettepaneku loobuda lihtsustatud menetlusega hagidest, sest on ebaõiglane, kui kogu maja võlg nõutakse sisse inimeselt, kes ise tegelikult võlgu ei ole. Kuid võlgade probleem tekkis juba varem, neist räägiti terve suvi, kuid mõni maja pole nende väljanõudmiseks midagi ära teinud.

Põhjarannik