5. märts

* 5.03.1895 – Tudulinnas sündis II liigi 3. järgu Vabadusristi kavaler Karl Kang, kes teenis 4. jalaväerügemendis. Pärast Vabadussõda elas Rannapungerjal, kus suri 28.09.1935. a ja on maetud Tudulinna kalmistule.
* 5.03.1935 – ilmus sisekaitseülema sundmäärus, millega keelati kõikide erakondade tegevus.
* 5.03.1937- ajaleht “Uus Elu”: “Kiviõlis, kus elab ligi 3000 elanikku, puudus seni postkontor, mille aset täitis vaid postiagentuur Kiviõli jaama ruumides. Nüüd on postivalitsus, vastu tulles elanikkude soovidele avanud Kiviõlisse
postkontori, mis on paigutatud endistesse ambulatooriumi ruumidesse”.
* 5.03.1944 – leitnant Mägi rünnakgrupp lõpetas Vepsaküla sillapea hävitamise ja Vene 2. löögiarmee, 340. kuulipildujate ja suutükkide üksikpataljon, 378. laskurdiviisi allüksused likvideeriti ja nii lõppes Punaarmee järjekordne katse Stalinile “kingituse” tegemine.

*5.03.2007 – alustati “Sakala” keskuse (nn “Karla katedraali”) lammutustöid.

*5.03.2007 – alustati Kopenhaagenis alternatiivse kultuurikeskuse lammutamist.