5. oktoober

5. 10. 1875 toimus Jõhvi kiriku torni õnnistamine. 1859. aastal kinkisid parun Toll Kukruse mõisast ja Peri mõisa omanik 130 rubla hõbedas Jõhvi kirikule selleks, et see raha saaks põhifondiks kapitalile, millega Jõhvi Püha Mihkli kirikule uus torn Tallinna Oleviste kiriku eeskujul ehitataks. 03.10.1859.a-l oli fondis juba 150 rubla hõbedas ja vanale leerimajale ehitati juurde 4 sülla pikkune ja laiune leerisaal ja kivist jääkelder. Torn õnnistati sisse 5.oktoobril 1875. aastal (õpetajaks oli sel ajal H.T.W.Cristoph) Praegusel kujul olev tornikiiver läks maksma 1000 rubla. Vajaminev summa saadi mõisnikelt, kiriku torni ehitamise põhifondilt ja rahvalt annetustena. Rist ja kuldmuna läksid maksma 290 rubla. Tornikiivri ehitajaks oli ehitusmeister Modi (Mody) Rakverest (tema on teinud ka Illuka mõisa peahoone) ja kullatud muna, kuhu paigutati dokument ehitustöödest ja risti valmistas kullassepp Hefftler Rakverest. Foto kahest Jõhvi kiriku tornist (1860 ja peale 1875.a-t) on juba teel ja taga on tekst, et 6.oktoobri juurde (pane ikka 5. oktoobri juurde!).

05.10.1911 sündis Narvas pianist ja muusikapedagoog Karl SILLAKIVI, kes oma muusikalise alghariduse sai Narva Muusikakoolist ja siis jätkas oma õpinguid Tallinnas Konservatooriumis A. Lemba klassis ja siis töötas samas õpetajana ja Tallinna koolides. 1972.a-l sai temast konservatooriumi muusikapedagoogika õppejõud ja tema sulest on ilmunud klaverimetoodika õpik “Koolilaulu saadete kujundamise põhialused.”

05.10.1960 sündis Kohtla-Järvel majandustegelane Toomas ANNUS, kes 1984.a-l lõpetas TPI-is tööstuse-ja tsiviilehituse eriala ja järgmisel kolmel aastal oli ametis EÜE /Eesti Üliõpilaste Ehitusmalev/ Keskstaabis komandõri asetäitjaks ja sellele järgnes kaks aastat EÜE komandõri ametit.1989.a-l alustas õpitud erialal tööd EKE Mehaniseeritud Rändkolonni juhatajana ja 1991-1996.a-il töötas EKE Merko juhatuse esimehena, 1997.a-st on aga Eesti Ettevõtjate Liidu juhatuse esimees.

05.10.1991 pälvis lastefotostuudio “SILBET” üleliidulisel laste fotode festivalil Sosnovõi Boris peaauhinna “Grand Prix”-i.

05.10.1992 valiti Eestile Vabariigi President – Lennart Meri.

Internet, Arthur Ruusmaa isiklike väljakirjutiste ja Lembit Kiisma materjalide põhjal.