AS Kohtla-Järve Soojus esitas hagi Kohtla-Järve linna 1,8 miljonilise ühiselamute soojusvõla sissenõudmiseks

AS Kohtla-Järve Soojuse pressiteade: 22.01.03

AS Kohtla-Järve Soojus esitas 20. jaanuaril 2003. a. Ida-Viru maakohtusse hagiavalduse Kohtla-Järve linna vastu võlgnevuse 1 775 615 krooni väljamõistmiseks. Tegemist on põhivõlaga, viivisenõuet ei ole esialgselt esitatud.

Kohtla-Järve linnas Kalevi tn. 33, Põhja allee 9, Järveküla tee 17 ja Järveküla tee 51 asuvad majad on AS Kohtla-Järve Soojus soojusvõrkudega liidetud elamud ning neid varustatakse kaugkütte soojusenergiaga. Nimetatud elamud on alates 1993. a. oktoobrist Kohtla-Järve linna omandis (kasutusel kui ühiselamud).

Alates 01.01.1994. a. kuni 01.10.2000. a. on AS Kohtla-Järve Soojus varustanud Kalevi tn 33, Põhja allee 9, Järveküla tee 17 ja Järveküla tee 51 asuvaid elamuid soojusenergiaga, kokku maksumuses 3 139 359,29 krooni. Nimetatud soojusenergiaga varustamise eest on AS-le Kohtla-Järve Soojus tasutud kokku ainult 1 363 744,29 krooni.

Lisaks tasus Kohtla-Järve linn AS-le Kohtla-Järve Soojus 2002. a. oktoobris ülalnimetatud elamute soojusvarustuse eest 206 085 krooni. Seega on AS-le Kohtla-Järve Soojus tasumata nimetatud Kohtla-Järve linna omandis olevate elamute soojusenergiaga varustamise eest (ajavahemikus 01.01.1994. a. kuni 01.10.2000. a.) kokku 1 775 615 krooni.

Asjaõigusseaduse § 26 lõike 1 kohaselt peab asjast kasu saama õigustatud isik kandma asjaga seotud kohustused ja kulutused. Kohtla-Järve linn oli ajavahemikus 01.01.1994. a. kuni 01.10.2000. a. Kohtla-Järvel, Kalevi 33, Põhja allee 9, Järveküla tee 17 ja Järveküla tee 51 asuvate elamute omanik (Põhja allee 9, Järveküla tee 17 ja 51 osas ka käesoleval ajal, Kalevi 33 elamu on Kohtla-Järve linn pärast 01.10.2000. a. võõrandanud).

Kuna Kohtla-Järve linn oli (on ka käesoleval ajal, va. Kalevi 33) perioodil 01.01.1994. a. kuni 01.10.2000. a. eelnimetatud elamute omanik ja nendest kasu saama õigustatud isik, on Kohtla-Järve linn kohustatud kandma ka kõik nimetatud elamutega seotud kohustused ja kulutused.

“AS Kohtla-Järve Soojus on alates 2001. a. sügisest pidanud Kohtla-Järve linnaga korduvalt läbirääkimisi eelnimetatud võlgnevuse kohtuväliseks tasumiseks, kuid Kohtla-Järve linn ei ole kahjuks kuni käesoleva ajani võlgnevust tasunud,” ütles AS Kohtla-Järve Soojus jurist Robert Sprengk.

“Kohtla-Järve linn on tasunud ainult 2002. a. oktoobris 206 085 krooni, mis on arvestatud tarbitud soojusenergia eest ajavahemikus 01.01.2000. a. kuni 01.10.2000. a. ja ainult ülalnimetatud elamute asustamata (tühjade) tubade osas,” lisas Sprengk.

Lähiajal esitab AS Kohtla-Järve Soojus ka teise hagi Kohtla-Järve linna omandis olevate asustamata (s.o. üürile või muul viisil kasutusse andmata) korterite soojusvõla 2,4 miljonit krooni väljamõistmiseks.

Kohtla-Järve linn võlgneb kokku tarbitud soojusenergia eest AS-le Kohtla-Järve Soojus 4,2 miljonit krooni. See on võlgnevus ilma viivisteta.

AS Kohtla-Järve Soojus aktsionärideks on Eesti Energia AS (59,2%) ja Kohtla-Järve linn (40,8%). AS Kohtla-Järve Soojus käitleb kahte soojus- ja elektrienergia koostootmisjaama Kohtla-Järve ja Ahtme linnaosades ning Kohtla-Järve ja Ahtme-Jõhvi soojusvõrke. AS Kohtla-Järve Soojus varustab kaugküttega Kohtla-Järve ja Jõhvi linna, Kohtla ja Jõhvi valla 60 000 elanikku.

***

Loe lisaks ka Eesti Päevalehe artiklit:

Kohtla-Järve soojusfirma nõuab ühikatelt kohtu kaudu soojusvõlga

Uudise pilt

AS Kohtla-Järve Soojus esitas esmaspäeval kohtusse hagi Kohtla-Järve vastu seal asuvate ühiselamute 1 775 615 krooni suuruse võlgnevuse väljamõistmiseks.

Tegemist on põhivõlaga, viivisenõuet ei ole esialgselt esitatud.

Kohtla-Järvel Kalevi tn. 33, Põhja allee 9, Järveküla tee 17 ja Järveküla tee 51 asuvad majad on Kohtla-Järve Soojus soojusvõrkudega liidetud elamud ning neid varustatakse kaugkütte soojusenergiaga. Need elamud on alates 1993. a. oktoobrist Kohtla-Järve linna omandis (kasutusel kui ühiselamud).

Alates 01. jaanuarist 1994. a. kuni 01. oktoobrini 2000. on Kohtla-Järve Soojus varustanud Kalevi tn 33, Põhja allee 9, Järveküla tee 17 ja Järveküla tee 51 asuvaid elamuid soojusenergiaga, kokku maksumuses 3 139 359,29 krooni. Selle eest on Kohtla-Järve Soojusele tasutud kokku ainult 1 363 744,29 krooni.

Lisaks tasus Kohtla-Järve ASile Kohtla-Järve Soojus 2002. a. oktoobris ülalnimetatud elamute soojusvarustuse eest 206 085 krooni. Seega on Kohtla-Järve Soojusele tasumata kokku 1 775 615 krooni.

Lähiajal esitab Kohtla-Järve Soojus ka teise hagi Kohtla-Järve omandis olevate asustamata (s.o. üürile või muul viisil kasutusse andmata) korterite soojusvõla 2,4 miljonit krooni väljamõistmiseks.

Kohtla-Järve võlgneb kokku tarbitud soojusenergia eest ASile Kohtla-Järve Soojus 4,2 miljonit krooni. See on võlgnevus ilma viivisteta.

Allikas
Postitatud rubriiki Määratlemata. Talleta püsiviide. Kommenteerimine ja trackback-viidete lisamine ei ole lubatud.