ISPA Rahadega saavad Rapla, Valga ja Narva puhtama vee

Rahandusministeerium ootab kommentaare ISPA strateegiatele

Eile ja täna Brüsselis toimunud ISPA juhtimiskomitee istungil kiideti heaks
kuus Eesti poolt esitatud projekti, millega rekonstrueeritakse muuhulgas
Narva, Valga ja Rapla vee- ja kanalisatsioonisüsteem ning Narva
Elektrijaamade tuhaärastussüsteem. ISPA 2003. ja järgnevate aastate Eesti
investeeringute alusdokumentideks on ISPA strateegiad, millele ootame
kommentaare Rahandusministeeriumi kodulehel 15. novembrini.

ISPA juhtimiskomitee poolse heakskiidu rahastamise osas said projektid
“Narva vee- ja reovee kanalisatsioonitorustik”, “Valga vee- ja reovee
võrgustiku laiendamine”, “Rapla vee ja reovee projekt”, “Via Baltica III
faasi taastusremont”, “Tehnilise abi projekt transpordisektorile” ja
“Narva Elektrijaamade tuhaärastussüsteemi rekonstrueerimise projekt”.
Projektide kogumaht on 48,8 miljonit eurot, millest viit esimesena
mainitut rahastatakse 75% ulatuses eelstruktuurivahendite arvelt. Narva
Elektrijaamade tuhaärastussüsteemi rekonstrueerimist toetatakse aga ISPA
abirahaga koguni 84% ulatuses, mis on Eestis esimene Euroopa Liidu poolse
heakskiidu saanud vähem kui 25% omafinantseeringuga ISPA projekt.

ISPA investeeringud Eestis põhinevad ISPA Keskkonnastrateegial ja ISPA
Transpordistrateegial, mis on koostatud vastavalt Keskkonnaministeeriumi
ning Teede- ja Sideministeeriumi poolt 2000. aastal. ISPA strateegiad
kirjeldavad tänast olukorda ning investeeringuvajadusi Eestis. Mõlemat
strateegiat uuendatakse kord aastas.

ISPA (Instrument for Structural Policies for pre-Accession) on Euroopa
Komisjoni abiprogramm kümnele Kesk- ja Ida-Euroopa kandidaatriigile. ISPA
on loodud aitamaks parendada Kesk- ja Ida-Euroopa riikide keskkonna ja
infrastruktuuri valdkondi ning viia neid lähemale Euroopa Liidus
kehtivatele standarditele. ISPA projekte on võimalik heaks kiita üksnes
juhul, kui need on ette nähtud ISPA keskkonna- või transpordisrateegias.

Vaata lisaks:
ISPA Strateegiad ja kommenteerimine Rahandusministeeriumi koduleheküljel:
http://www.fin.ee/index.html?id=741

Postitatud rubriiki Määratlemata. Talleta püsiviide. Kommenteerimine ja trackback-viidete lisamine ei ole lubatud.