Jõhvis tunnustati Vaata Maailma arvutiõppe algkursuse läbinuid

Vaata Maailma Sihtasutuse pressiteade: 06.06.02

Jõhvi, 6. juuni – Täna anti Jõhvi Ühispanga kontoris pidulikult kätte tunnistused Vaata Maailma arvuti ja Interneti algkursuste esimese etapi viimastele läbinutele. Ühtekokku koolitati Ida-Virumaal. käesoleva aasta aprillist kuni juunini toimunud pilootprojekt raames üle 600 inimese.

Jaanipäevast algava koolitusprojekti teise etapi raames saavad algteadmised arvuti ja Interneti kasutamisest eeloleval suvel veel üle 2100 Ida-Virumaa elaniku. Üle poole koolitatavatest on vene keelt kõnelevad inimesed. Kui esimeses etapis toimus arvutikoolitus vaid Pärnu maakonnas ja Ida-Virumaal, siis Jaanipäevast algab koolitus ka Järvamaal, Valgamaal ja Tallinnas.

Ühispanga Jõhvi kontori direktor Enn Männiste sõnul on panga poolt Vaata Maailma koolitusprojekti toetamine missiooni küsimus.

“Internet on kõigi võimaluste maa: seal saab ööpäevaringselt saata kirju, avaldada arvamusi, juhtida oma raha, tellida kõikvõimalikke teenuseid jne. Pikad vahemaad inimeste vahel nii füüsilises kui psühholoogilises mõttes kaovad,” ütles Männiste.

Vaata Maailma koolitusprojekti Ida-Virumaa koordinaator Andrus Rekori sõnul oli idavirumaalaste huvi arvuti- ja internetikoolituse suhtes ootamatult aktiivne.

“Esimesed õpperühmad said täis loetud tundide jooksul. Juuni lõpus jätkuvatele kursustele on juba registreerinud 350 inimest hoolimata sellest, et pidime vahepeal registreerimise isegi peatama,” ütles Rekor.

Piloot I raames Ida-Virumaal arvuti- ja internetikoolitusest osavõtjate keskmine vanus oli 43 aastat. Naisi oli koolitatute hulgas 70 protsenti ja mehi 30 protsenti, töölisi ja spetsialiste kumbagi 26,9 protsenti, teenistujaid 15,6 protsenti ning pensionäre 7 protsenti. Koolitusel osalejatest 11,4 protsenti on hetkel töötud, kes loodavad koolituse kaudu suurendada oma väljavaateid tööjõuturul.

Vaata Maailma Sihtasutuse korraldatav tasuta koolitus koosneb kahest 4-tunnilisest osast, milles ühes tutvustatakse arvuti ning teises Interneti kasutamise võimalusi. Iga koolituse läbinu saab vastava tunnistuse. Koolituse läbiviijad on BCS Koolitus ja IT-Koolitus.

Ühtekokku kavandab Vaata Maailma Sihtasutus eeloleva kahe aasta jooksul anda arvuti ja Interneti algõpet 100 000 inimesele. Kõigile huvilistele tasuta pakutavat koolitust rahastavad kokku 45,5 miljoni krooniga Hansapank, Eesti Ühispank, Eesti Telefon ja EMT. Koolitusel osalenute ja registreerunute kohta näeb jooksvat infot sihtasutuse kodulehel www.vaatamaailma.ee.

Postitatud rubriiki Määratlemata. Talleta püsiviide. Kommenteerimine ja trackback-viidete lisamine ei ole lubatud.