K-Järve reoveekäitlus süsteem omavalitsuste omandisse

Viis Ida-Virumaa kohalikku omavalitsust – Jõhvi, Kohtla-Järve, Püssi
ja Kiviõli linnavalitsused ning Kohtla-Nõmme vallavalitsus – leppisid
kokku regionaalse reoveekäitlusettevõtte loomises.

Keskkonnaministeeriumi keskkonnakorralduse asekantsleri Harry
Liivi sõnul loob regionaalse reoveekäitlusettevõtte moodustamine
soodsad tingimused reovee puhastuseks ja reoveepuhastuse
projekti arendamiseks Kohtla-Järve piirkonnas. Seni takerdus
arendamine selle taha, et süsteem oli laiali kistud ning igas
piirkonna punktis haldasid seda omaette väikesed ettevõtted.

“Omavalitsuste ühinemine regionaalsesse
reoveekäitlusettevõttesse on tervitatav, sest varem või hiljem oleks
pidanud hakkama ühiselt paika panema renoveerimise prioriteete
ning arvestama tariifipoliitikat. Selles keerulises piirkonnas, kus
tööstus- ja olmereoveed on ühises kanalisatsioonisüsteemis,
tundub tõenäolisem, et regionaalne ettevõte tegutseks
professionaalsemalt ka kogu piirkonna huve silmas pidades.
Lepped omavalitsuste ja ettevõtete vahel pole osutunud piisavalt
edukaks,” ütles Liiv.

Omavalitsused alustavad Kohtla-Järve regionaalse
reoveekäitlussüsteemi vara ostmist, selleks võõrandatakse praegu
AS Viru Keemia Grupile kuuluv regionaalne reoveepuhasti ning
kollektorid.

Kohtla-Järve piirkonna reoveekäitlussüsteemi renoveerimise projekti
plaanib Eesti kaasrahastada Euroopa Liidu ISPA-fondist. Selleks
on ka Euroopa Komisjon põhimõttelise nõusoleku andnud.
Omavalitsuste moodustatud ettevõte on Liivi sõnul võtnud
kohustuse olla kavandatavas ISPA projektis efektiivne partner.

Renoveerimisprojekti tulemusena rajatakse piirkonna
tiheasustusaladel korralik kanalisatsioonitorustik ning reovett
hakatakse puhastama Eestis sätestatud nõuetele vastavalt.
Praegu on sealsed reoveekollektorid väga amortiseerunud ning
puhasti ei suuda juba lähiajal tagada kõikide näitajate osas
efektiivset reoveepuhastust.

Postitatud rubriiki Info. Talleta püsiviide. Kommenteerimine ja trackback-viidete lisamine ei ole lubatud.