Käsmulased ilma joogiveeta

Käsmulastele valmistab probleeme veevarustus

Ligikaudu kaheksakümmend protsenti Käsmu elanikest pidi eelmisel nädalal hakkama saama ilma veeta, sest küla ainus pumbajaam ei suutnud madala rõhu tõttu torustikku veega täita.

Käsmulase Anna Soku (70) sõnutsi ei saanud temagi eelmisel nädalal vett. Torustiku madal rõhk ei suutnud vett tema majani tuua, sest ta elab mäe peal. “Inimesed, kes elasid madalamates kohtades või pumbajaama lähistel kastsid oma aedasid ning torustikus läks rõhk liiga madalaks,” seletas Sokk. Ta lisas, et vihm on natukene probleemi leevendanud, kuid raskusi esineb siiski.

Torud liiga peenikesed

Käsmu kõige suurem probleem seisneb selles, et küla ainsast Koidula pumbajaamast väljuv toru on liiga peenikene ja kui kogu küla üheaegselt keerab kraanid lahti, siis läheb torustikus rõhk liiga madalaks. Madala rõhu tõttu ei lähe vesi mäe peal paiknevatesse majadesse.

Pühapäeval lahendas Vihula vallavalitsus probleemi osaliselt, sest saavutas läbirääkimistega kokkuleppe Endla krundi pumbajaama omanikuga, kes ühendas oma pumbajaama tasuta küla veevärgiga.

Käsmu külavanem Eino Kivibergi kinnitusel ei lahenenud Käsmu veeprobleem seoses teise pumbajaama kasutusele võtmisega täielikult, sest kogu küla torustik on vana ja tuleb välja vahetada.

“Ja kuigi pandi tööle teine pumbajaam, esineb veel paljudel külaelanikel vee saamisega probleeme,” rääkis Kiviberg.

Käsmu elanike sõnutsi on kõige suurem probleem see, et vene ajal rajas iga majaomanik endale isikliku veevärgi ja krundiomanike veesüsteemide torude läbimõõt erineb üksteisest liiga palju.

Sedasama kinnitas Vihula vallavolikogu eelarve- ja arengukomisjoni esimees Einar Ohov, kes lisas veel, et Käsmu kõige suurem probleem seisneb selles, et kohalikel elanikel puudub omavaheline kokkulepe vee kasutamiseks.

Ohovi seletuste järgi vaevab Käsmut probleem juba vähemalt kümme aastat ja eriti suvekuudel, kui küla elanikkond ulatub tänu turistidele ligikaudu 1500 elanikuni.

Käsmu külavanema kinnitusel lubas Vihula vallavalitsus külas veevärgi probleemi tegelikult juba ammu lahendada, kuid praegu tegelevad ametnikud Võsule sinilipu ranna tiitli taotlemisega ja ametnikel pole lihtsalt aega Käsmus töid alustada.

Vallale on tähtsam Võsu rand

Ohovi sõnul vahetab vallavalitsus pumbajaamast väljuva torustiku välja alles pärast jaanipäeva, kui Võsu rannas lõpetatakse kõik tööd.

Vihula vallavalitsus vahetab pumbajaamast väljuvast torustikust välja umbes 200 meetrit, tööde tegemiseks kulub ligikaudu 70 000 krooni, juhul kui tööde käigus selgub, et remonditöid on vaja teha ka pumbajaamas.

Töödeks vajamineva summa on vallavalitsus juba oma eelarvesse planeerinud.

Tulevikus plaanib Vihula vallavalitsus investeerida Käsmu veevärgi uuendamisesse 30 miljonit krooni.

Vallavalitsusel valmis eelmisel aastal juba küla ühisveevärgi arengukava ning vee ja kanalisatsiooni tehniline projekt, mis lülitatakse raha taotlemiseks Euroopa Liidu abiprogrammidesse.

<!––>Toomas Reisalu
reisalu@virumaateataja.ee

Postitatud rubriiki Määratlemata. Talleta püsiviide. Kommenteerimine ja trackback-viidete lisamine ei ole lubatud.