Keskkonnainspektsioon teatab

Keskkonnainspektsiooni pressiteade: 18.04.02

METSASEADUSE RIKKUMISED

IDA-VIRUMAAL Illuka vallas on Puhatu Looduskaitsealal Puhatu oja piiranguvööndis toime pandud ebaseaduslik metsaraie, mille käigus on raieõiguseta raiutud 582 tm puitu. Keskkonnakahju tekitati 1 322 928 krooni. Materjalid raie kohta edastati politseile.

Virumaa osakond saatis Ida-Viru Prokuratuuri kriminaalasja, mis algatati seoses Ida-Virumaal Vaivara vallas kahel erineval eraldisel toime pandud ebaseadusliku raiega. Raie käigus ei peetud kinni metsa rinnaspindala ja täiuse lubatud alammääradest. Kokku raiuti ebaseaduslikult 486 tm puitu, millega tekitati keskkonnale 445 800 krooni kahju.

LÄÄNE-VIRUMAAL Rakke vallas on avastatud raieõiguseta metsaraie kahel riigile kuuluval maaüksusel ja ühes erametsas. Raie asjaolud on selgitamisel ning materjalid raie kohta on edastatud uurimiseks politseile.

Väike-Maarja vallas on erastamisele kuuluvas metsas toimunud ebaseaduslik lageraie. Raiutud ja ära on viidud 192 tm puitu.

Postitatud rubriiki Määratlemata. Talleta püsiviide. Kommenteerimine ja trackback-viidete lisamine ei ole lubatud.