Keskkonnainspektsiooni nädalakokkuvõte 22.-28.04.02

IDA-VIRUMAAL eemaldati Peipsi järvelt ebaseaduslikult püügilt 101
nakkevõrku.

IDA-VIRUMAAL hävis Lohusuu vallas asuval Pihla maaüksusel kulupõlengus 0,37 ha ulatuses metsakultuuri ja 0,4 ha looduslikku uuendust. Keskkonnakahju tekkis 6130 krooni.

Koostati protokoll mehele, kes tegi Illuka vallas sanitaarraiet ja
harvendusraiet, sõlmimata Keskkonnateenistusega kasvava metsa raieõiguse võõrandamise lepingut. Karistuseks määrati rahatrahv 3000 krooni.

IDA-VIRU PROKURATUURI saadeti kriminaalasi, mille menetlus algatati seoses Mäetaguse vallas tehtud ebaseadusliku hooldusraiega. Raie käigus ei peetud kinni metsa rinnaspindala ja metsatäiuse alammääradest. Keskkonnale tekitati 372 337 krooni kahju.

27.02.2002. a arutas Ida-Viru Maakohus aktsiaselts Järvapuu
haldusõigusrikkumise asja metsaseaduse § 56-3 lg 1 ja § 56 lg 1 p 2 järgi.
Aktsiaselts Järvapuu võõrandas  22.11.2001. a Ida-Virumaal Iisaku vallas
Sõrumäe külas metsamaterjali, kuid ei veendunud metsamaterjali
seaduslikkuses.

Kohus määras aktsiaselts Järvapuule karistuseks 50 000 krooni suuruse
rahatrahvi. 19.04.2002. a otsustas Viru Ringkonnakohus aktsiaselts Järvapuu apellatsioonikaebuse Ida-Viru Maakohtu 27.02.02 otsuse peale jätta rahuldamata.

Jõustus VIRU RINGKONNAKOHTU otsus, millega mõisteti Ülo Plotnik KrK § 139 lg 2 p 2 alusel süüdi. Ülo Plotnik tegi 2000. a juunis Lääne-Virumaal Sõmeru vallas Muru külas riigile kuuluval Eino maaüksusel raiet ja varastas 45,10 tm puitu. Riigile kui omanikule tekitas ta raiega 28 123,40  krooni kahju. Kohus otsustas karistada Ü. Plotnikut kümnekuulise vabadusekaotusega. Lisaks peab Ü. Plotnik hüvitama kuriteoga tekitatud kahju 28 123,40 krooni.

LÄÄNE-VIRUMAAL on Vinni vallas tagastataval maal toimunud ebaseaduslik raie. Ligikaudu 2 hektari suurune ala on lagedaks raiutud ning puit ära viidud. Materjalid raie kohta edastati uurimiseks politseile.

JÕUSTUS LÄÄNE-VIRU MAAKOHTU otsus, millega mõisteti Lembit Kulasalu KrK § 139 lg 2 p 2 alusel süüdi. Mees raius ja varastas 2001. a detsembris Laekvere vallas riigi omandis olevalt Kolkaru 6 maaüksuselt 32 tm puitu ning püüdis varastada 26,5 tm puitu. Lembit Kulasalult mõisteti välja raiega keskkonnale tekitatud kahju 1925 krooni ning vargusega riigile tekitatud kahju 9741 krooni 95 senti. Asja arutamise ajaks oli Lembit Kulasalu hüvitanud osaliselt riigile tekitatud kahju 11 189 krooni ja 90 sendi ulatuses.  Karistuseks mõisteti Lembit Kulasalule ühe aasta ja nelja kuu pikkune vabadusekaotus.

Postitatud rubriiki Määratlemata. Talleta püsiviide. Kommenteerimine ja trackback-viidete lisamine ei ole lubatud.