Kõige keskkonnasõbralikumad ettevõtted valitud

Keskkonnaminister Heiki Kranich kuulutas täna välja Eesti kõige keskkonnasõbralikud ettevõtted – need on AS Kunda Nordic Tsement sihipärase keskkonnajuhtimissüsteemi juurutamise ja Optiroc AS tootmisprotsessi täiustamise eest. Mõlemad ettevõtted tegelevad ehitusmaterjalide tootmisega.

Konkursi võitjatel on õigus esindada Eestit 2002. aasta Euroopa Liidu keskkonnaalasel auhinnakonkursil.

Tööstusettevõtteid hinnati eelkõige selle alusel, kui palju on viimase kolme aastaga vähenenud ressursside kasutamise erikulu, saastekoormus, milliseid keskkonnakorralduslikke meetmeid on kasutusele võetud ja kuidas sujuvad ettevõtte suhted avalikkusega.

AS-i Kunda Nordic Tsement ressursi erikulu vähenes nii toorainete ja materjalide, kütuste, kui ka elektrienergia erikulu näitajate arvestuses. Õhusaastet vähendati tolmu ja vääveldioksiidi osas, saaste vette vähenes eriti naftaproduktide ja üldlämmastiku osas. Keskkonnakorralduslikud meetmed ja suhted avalikkusega on z^ürii hinnangul suurepärased.

Optiroc AS on täiustanud oma tootmisprotsessi nii, et on vähenenud saasteheide ja hoitud kokku fossiilseid kütuseid. Energeetilised erikulud peaks veelgi langema pärast kinnise liivalao ehitamist (2003). Õhusaaste on vähenenud märkimisväärselt tolmu, süsinikdioksiidi ja raskmetallide osas. Heitvee kogus on langenud kolm korda. Keskkonnakorralduslikud meetmed ja suhted avalikkusega on suurepärasel tasemel.

Konkursil osales kokku kaheksa eri valdkondades tegutsevat ettevõtet: energeetika – Eesti Energia, Tallinna Küte, ehitusmaterjalitööstus – AS Kunda Nordic Tsement, AS Optiroc, AS Repo Vabrikud, trükitööstus – AS Kroonpress, toiduainetetööstus – AS Vilma ja elektroonikatööstus – Elcoteq Tallinn AS.

Keskkonnaministeerium kavatseb konkursi muuta traditsiooniks ja hakata seda korraldama iga kahe aasta tagant.

Konkursi eesmärk on tunnustada Eesti ettevõtete jõupingutusi ja investeeringuid keskkonnasaaste vähendamiseks, propageerida keskkonnahoidlikku tootmisviisi ja teadvustada avalikkuses säästva arengu suunalist tegevust.

Postitatud rubriiki Määratlemata. Talleta püsiviide. Kommenteerimine ja trackback-viidete lisamine ei ole lubatud.