Kreitzberg räägib Jõhvis EL tulevikust

Eesti Euroopa Liikumise pressiteade: 15.11.02

Eesti Euroopa Liikumine korraldab 15. novembril kl 10-13 Ida-Virumaal Jõhvis Eesti Euroopa Liikumise Ida-Eesti tugikeskuses Rakvere tn 14 piirkondliku EL tuleviku-teemaliste arutelu “EL tulevik ja Eesti”.

Esinevad Riigikogu aseesimees Peeter Kreitzberg ja Toomas Roolaid Kodanikuühenduste Kontaktgrupist. Arutelu eesmärk on kaasata Ida-Virumaa inimesi arutlema Euroopa Liidu tuleviku üle ning kaasa mõtlema, milline peaks EL olema, et ta vastaks eestlaste ootustele peale Eesti liitumist selle liiduga. Arutelud on avatud kõikidele huvilistele.

Ida-Virumaal toimuv arutelu on kuues 12-st piirkondlikust ümarlauast, mis katavad kõik Eesti 15 maakonda. Ümarlaudu viivad läbi Eesti Euroopa Liikumine, EL Tulevikukonvendi liikmed, eksperdid Eurointegratsiooni Büroost ja Tulevikukonvendi Eesti Kodanikuühenduste Kontaktgrupist.

Teemadest käsitletakse kõiki nelja tulevikudebati põhiteemat – pädevuse jagunemine EL-i institutsioonide ja liikmesriikide vahel, rahvusparlamentide roll EL-i otsusetegemises, lepingute lihtsustamine ja põhiõiguste harta staatus. Eraldi antakse ülevaade nii Eesti valitsuse kui kodanikuühenduste seisukohtadest antud küsimustes.

Esimene piirkondlik ümarlaud toimus 24. septembril Harjumaal Arukülas. Järgmine ümarlaud on planeeritud läbi viia 21. novembril Lääne-Virumaa inimestele Rakveres. Igas konkreetses piirkonnas toimuva arutelu toimumise aja ja koha kohta saab lisainfot Eesti Euroopa Liikumisest te. 6 935 235 või e-postiga
info@euroopaliikumine.ee .

Veebruariks 2003 valmib ümarlaudade osavõtjate hulgas läbiviidud küsitluse kokkuvõte, mis annab ülevaate, millised on osalenute hoiakuid EL toimimisest ja ülesannetest peale liidu laienemist ning milliseid EL arenguid peaks Eesti liikmesriigina toetama.

Projekti läbiviimist toetavad Avatud Eesti Fond, EL Infosekretariaat ja Eurointegratsiooni Büroo.

Lisainfo

Postitatud rubriiki Määratlemata. Talleta püsiviide. Kommenteerimine ja trackback-viidete lisamine ei ole lubatud.