Kroonilised soojusvõlgnikud anti kohtusse

AS Kohtla-Järve Soojus andis oktoobrikuus kohtutesse hagiavaldused 139
kroonilise soojuse eest mittemaksja kohta kogusummas 2 050 826 krooni,
millele lisanduvad kohtukulud.

“Esitasime Kohtla-Järve Linnakohtusse ja Ida-Viru Maakohtusse hagiavaldused
139 Jõhvi ja Kohtla-Järve korteriomaniku vastu, kes meie arvates
pahatahtlikult jätavad soojusenergia arvete eest tasumata,” ütles Andres
Kuusk, AS Kohtla-Järve Soojuse jurist. “Enamik võlgasid on 10 000 – 20 000
krooni ümber. Kusjuures selles nimekirjas on meie andmetel maksejõulised,
töötavad inimesed, kellel on olemas võimalused soojusarvete tasumiseks,”
lisas A.Kuusk.

“Võlgnike kohtusse andmine on viimane etapp võlglaste korralekutsumiseks,
sest võlgnikud ei ole eelnevatele meeldetuletustele reageerinud ega võlga
tasunud,” ütles Lilian Niitsoo, AS Kohtla-Järve Soojuse marketingi- ja
müügidirektor. “Pärast kohtuotsuse langetamist asub võlgnikuga tegelema
kohtutäitur, kellel on võimalus välja uurida võlglase töökoht ja palgast
kinni pidada võla summa. Pensionäride puhul arestitakse pension. Lisaks on
kohtutäituril õigus arestida panga kontosid ja pöörata nõuet võlgniku varale
ning vara realiseerimisest saadud rahast kustutatakse soojusvõlg. Ehkki
kohtu kaudu võlgade välja nõudmine on ettevõttele äärmiselt töömahukas ja
aega nõudev, teeme seda tööd järjekindlalt edasi, ” lisas L.Niitsoo.

Viimase nelja aasta jooksul on AS Kohtla-Järve Soojus kohtusse andnud 1735
hagiavaldust soojusvõlgnike vastu, kelle võlgnevus kokku ulatub 13 679 871
kroonini. 4. novembri seisuga on kohtud langetanud AS Kohtla-Järve Soojuse
kasuks 1132 otsust võlgade väljanõudmiseks võlgnikelt summas 7 340 797
krooni. Sellest summast on seni laekunud 4 118 120 krooni.   

Võlgnike käest saamata raha tõttu on firmal vähem võimalusi
investeerimiseks. Investeeringutega viivitamine tähendab ettevõttele
tulevikus lisakulutusi, mis tuleb soojusenergia hinnatõusu kaudu kinni
maksta tarbijal.

Lilian Niitsoo sõnul ei kavatse AS Kohtla-Järve Soojus kustutada tarbijate
võlgu, sest varem või hiljem peaksid arveid korralikult maksvad tarbijad
need võlad oma taskust kinni maksma. Võlgnike rahulejätmine ei oleks õiglane
kohusetundlike tarbijate suhtes.

“Meie järjekindel tegevus võlgade sissenõudmisel kaitseb AS Kohtla-Järve
Soojus õigust saada müüdud soojusenergia eest tasu aga samuti korralike
klientide huve,” sõnas L.Niitsoo.

AS Kohtla-Järve Soojuse eesmärk ei ole kiusata vaesemaid tarbijaid, vaid
pakkuda  klientidele maksimaalselt head teenust. Kui pärast
kommunaalteenuste eest tasumist jääb pere netosissetulek alla kehtestatud
toimetulekupiiri, on võimalik linna- või vallavalitsuselt toimetulekutoetust
taotleda.

Postitatud rubriiki Määratlemata. Talleta püsiviide. Kommenteerimine ja trackback-viidete lisamine ei ole lubatud.