Kunda katlakolossi kõrvale kerkis kääbusjaam

Katlakolossi kõrvale kerkis kääbusjaam

Kundas pandi katseliselt tööle AS-ile Kunda Elamu soojusvõrgule uus pumbamaja, rajatis valmib lõplikult kevadel. Täisautomaatikal pumbajaam võimaldab soojuse andmist paindlikumalt reguleerida ja lubab olulist kulude kokkuhoidu.

Kunda linnapea Allar Aroni hinnangul mõjutab uus pumbajaam nii või teisti ka tarbijaid, sest muudab majade soojaga varustamise paindlikumaks ja stabiilsemaks kas või selle tulemusel, et lekked ja trassiavariid vähenevad. “Viimase kolme kuu jooksul on näiteks vee lekkekulu vähenenud praktiliselt neli korda,” ütles Aron.

Kui soojust majadesse juhtiv ja müüv ettevõte ülemääraste kulude kokkuhoiu tulemusel majanduslikult kindlamale järjele tõuseb, vähendab see ohtu, et ta soojatootjalt energiat osta ei jõua.

Kunda Elamu saab soojust AS-i Kunda Nordic Tsement elektrit tootvast kombijõujaamast ja kahest uue pumbamaja läheduses olevast konteinerkatlamajast, kusjuures põhivarustajaks on tehase jõujaam.

Ettevõtte nõukogu esimees Toomas Sepp seletas, et tema on nõukogu eesotsas olnud pool aastat.

Kunda Elamu on paaril viimasel aastal olnud väga suures kahjumis ja suund tuli võtta majandamiskulude kokkuhoiule, sealhulgas tööjõu koondamisele. “Ettevõte oli täiesti kriisieelses seisundis,” sõnas Sepp.

Vana pumbajaam oli vanas, tohutu suures katlamajas. Juba selle kütmine nõudis suurt energiakulu. Lisavee ettevalmistussõlm oli täielikult amortiseerunud ning soojussõlm vanade abiseadmetega.

Kapitaalmahutusest, mis oli peaaegu võrdne viimase aasta kahjumiga, polnud pääsu ja see oli ligi miljon krooni.

Märgatav elektrienergia kokkuhoid tuleb sellestki, et uues pumbajaamas töötavaid tsirkulatsioonipumpasid juhitakse sagedusmuundurite abil, mis reguleerivad soojatrassides ringleva küttevee kogust vastavalt tarbimisele.

Uus pumbajaam on ka keskkonnakaitseliselt samm edasi, sest nüüd kasutatakse Kunda Vee puurkaevuvett ja veepehmendi pesuvesi juhitakse linna kanalisatsiooni. Varem kasutati lisaveena Kunda jõe vett ning heitvesi suunati ilma puhastamata otse Kunda jõkke. Selle eest tuli maksta saastetasu.

AS Kunda Elamu varustab kaugküttega tsemendilinnas ligikaudu 70 maja. Soojus maksab tarbijaile 466 krooni MWh, pluss käibemaks.

–>Valdo Einmann
valdo@virumaateataja.ee

Postitatud rubriiki Määratlemata. Talleta püsiviide. Kommenteerimine ja trackback-viidete lisamine ei ole lubatud.