Letipealased protesteerivad

Avalik pöördumine keskkonnaministri poole

Meie, Lääne-Viru maakonna Viru-Nigula valla Letipea küla maaomanikud, protesteerime Kunda linna kavandatava haavapuitmassitehase ja sellega kaasneva tehnoloogilise vee merrelasu toru senise planeerimiskäigu vastu.

Et kavandatav merrelasketoru läbib Letipea küla ning osaliselt ka meie kinnistuid, said vastavate kinnistute omanikud teada alles käesoleva aasta augusti alguses K-Projekti poolt saadetud kirjas, kus paluti kooskõlastada nende poolt juba projekteeritud merrelasketoru asukoht läbi kinnistute. Ülejäänud külaelanikud lugesid torust alles 21. augusti Eesti Päevalehest.

Ametlikult pole sellise toru paigaldamisest meid keegi informeerinud.

Kuna ajakirjanduse kaudu saime teada ka Kundas 23. augustil toimuvast koosolekust tehase ehitamise asjus, lootsime seal oma küsimustele vastused saada ning ka vastavad ettepanekud esitada. Koosolekul selgus, et ettepanekute esitamise tähtaeg oli päev varem, 22. augustil.

Kuna tehase ehitamise ja sellega seonduvate probleemide üle otsustamine on EV Keskkonnaministeeriumi pädevuses, pöördume teie poole.

1. Keskkonnaministeerium peab kindlustama, et lisaks OÜ Ecoman (juhataja Heino Luik) poolt läbi viidud ekspertarvamusele viidaks läbi täiendavad keskkonnauuringud. Kuna OÜ Ecoman on erafirma ning esitatud uuringu on tellinud ja kinni maksnud tehase omanik, Estonian Cell AS, ei pea me antud arvamust objektiivseks ega pädevaks.

2. Miks lubatakse kavandatava heitveetoru paigaldamist ning heitvee suubumist Letipea ja Uhtju looduskaitsealadesse? Kas see ongi Eesti Vabariigi uus looduskaitsepoliitika?

3. Meie kui Letipea elanikud ja Eesti Vabariigi kodanikud ei pea võimalikuks toru paigaldamist Letipea külasse ning selle suubumist merelahte. Seepärast taotleme, et Keskkonnaministeerium oma kohustustele vastavalt peataks tehase rajamise protsessi, et välja selgitada tehase tegelikud ohud loodusele, elukeskkonnale ja kogu Eestile.

Letipeal, 24. augustil 2002

/35 allkirja/

Pöördumine on saadetud Eesti Vabariigi keskkonnaministrile Heiki Kranichile. Koopiad on saadetud Eesti Vabariigi valitsusele, Lääne-Viru maavalitsusele, Kunda linnavalitsusele ja Viru-Nigula vallale.

Postitatud rubriiki Määratlemata. Talleta püsiviide. Kommenteerimine ja trackback-viidete lisamine ei ole lubatud.