Looduskaitsekuu “”PUUD RAHVA KEELES JA MEELES”

Looduskaitsekuu “”PUUD RAHVA KEELES JA MEELES” ürituste kava

HIIU-LÄÄNE regioon:

Neljapäeval, 10. mail kell 10 toimub Läänemaa Keskkonnateenistuse töötajatele ning maakonna loodusainete õpetajatele õppepäev GEF-AEWA „Wings over Wetlands” projekti näidisalal. Õppepäeval tutvustatakse Loode-Eesti tähtsust veelindude rändeteede kaitses.

Lisainfo: Loodushariduse spetsialist Marko Valker, 566 78621, marko.valker@lk.ee

Reedest, 11. maist kuni pühapäeva, 13. maini toimub Matsalus Roheliste rattaretk „Kuidas elad Matsalu?”. 11. mail külastavad rattaretkelised Matsalu looduskeskust. Kolme päeva jooksul külastatakse Matsalu erinevaid vaatamisväärsusi. Rattaretke korraldavad: MTÜ Roheliste Rattaretked, Eesti Roheline Liikumine ja ajakiri Loodusesõber

Lisainfo: loodusajakiri@loodusajakiri.ee, info@roheline.ee  või 611 5320, 7 42 2532

Teisipäeval, 15. mail toimub Penijõel õppepäev Kõmsi algkooli õpilastele. Õpilased läbivad loodusharidusliku programmi „Vee-selgrootud”, mis on koostatud Phare projekti raames.

Lisainfo: Loodushariduse spetsialist Marju Pajumets, 472 4236, marju.pajumets@lk.ee

15. mail algusega kell 12.00 toimub RMK Nõva looduskeskuses LKK Hiiu-Lääne regiooni loodushariduse spetsialisti Marko Valkeri ettekanne “Luited – Natura 2000 elupaigad”. Üritus on suunatud kõigile loodushuvilistele.

Lisainfo: Loodushariduse spetsialist Marko Valker, 566 78621, marko.valker@lk.ee

Teisipäeval, 15. mail täitub jutuvõistluse “Minu puu” tähtaeg. Riikliku Looduskaitsekeskuse Hiiu-Lääne regioon, Keskkonnaministeeriumi Läänemaa Looduskaitsekeskuse Hiiu-Lääne regioon ja Keskkonnaministeeriumi Läänemaa Keskkonnateenistus kuulutasid märtsis Läänemaa koolidele välja looduskaitsekuu jutuvõistluse , mille eesmärk on selgitada välja, kas meie esivanemate poolt puude austamine ja puudelt elujõu saamine ning erilise sideme olemasolu on säilinud ka tänapäeva koolilastel.

Teisipäeval, 29. mail sõidavad jutuvõistluse “Minu puu” iga vanuseastme 3 parimat osavõtjat preemiareisile, mille korraldab Läänemaa Keskkonnateenistus.

Lisainfo: Hiiumaa talituse direktori asetäitja Andres Miller, 462 2103, Andres.miller@lk.ee

Neljapäeval, 17. mail algusega kell 10.00 toimub rannaniitude loodusväärtusi ning hooldamist tutvustav õppepäev Noarootsi ning Oru valla talunikele ja maaomanikele. Kogunemine LKK Saunja kontori ees.

Lisainfo: Loodushariduse spetsialist Marko Valker, 566 78621, marko.valker@lk.ee

Reedel, 18. mail avatakse Matsalu looduskeskuses Penijõel väljapanek Läänemaa põlispuudest. Väljapanek koosneb posterite seeriast (3 posterit Läänemaa põlispuudest) ja kõigil keskuse külastajatel on võimalik sellega tutvuda kuni 10. juunini.

Lisainfo: Loodushariduse spetsialist Marju Pajumets, 472 4236. marju.pajumets@lk.ee

Reedel, 25. mail kell 10 toimub õppereis Silma looduskaitsealaga tutvumiseks. Reis on mõeldud Interreg IIIA projekti „Roostike strateegia Soomes ja Eestis” soome projektipartneritele.

Lisainfo: Loodushariduse spetsialist Marko Valker, 566 78621, marko.valker@lk.ee

Esmaspäeval, 4. juunil toimub Penijõel õppepäev Haapsalu gümnaasiumi 4. B klassi õpilastele. Õpilased läbivad loodusharidusliku programmi „Vee-selgrootud”, mis on koostatud Phare projekti raames.

Lisainfo: Loodushariduse spetsialist Marju Pajumets, 472 4236. marju.pajumets@lk.ee

 

PÄRNU-VILJANDI regioon

Maikuu jooksul on Soomaa külastuskeskuses avatud kevadnäitus “LUIK” -selle aasta lind. 

Lisainfo: Loodushariduse spetsialist Triin Saluste, 526 1247, triin.saluste@lk.ee  

Neljapäeval, 10. mail toimub Giidikool 4: õuesõppe programmide õppepäev programmide juhendajatele. Koolitus toimub Soomaa külastuskeskuses ja praktiline tegevus Koprarajal. Tutvustatakse uusi õppevahendeid ja voldikuid.

Lisainfo: Loodushariduse spetsialist Triin Saluste, 526 1247, triin.saluste@lk.ee  

Neljapäeval, 24. mail kell 10.00 toimub Soomaa külastuskeskuses kaitsealade päev algklasside õpilastele. Räägitakse sellest, miks on vesi meie jaoks nii tähtis, mis juhtub, kui vett ei ole või on liiga palju ja kes elavad vee. Külas on lasteteater “Sõber” etendusega “Tühja kaevu mõistatus”. Mängitakse keskkonnamänge ja joonistatakse veeteemalisi pilte. Osalejate arv piiratud.

Lisainfo: Loodushariduse spetsialist Triin Saluste, 526 1247, triin.saluste@lk.ee       

 

SAARE regioon:

Reedel, 11. mail toimub Karjalasma metsamajas koostöös RMK metsanädalaga Leisi kooli õpilaste koolitus teemal looduskaitse põhimõtted metsas.

Lisainfo: Regiooni direktor Tõnu Talvi, 453 3916, tonu.talvi@lk.ee

Laupäeval, 12. mail toimub Laugu metsamajas koostöös RMK metsanädalaga pärandkultuuri päev.

Lisainfo: Regiooni direktor Tõnu Talvi, 453 3916, tonu.talvi@lk.ee

Pühapäevast, 13. maist kuni teisipäeva, 5. juunini on Loona külastuskeskuses avatud Eesti kaitsealasid tutvustav väljapanek.

Lisainfo: Loodushariduse spetsialist Kadri Kullapere, 454 6880, kadri.kullapere@lk.ee

Pühpäevast, 13. maist kuni 5. juunini saab ettetellitud juhendajaga koos külastada Viidumäe Looduskaitseala.

 Lisainfo: Loodushariduse spetsialist Kadri Kullapere, 454 6880, kadri.kullapere@lk.ee

Teisipäeval, 22. mail korrastatakse talgute korras Ao puisniitu.

Lisainfo: Loodushariduse spetsialist Kadri Kullapere, 454 6880, kadri.kullapere@lk.ee

Kolmapäeval, 23. mail on Lääne-Saaremaa kaitsealadel Kuressaare Gümnaasiumi õpilaste õppepäev.

Lisainfo: Loodushariduse spetsialist Kadri Kullapere, 454 6880, kadri.kullapere@lk.ee

Neljapäeval, 24. mail on Kuressaares Euroopa kaitsealade päeva tähistav seminar „Puud kui elurikkuse tugisambad”, mis on suunatud looduskaitse sihtrühmadele ja partneritele.

Lisainfo: Regiooni direktor Tõnu Talvi, 453 3916, tonu.talvi@lk.ee

Reedel, 25. mail on Mihkli Talumuuseumis Vikil õppepäev „Puidu kasutamisest Saaremaa majpidamises Mihkli Talumuuseumi näitel”.

Lisainfo: Loodushariduse spetsialist Kadri Kullapere, 454 6880, kadri.kullapere@lk.ee

Kolmapäeval, 30. mail toimub Saaremaa Ühisgümnaasiumi algklasside õpilaste looduslaagri elupaikade õpe Saaremaa kaitsealade näitel.

Lisainfo: Loodushariduse spetsialist Kadri Kullapere, 454 6880, kadri.kullapere@lk.ee

Teisipäeval, 5. juunil toimub Loona külastuskeskuses keskkonnapäev. Avatakse ekspositsioonimaja ja toimub looduskaitsekuu pidulik lõpetamine.

Lisainfo: Loodushariduse spetsialist Kadri Kullapere, 454 6880, kadri.kullapere@lk.ee

 

PÕLVA-VALGA-VÕRU regioon

11. maini toimub internetikeskkoonnas aadressil www.otepaaloodus.ee  loodusteemaline viktoriin põhikooliõpilastele. Viktoriini sihtgrupiks on Põlva, Valga ja Võru maakonna 5.-8. klasside õpilased. Õiged vastused ja võistlejate pingerida avaldatakse nädala jooksul pärast viktoriini lõppu samal internetiaadressil. Viktoriini iga klassi kaks paremat saavad auhinnaks loodusteemalised raamatud ja 30 tublimale vastajale korraldatakse 31. mail preemiaekskursioon Põlvamaale, mille käigus külastatakse Tilleoru, Valgesoo ja Ahja jõe ürgoru maastikukaitseala, tutvutakse Eesti maanteemuuseumi ja Kiidjärve looduskeskusega.

Lisainfo: Loodushariduse spetsialist Margit Turb, 766 9290, Margit.Turb@lk.ee, Loodushariduse spetsialist Maris Kivistik, 518 3249, maris.Kivistik@lk.ee

Reedest, 11. maist kuni pühapäeva, 13. maini toimub Sihval kolme Lõuna-Eesti kaitseala laste looduslaager. Sihtgrupiks on Otepää ja Haanja looduspargi ning Karula Rahvuspargi territooriumil olevate koolide õpilased- 30 osalejat. Laagri käigus tutvutakse Otepää looduspargi loodusväärtustega, toimuvad matkad ja keskkonnamängud.

Lisainfo: Loodushariduse spetsialist Margit Turb, 766 9290, Margit.Turb@lk.ee

Esmaspäevast, 28. maist kuni kolmapäeva, 30. maini toimuvad Otepää looduspargi matkaradadel koristustalgud. Üritusel osalevad Pühajärve Põhikooli õpilased.

Lisainfo: Loodushariduse spetsialist Margit Turb, tel 766 9290, e-post Margit.Turb@lk.ee

Laupäeval ja pühapäeval, 2. ja 3. juunil toimub Karula rahvuspargi külastuskeskuses Ähijärvel looduse vahendamise koolitus. Koolituse sihtgrupiks on 15 huvilist Põlva, Valga ja Võru maakonnast, kes soovivad saada teadmisi ja praktilisi oskusi looduse vahendamise kohta. Koolituse viib läbi RMK Sagadi Metsakeskus.

Lisainfo: Külastuskorrlduse spetsialist Merike Tsimmer, 520 1988, merike.tsimmer@lk.ee

Pühapäeval, 3. juunil tehakse jalgrattamatk Otepää looduspargi radadel. Matk pikkusega kuni 30 km on kõigile huvilistele, plaanis on ka piknik. Matka juhivad looduskaitsekeskuse spetsialistid, täpsem info matka alguspunkti kohta pannakse üles kodulehele www.otepaaloodus.ee

Lisainfo: Loodushariduse spetsialist Margit Turb, tel 766 9290, e-post Margit.Turb@lk.ee

Kolmapäevast, 6. juunist kuni reede, 8. juunini toimub Lutsu turismitalus Otepää piirkonna laste looduslaager. Sihtgrupiks on Otepää looduspargi territooriumil olevate koolide alg- ja põhikooli astme 25 õpilast. Kavas on matkad, talgud, orienteerumine ja keskkonnamängud.

Lisainfo: Loodushariduse spetsialist Margit Turb, 765 5876, Margit.Turb@lk.ee

Neljapäevast, 14. juunist kuni pühapäeva, 17. juunini toimub Karula Rahvuspargi külastuskeskuses Ähijärvel Karula piirkonna laste looduslaager. Selles osalevad Lüllemäe ja Lepistu põhikooli ning Antsla gümnaasiumi õpilased, alg- ja põhikooli aste. Kavas on loodusretked, maastikumäng, linnulauluhommik, loodusviktoriin jm tegevused.

Lisainfo: Külastuskorrlduse spetsialist Merike Tsimmer, 520 1988, merike.tsimmer@lk.ee

Looduskaitsekuu jooksul viiakse läbi ka mitmed loodusõppeprogrammid:

INTERREGi projektis „Maale õppima” osalevatele koolidele toimuvad tasuta 14 loodusõppeprogrammi järgmistel teemadel: koduloomad, pinnavormid, järv kui elukeskkond, ühiselulised putukad. Loodusõppeprogrammidel osalemiseks on registreerunud järgmised koolid: Põlva Ühisgümnaasium, Valga gümnaasium, Võru Kreutzwaldi gümnaasium, Tsirguliina keskkool, Mõniste, Kuldre, Lüllemäe ja Ala põhikoolid.

Lisainfo: Külastuskorrlduse spetsialist Merike Tsimmer,520 1988, merike.tsimmer@lk.ee

Põlva-Valga-Võru regioon viib läbi 10 tasuta programmi teemal „Mets ja muld”, mis sobivad 5.-9. klassile. 3-tunnise programmi eesmärgiks on õppida eristama erinevaid metsatüüpe ja seostama neid mulla omadustega, programmi käigus tutvutakse mullaprofiiliga. Programm viiakse läbi Pühajärve ääres Murrumetsa matkarajal.

Lisainfo ja registreerimine programmides osalemiseks: Loodushariduse spetsialist Margit Turb, 765 5876, margit.turb@lk.ee

Põlva-Valga-Võru regioon viib läbi 10 tasuta programmi teemal „Tiigi elustik”. 2- tunnine programm sobib 6.-7. klassile ja selle käigus õpitakse tundma veeselgrootuid, veetaimi, toimub aktiivne tegevus uurimismaterjali püüdmisel kahvadega. Tingimuseks on, et kooli lähedal paikneb sobiv tiik, programmi juhendaja tuleb ise vahenditega kohale. Programmi kinnistamiseks on välja töötatud tööleht koos õpetaja juhendiga, mis on kättesaadav kodulehel http://www.haanjapark.ee/?id=670 Programmid viiakse läbi Kuldre Põhikooli, Antsla Gümnaasiumi, Tsirguliina Keskkooli, Valga Gümnaasiumi, Puiga Põhikooli, Mõniste Põhikooli, Põlva Ühisgümnaasiumi, Kanepi Gümnaasiumi ja Sõmerpalu Põhikooli õpilastele.

Lisainfo: Loodushariduse spetsialist Maris Kivistik, 518 3249, maris.kivistik@lk.ee

Loodusõppeprogrammide eesmärgiks on pakkuda koolidele tuge õuesõppe läbiviimiseks. Kõik programmid on üles ehitatud õppekavadest lähtuvalt ning nad pakuvad õpilastele aktiivset tegevust ja vahetuid looduselamusi, võimaldades paremini kinnistada õpitud faktid. Programmides on tähtis osa looduskaitse ja säästva arengu põhimõtete tutvustamisel.

 

JÕGEVA-TARTU regioon

Regiooni kaitsealade õppe- ja matkaradadel toimuvad loodusretked ja keskustes tutvustatakse ekspositsioone:

Endla looduskaitsealal

Esmaspäeval, 14. mail Vaimastvere kooli 6. klass

Teisipäeval, 15. mail Puurmani Gümnaasiumi algklassid

Neljapäeval, 17. mail Jõgeva Gümnaasiumi 3. klassid

Reedel, 18. mail Tallinna 21.kooli 6. klass

Teisipäeval, 22. mail Aravete Põhikooli 6. klass

Kolmapäeval, 23. mail Jõgeva Gümnaasiumi 4. D klass

Neljapäeval, 24. mail Laiuse Põhikooli 6. klass

Reedel, 25. mail Laekvere Põhikool 7. klass

Esmaspäeval, 28. mail Harjumaa tublid lapsed

Neljapäeval, 31. mail Viimsi Keskkooli 5. klass

Lisainfo: Loodushariduse spetsialist Katrin Möllits, 776 3133, katrin.mollits@lk.ee, Infospetsialist Merle Aare, 776 3133, merle.aare@lk.ee

Emajõe Suursoo looduskaitsealal :

Teisipäeval, 15. mail Kaagvere erikooli õpilased

Neljapäeval, 17. mail Melliste Lasteaed-Algkool (1.-6.klass)

Neljapäevl, 31. mail Vara Põhikooli 9.klass

Lisainfo: Loodushariduse spetsialist Elo Raspel, 775 3999, elo.raspel@lk.ee

Alam- Pedja looduskaitsealal :

Neljapäeval, 17. mail Veeriku Gümnaasiumi 2. ja 4. klass

Esmaspäeval, 21. mail ja kolmapäeval, 23. mail Tartu Kivilinna Gümnaasiumi 2. klass Esmaspäeval, 21. mail ja teisipäeval, 29. mail Jõgeva Gümnaasiumi 9. klass Kolmapäeval, 30. mail Tartu Raatuse Gümnaasiumi 3. klass

Laupäval, 2. juunil loodushuviliste 2 retke

Lisainfo: Loodushariduse spetsialist Riin Vare, 773 2347, riin.vare@lk.ee, Loodushariduse spetsialist Kaupo Mets,773 2347, kaupo.mets@lk.ee.

Pühapäeval, 13., 20. ja 27. mail on Alam-Pedja looduskaitsealal talgud Nõo ja Elva koolide õpilastele.

Lisainfo: Loodusvaht Jüri Ketner, 525 5929, jyri.ketner@lk.ee, Loodushariduse spetsialist Riin Vare, 773 2347, riin.vare@lk.ee

Teisipäeval, 29. mail on Endla looduskaitsealal looduspäev Laiuse Põhikooli 2. ja 4. klassile teemal “Salumetsas sirgunud, turbapinnast tõusnud – puuhiiglased ja kääbused”

Lisainfo: Loodushariduse spetsialist Katrin Möllits, 776 3133, katrin.mollits@lk.ee, Infospetsialist Merle Aare, 776 3133, merle.aare@lk.ee

Looduskaitsekuu raames toimuvad õppepäevad õpilastele “Puud rahva keeles ja meeles”:

Teisipäeval, 15. mail Laeva Põhikooli 4.-6. klassile, kolmapäeval, 16. mail Saduküla Põhikooli 4.-6. klassile ning esmaspäeval, 21. mail Jõgeva Gümnaasiumi 9.klassile.

Lisainfo: Loodushariduse spetsialist Riin Vare, 773 2347, riin.vare@lk.ee,

Esmaspäeval, 21. mail Tartu Kivilinna Gümnaasiumi 2. klassile ja teisipäeval, 22. mail Jõgevamaa lasteaedade õpetajatele ning 29. mail Kõrveküla Põhikooli 2. klassile, Jõgevamaa lasteaedade õpetajatele ja pühapäeval 3. juunil Põltsamaa Ühisgümnaasiumi segagrupile.

Lisainfo: Loodushariduse spetsialist Kaupo Mets,773 2347, kaupo.mets@lk.ee,

Reedel, 18. mail Kavastu Algkooli õpilastele ja Kavastu Lasteaia lastele.

Lisainfo: Loodushariduse spetsialist Elo Raspel, 775 3999, elo.raspel@lk.ee

Ajavahemikul esmaspäevast, 21. maist kuni neljapäeva. 24. maini toimuvad Jõgeva-Tartu regiooni omavalitsuse töötajatele õppepäevad „Puud pargis”.

Lisainfo: Kaitse planeerimise spetsialist Eerika Purgel, 776 3375, eerika.purgel@lk.ee Kaitse planeerimise spetsialist Maris Paju, 740 7138, maris.paju@lk.ee

Alates kolmapäevast, 2. maist on Saadjärve Looduskeskuses näitus tammest ja saarest.

Lisainfo: Loodushariduse spetsialist Kaupo Mets,773 2347, kaupo.mets@lk.ee

Kolmapäeval, 09. mail korrastatakse Äksis Nõiakivi ümbrust, istutatakse puid ja põõsaid.

Lisainfo: Loodushariduse spetsialist Kaupo Mets,773 2347, kaupo.mets@lk.ee

Reedel, 11. mail kohtuvad Jõgeva-Tartu regiooni töötajad Piirissaarel kohalike elanikega.

Lisainfo: Kaitse planeerimise spetsialist Maris Paju, 740 7138, maris.paju@lk.ee, Loodusvaht Koit Hermann, 518 2278, koit.hermann@lk.ee

 

JÄRVA-LÄÄNE-VIRU regioon

Neljapäeval, 10.mail toimub Lahemaa loodusõhtu „Puud rahva keeles ja meeles”, külas on Mall Hiiemäe.

Lisainfo: Loodushoiu spetsialist Liina Nurk, 329 5550, liina.nurk@lk.ee

Laupäevast, 12. maist kuni neljapäeva, 31.maini toimub konkurss ja avatakse näitus teemal „Minu puu”, sisuks fotod-lood-legendid puudest.

Lisainfo: Loodushoiu spetsialist Liina Nurk, 329 5550, liina.nurk@lk.ee

Neljapäeval, 31.mail toimub Lahemaa loodusõhtu „Ökoloogiline jalajälg“, külas Henri Laupmaa.

Lisainfo: Loodushoiu spetsialist Liina Nurk, 3295550, liina.nurk@lk.ee

Reedel, 1.juunil peetakse koostöös Lääne-Viru Keskkonnateenistusega Rohu pargi korrastutalgud.

Lisainfo: Loodushoiu ja –toetuste spetsialist Liggi Nõuakas, 329 5533, Liggi.nouakas@lk.ee

Laupäeval, 2.juunil toimub koos retkejuhiga matk Neeruti maastikukaitsealale. Kavas on ka piknik.

Lisainfo: Loodushoiu spetsialist Liina Nurk, 3295550, liina.nurk@lk.ee

Lisaks toimuvad maikuus kooliõpilastele mõeldud loodusretked Kõrvemaal ja Neerutis. Vajalik on eelnev kokkulepe, matkad toimuvad retkejuhi satel.

Lisainfo:  Kõrvemaal külastuskorralduse spetsialist Katrin Rei, 385 3139, katrin.rei@lk.ee Lahemaal loodusvaht Toomas Talve, toomas.talve@lk.ee

Postitatud rubriiki Määratlemata. Talleta püsiviide. Kommenteerimine ja trackback-viidete lisamine ei ole lubatud.