Majandusminister Liina Tõnissoni kõne Velsicoli tehase uue tootmisüksuse avamisel Kohtla-Järvel

19. september 2002 Kohtla-Järvel

Austatud kohalviibijad!

Mul on ütlemata hea meel võtta osa tänasest üritusest ja öelda Vabariigi
Valitsuse nimel õnnitlus- ja tänusõnad inimestele, kelle töö tulemusena
sündinud tehaselaiendust me täna avame. Võib öelda, et just sellised
sündmused on ministri ametis enim rõõmu ja rahulolu pakkuvad – nähes neid
uusi ehitisi ja seadmeid, on areng kõigi silmade ees ja võime tõdeda, et
oleme midagi olulist teinud hästi ja õigesti.
Loomulikult olen ma täna kaugel sellest, et võtta au selle projekti
teostamise osas valitsuse peale – ei, see au kuulub ettevõtte omanikele,
juhtidele ja töötajatele. Tänu neile on loodud kümneid uusi töökohti ja
genereeritud Eesti oludes vägagi märkimisväärne ekspordipotentsiaal.
Valitsust ja Majandusministeeriumit rõõmustab eriliselt, et tänane sündmus
leiab aset just Ida-Virumaal. Just siin on kohandumisprotsessid olnud
võibolla kõige vaevalisemad ja põhjustanud kõige suuremaid kannatusi
regiooni inimestele. Vana tööstuse ja töökohtade kadumine, põlevkivisektori
restruktureerimine ja selle efektiivsuse suurendamine – suures osas
inimtööjõu vajaduse vähendamise arvelt – on tekitanud väga raske
sotsiaalmajandusliku olukorra. Uute väikeettevõtete sünd ja teenindussektori
areng on olnud aeglasem, kui teistes riigi piirkondades. Olukord kujunes
isegi nii raskeks, et valitsus pidas vajalikuks töötada välja Ida-Virumaa
riiklik tööhõiveprogramm.
Olukord Virumaal on nüüdseks siiski pöördumas paremuse poole, vähemalt
tundub see nii Tallinnast vaadates. Tööpuudus on oluliselt langenud,
sissetulekud aga suurenenud. Käivitunud on väga paljudele tööd ja tulu andev
elektrijaamade katelde renoveerimine. Tänane sündmus on taas üheks oluliseks
verstapostiks olukorra paranemise teel ja tõestab, et regiooni tööstuslik
potentsiaal on säilinud ja kasutamiskõlblik ka täna.
Olen kindel, et Velsicol Chemicals Corporation’i investeeringut saadab edu,
ning loodetavasti tekitab taoline edu positiivset kadedust ka Velsicoli
partnerite ja konkurentide hulgas. Selline kadedus tähendaks uusi firmasid,
kes soovivad siduda oma arengut Eesti ja Virumaa arenguga, kes palkaksid
tööle piirkonna heade teadmistega tööstuses töötama harjunud ja motiveeritud
spetsialiste ja kasutaksid Virumaa küllaltki arenenud tööstuslikku
infrastruktuuri.
Velsicoli investeeringute abil loodud töökohtade arv on märkimisväärne, need
on head ja kvaliteetsed töökohad. Kindlasti tuleb arvestada ka kaudset mõju
– Velsicoli investeeringud ja töötajate palgad aitavad elavdada piirkonna
teenindussektorit ja annavad seega tööd paljudele teistele inimestele.
Eesti oludes tahan täiendava positiivse aspektina ära märkida, et avatavate
seadmete toodang on suunatud välisturule. On ju välistasakaal täna üks Eesti
majanduse põhiprobleeme ja majandusarengu stabiilsust ohustavaid tegureid.
Velsicoli tulevane eksport aitab seda olulist ja rahvusvaheliste
institutsioonide poolt hoolikalt jälgitavat näitajat parandada.
Lõpetuseks annaksin valitsuse poolt edasi veel mõned soovid: Otsige
võimalusi kaitsmaks ennast nafta maailmaturu hinna kõikumiste vastu, püüdke
leida võimalusi kohaliku toorme ulatuslikumaks kasutamiseks. Tehke selleks
ja ka muude tehnoloogiliste uuenduste väljatöötamiseks koostööd Eesti
Tehnoloogiaagentuuri, teadlaste ja ülikoolidega, teiste Ida-Virumaa
ettevõtjatega. Hoidke ja arendage ka inim- ja looduslikku keskkonda, milles
te tegutsete! Selles osas kavatseb oma osa anda mõistagi ka Eesti valitsus,
nagu ka üldise ettevõtluskeskkonna ja makromajandusliku stabiilsuse
säilitamisel.
Soovin teile Valitsuse nimel veelkord edu ja jõudu, ennekõike aga kiiret
tasuvust teie investeeringutele ja loodan, et peatselt otsustab Velsicol
taas tootmistegevust Eestis laiendada.

Postitatud rubriiki Määratlemata. Talleta püsiviide. Kommenteerimine ja trackback-viidete lisamine ei ole lubatud.