Minister kutsus … (VT)

Minister kutsus tõstma kutsehariduse taset

Virumaa Teataja, 4. aprill


Haridusminister Mailis Rand kiitis Võsu Põhikooli õpilaste esinemist ja kinkis neile sooja vastuvõtu eest lauamängu.

Haridusminister Mailis Rand tegi ringsõidu Lääne-Virumaa haridusasutustesse, kohtus koolijuhtide ja omavalitsustegelastega ning tegi mõne asjaliku ettepaneku.

Eile Lääne-Virumaa koolidega tutvunud haridusminister Mailis Rand ütles, et kuigi kutsekoole finantseeritakse tänavu vähem, tuleb tegutseda kutsehariduse kvaliteedi tõstmise suunas.

Haridusminister leidis ka, et kutsekoole pole mõtet sulgeda, sest selle läbi kannatab elanikkonna üldine haridustase.

Kutseharidust tuleb toetada

Mailis Rand rääkis, et munitsipaalkoolide eest seisavad praegu osavalt kohalikud omavalitsused ja investeerivad koolidesse suuri summasid. “Kutsekoolid saavad raha vähem sellepärast, et neid finantseerib riik otse, kuid riigieelarves tehakse kogu aeg kärpeid,” ütles minister.

Riigikogu liige Urmas Laht märkis, et kutseharidust peaks rohkem väärtustama, sest tootmisettevõtted vajavad kogu aeg töölisi. “Nõukogude ajal oli selles mõttes asi parem,” väitis Laht.

Rakvere Kutsekeskkooli direktori kohusetäitja Eero Unt leidis, et riik toetab praegu liialt majanduserialasid, nagu näiteks raamatupidajad ja ärijuhid. “Minu hinnangul võiks rohkem soosida tööliste õpetamist,” arvas Unt.

Rakvere Kutsekeskkooli poolt tehtud uurimus kolmes maakonnas näitas, et lähiaastatel vajab tööstus umbes 1500 metallieriala haridusega töölist. Uurimusest lähtuvalt plaanib kool tulevikus populariseerima hakata metallieriala õppimist.

Minister toetab Kunda kooli

Haridusminister tundis eriti huvi Kunda Ühisgümnaasiumi käekäigu vastu, sest koolis õpivad alates eelmise aasta septembrist koos nii vene kui ka eesti noored. Ministri sõnutsi üritavad haridusasutused tavaliselt hoiduda eesti ja vene õpilaste ühte kooli paigutamisest.

Kunda Ühisgümnaasiumi direktori Tõnu Valdma sõnul kartsid lapsevanemad, et noortel tekkib omavaheline konflikt, kuid senine aeg on näidanud, et kartused olid põhjendamatud.

Haridusminister soovitas Kunda linnavalitsusel esitada rahataotlus PHARE 2003 integratsiooniprojektile kooli kõrvalhoones paikneva ujula ja spordisaali renoveerimiseks.

Kunda Ühisgümnaasiumi kõrvalhoone lõplikuks renoveerimiseks vajatakse kuni 14 miljonit krooni.

Praeguse seisu kohaselt plaanib linnavalitsus võtta 6,5 miljoni kroonise pangalaenu, et ehitada kõrvalhoonesse klassiruumid ja alustada võimla renoveerimist.

<!––>Toomas Reisalu
reisalu@virumaateataja.ee

Postitatud rubriiki Määratlemata. Talleta püsiviide. Kommenteerimine ja trackback-viidete lisamine ei ole lubatud.