Narva linnavalitsus Linnavalitsus kuulutas välja Narva linna logo konkursi

Narva linna logo konkursi läbiviimise kord

Logo kasutamise eesmärgiks on Narva linna tutvustamine ja teadvustamine kodu- ja välismaal. Logo on ette nähtud kasutamiseks linnakujunduses (lipud, loosungid, transparendid jms), rekvisiitidel, suveniiridel, trükistel, ümbrikel, plakatitel, meedias jne.

Narva linna logo konkursi korraldab ja lõpptulemusi hindab Narva Linnavalitsuse poolt loodud žürii.

Konkurss on avatud kõigile, väljaarvatud žürii liikmetele.

Žürii koosseis:

1. Imre Liiv, Narva linnapea
2. Vladimir Homjakov, Narva Linnavolikogu aseesimees
3. Ülar Mark, Narva linna peaarhitekt
4. Galina Moldon, Narva Linnavalitsuse Infoteenistuse juhataja kt
5. Katri Raik, Tartu Ülikooli Narva Kolledži rektor
6. Aivar Habakukk, Krenholm Valduse AS disainer
7. Aleks Dubov, Indigo Reklaami AS disainer
8. Aleksandr Kublitski, Sata OÜ disainer
9. Edgar Šlümmer, Narva noorteparlamendi esindaja
10. Vitali Sergejev, Narva Ärinõuandla direktor
11. Halida Agapova, Narva mittetulundusühingute ümarlaua esimees

Tööde esitamise tingimused:

1. Logo peab sisaldama tunnuslauset “Narva – hea energia linn”.
2. Töid võib olla rohkem kui üks.
3. Tööd on võimalik esitada vabalt autori poolt valitud tehnikas.
4. Töö peab olema esitatud must-valge ja värvilise variandina valgel püstisel (portrait) A4 formaaadiga paberil. Lisaks peab olema samal A4 lehel logotüübi vähendus 20%.
5. Konkursile esitatakse originaaltööd, varem mitte publitseeritud.

Iga konkursile saadetav töö peab olema varustatud märgusõnaga. Märgusõnaks on üks kirjatäht ja 5-kohaline number (näiteks: R12345). Kui konkursil osaleja saadab mitu tööd, siis iga töö peab olema varustatud erineva märgusõnaga.

Konkursile saadetav töö peab olema paigutatud ümbrikusse. Ümbriku tagaküljele peab olema kirjutatud “Narva linna logo konkurss” ja märgusõna. Samasse ümbrikusse peab panema veel ühe märgusõnaga varustatud kinnise ümbriku, millesse konkursist osavõtja on pannud oma andmed (autori nimi, aadress ja telefon).

Konkursile peavad tööd laekuma kuni 15. märts 2002. a. kella 16.00-ni kinnises ümbrikus aadressil: Peetri 3-16, 20308 Narva (Narva Linnavalitsuse Infoteenistus).

Konkursi organisaatorid ei vastuta võimalike tööde vigastuste või kadumise eest postisaadetiste transportimise käigus.

Igasugused arutelud või arvamuste vahetus konkursi teemal žürii liikmete ja konkursist osavõtjate vahel kuni konkursi lõpuni on keelatud.

Iga žürii liige saab iga saabunud logo hinnata kümne punkti ulatuses.

Maksimaalselt punkte saanud töö osutub võitjaks. Ent kasvõi ühe žürii liikme nõudmisel peab žürii enim punkte saanud töö üle korraldama arutelu, misläbi võib vastavalt konsensusele logo konkursi võita ka vähem punkte saanud töö (lahtine hääletamine, kusjuures jõustuvaks otsuseks on vajalik 2/3 poolthääli žürii liikmetest).

Vastavatasemeliste tööde puudumisel jätab žürii tööd premeerimata.

Pärast tulemuste avalikustamist võivad osalejad oma tööd kahe nädala jooksul tagasi võtta, peale seda need hävitatakse. Posti teel konkursitöid tagasi ei saadeta.

Konkurss viiakse läbi kahes etapis. Esimese etapi tulemuseks on kolme parima konkursitöö väljavalimine.

Nende tööde autoritega sõlmitakse lepingud logo kasutamiseks sel juhul, kui töö osutub konkursi võitnuks.

Konkursi tulemuste põhjal makstakse võitjale välja autoritasu summas 5 000 krooni vastavalt lepingutingimustele.

Konkursi tulemused kinnitab Narva Linnavalitsus. Tulemused avalikustatakse meedias. Avalikustatakse ainult võitja autori nimi.
Konkursivõitjale teatatakse tulemused personaalselt.

Informatsioon Narva linna logo konkursi kohta:
tel: 035 99099
e-post: info@narva.ee

Postitatud rubriiki Määratlemata. Talleta püsiviide. Kommenteerimine ja trackback-viidete lisamine ei ole lubatud.