Narva Linnavalitsuse Linnavaraamet kuulutab välja linnavara võõrandamise

1. SUULISEL AVALIKUL ENAMPAKKUMISEL
· 2 korruseline hoone, Maslovi 1, Narva

– hoone pind 1 052,1 m2
– teenindusmaa pindala 2 730 m2
Alghind 300 000 kr. Osavõtutasu 3000 kr (sh käibemaks 457,60 kr).
Tagatisraha 16 480 kr.

· kinnistu, Maslovi 5, Narva
(mille oluliseks osaks on pooleliolev elamu)
– katastritunnus 51105:004:0068
– maa pindala 4 415 m2, sihtotstarve – 100% elamumaa
Alghind 50 000 kr. Osavõtutasu 3000 kr (sh käibemaks 457,60 kr).
Tagatisraha 15 000 kr.

Kinnistu võõrandamise lisatingimused:
– maatüki kasutamine vastavalt sihtotstarbele – 100% elamumaa;
– maatüki sihtotstarbe muutmise korral – detailplaneeringu projekteerimise ja nimetatud töö teostamise tingimuste saamine Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri ja Linna Planeerimise Ametilt kooskõlas planeerimis- ja ehitusseaduse nõuetega;
– juhul kui hoonet pole aasta jooksul võimalik sihtotstarbelistel eesmärkidel kasutada, siis aasta möödudes kuulub ta lammutamisele.

Suuline enampakkumine toimub 16. aprillil 2002 kell 11 Linnavaraametis, Peetri plats 3, IV korrus, Narva Osalejate registreerimine suulisele enampakkumisele lõpeb eelnimetatud aadressil 16. aprillil kell 10.45.

2. EELLÄBIRÄÄKIMISTEGA PAKKUMISEL
· 1 korruseline pooleliolev hoone, Hariduse 15B, Narva
– hoone pind 406,8 m2
– maa pindala 728 m2
Alghind 300 000 kr. Osavõtutasu 5 000 kr (sh käibemaks 762,70 kr).
Tagatisraha 18 750 kr.

Võõrandamise lisatingimused:
– Narvas Hariduse 15A asuva alajaama omanikuga (AS Narva Elektrivõrk) kaasomandis oleva ühise seina
remondikulude tasumine vastavalt nende omandis olevatele võrdsetele suurustele, samuti ühise seina kasutamisel
teistest seadusega kehtestatud piirangutest kinnipidamine;
– varasse vähemalt 1 000 000 krooni investeerimine 3 aasta jooksul alates ostu-müügilepingu sõlmimise hetkest vastavalt ostja esitatud graafikule.

· 3 korruseline pooleliolev hoone, Hariduse 15C, Narva
– hoone pind 2 615,7 m2
– maa pindala 2 147 m2
Alghind 1 000 000 kr. Osavõtutasu 5 000 kr (sh käibemaks 762,70 kr).
Tagatisraha 30 000 kr.

Võõrandamise lisatingimused:
– Narvas Hariduse 15 asuva hoone omaniku esindajaga (Narva Linnavalitsuse Linnavaraamet) kaasomandis oleva ühise seina remondikulude tasumine vastavalt nende omandis olevatele võrdsetele suurustele, samuti ühise seina kasutamisel teistest seadusega kehtestatud piirangutest kinnipidamine;
– varasse vähemalt 3 500 000 krooni investeerimine 5 aasta jooksul alates ostu-müügilepingu sõlmimise hetkest vastavalt ostja esitatud graafikule.

Tasumise tingimused järelmaksu rakendamisel:
– ostu-müügilepingu sõlmimisel tasutakse vähemalt pool vara müügihinnast;
– järelmaksu tasumise tähtaeg – mitte üle 3 aasta, vastavalt graafikule;
– järelmaksu tasutakse vähemalt kaks korda aastas ostu-müügilepingus ettenähtud tähaegadeks;
– järelmaksu tasumisel rakendatakse 8% aastaintressi tasumata müügihinna summalt.
Järelmaksu tasumise kohustuse tagamiseks seatakse võõrandatavale varale linna kasuks pant.

· 5 korruseline hoone, Võidu 19, Narva
– hoone pind 3 413 m2
– teenindusmaa pindala 4329 m2
Alghind 400 000 kr. Osavõtutasu 5 000 kr (sh käibemaks 762,70 kr).
Tagatisraha 10 693 kr.

Võõrandamise lisatingimused:
– investeeringud hoone rekonstrueerimisse ja kapitaalremonti, territooriumi heakorrastus;
– tagatiste esitamine tehtud pakkumiste täitmise tagamiseks (tagatiseks on laenuasutuse käendus).

Ostjal tuleb tasuda pakutud hind enne enne ostu-müügilepingu sõlmimist. Ostu-müügi notariaallepingu sõlmimisel kannab ostja sellega kaasnevad kulud. Osavõtutasu ja tagatisraha tasutakse linnavaraameti a/a nr 10562002045009 AS Eesti Ühispank, kood 401. Osavõtutasu ei tagastata.

Pakkumused ostuhinna ja kõigi lisatingimuste osas tehakse kirjalikult kinnises ümbrikus, näidates ümbrikul ära ainult võõrandatava hoone aadressi, 24. aprillini 2002 kella 17 Linnavaraametile, Peetri plats 3 (IV korrus), 20308 Narva.

Suulises avalikus enampakkumises ja eelläbirääkimistega pakkumises võivad osaleda füüsilised ja juriidilised isikud.
Pakkumisel osalemiseks esitada:
– juriidilisel isikul äriregistri kandeotsuse, registrikaardi ja põhikirja koopiad;
– füüsilisel isikul pass ja selle passi koopia;
– esindamise puhul esindamisõigust tõendavad dokumendid, esindaja pass ja selle koopia;
– äriühingu vastava organi otsus vara ostmise kohta;
– maksekorralduste koopiad osavõtutasu ja tagatisraha tasumise kohta.

Info telefonil (035) 99 151, 99 140

Postitatud rubriiki Määratlemata. Talleta püsiviide. Kommenteerimine ja trackback-viidete lisamine ei ole lubatud.