Noored virukad ja tartlased aktiivsemad

2001. aasta teisel poolel suurenes interneti kasutajaskond, samuti kasvas interneti kasutamise intensiivsus. Neljandas kvartalis oli uuringule eelnenud kuue kuu jooksul e-maili või muid interneti võimalusi kasutanud 33% Eesti 15-74-aastastest elanikest, selgub Emori uuringust.

Interneti kasutamine on kasvanud kodukasutuse ja avalike internetipunktide külastamise arvel.

Kodukasutuse kasv toetub järjest aktiivsemale koduarvutite soetamisele. IV kvartalis omas arvutit kodus 26% 15-74-aastastest eestimaalastest, nende hulk on aastaga kasvanud 6% võrra. Üle poolte neist arvutitest on ka internetti ühendatud. Kuigi endiselt on koduarvutites enamasti sissehelistamisteenusega internetiühendus, kasvas 2001. aasta lõpus märgatavalt koduarvutites interneti püsiühendust omavate elanike hulk. Sellele on kaasa aidanud nii Eesti Telefoni ADSL pakettide hindade langetamine kui ka Starmani uute püsiühenduse pakettide turule tulek.

Avalike internetipunktide kasutajaskond on võrreldes 2000.aasta IV kvartaliga kahekordistunud. Avalike internetipunktide poolt loodud interneti kasutamise võimalust kasutavad enam keskmisest madalama sissetulekuga Tartu- ja Virumaa noored.

Internetti kasutatakse jätkuvalt eelkõige e-maili saatmiseks, konkreetse info otsimiseks ja internetiportaalide külastamiseks. Elanike suhtumine e-kaubandusse on endiselt skeptiline, siiski on huvi selle vastu 2001. aastal suurenenud ning see on tõusnud samale tasemele kui 2000. aasta I kvartalis, mil usk internetikaubandusse oli viimati kõrgpunktis.

Andmete aluseks on Emori e-seire uuring, mis jälgib arvuti, interneti ja e-kaubanduse valdkondade arengut. Uuringut viiakse läbi regulaarselt kord kuus ning uuringu käigus küsitletakse igas kvartalis 1500 Eesti elanikku vanuses 15-74a.

(EPL, pealkiri muudetud)

Postitatud rubriiki Määratlemata. Talleta püsiviide. Kommenteerimine ja trackback-viidete lisamine ei ole lubatud.