Õiguskantsler protestis Narva Linnavolikogu õigusaktid

21.01.02.

Õiguskantsler esitas Narva Linnavolikogule ettepaneku viia seadusega
kooskõlla otsus ja määrus, millega volikogu kehtestas Narvas
soojusenergia ühtseks piirtariifiks 192 krooni 1MWh eest, lisaks veel
käibemaks 5%. Selliselt kujunes Narvas 1MWh soojus- energia hinnaks
201,6 krooni. Õiguskantsleri ettepaneku tingis asjaolu, et Narva
Linnavolikogu ületas oma pädevust soojusenergia hinna määramisel.
Konkurentsi- ja energiaseaduse järgi võib volikogu määrata
soojusenergia hinna ettevõttele, mille toodang on alla 50 000 MWh
soojusenergiat majandusaasta jooksul. Kui ettevõte toodab
soojusenergiat rohkem, siis reguleerib hinda Energiaturu Inspektsioon.
AS Narva Soojusvõrk toodab soojusenergiat ligi 600 GWh  majandusaasta
jooksul, s.o. peaaegu10 korda rohkem. Seega Narva Linnavolikogu ei saa
AS-le Narva Soojusvõrk soojusenergia  hinda ette kirjutada.
Piirtariifi kehtetades ületas Narva Linnavolikogu oma pädevust, mis on
vastuolus põhiseaduse ja seadusega.

Energiaturu Inspektsioon on määranud AS Narva Soojusvõrk soojusenergia
hinnaks  235 krooni, pluss 5% käibemaksu, seega 246,75 krooni. Eesti
keskmine soojusenergia hind  möödunud aasta oktoobris oli Energiaturu
Inspektsiooni andmetel 396 krooni 1MWh eest.

Lähemat informatsiooni
tel.6938411,
vanemnõunik Ilmar Selge

Postitatud rubriiki Info. Talleta püsiviide. Kommenteerimine ja trackback-viidete lisamine ei ole lubatud.