OÜ Iidla Maja loobub elumajade haldamisest

OÜ Iidla Maja loobub elumajade haldamisest 
Autor: Lilian Niitsoo

PRESSITEADE
06.03.2002

OÜ Iidla Maja ei ole edastanud AS-le Kohtla-Järve Soojus nimekirja korteriühistutest, kellele on elamu haldamiseks vastav dokumentatsioon üle antud. Küsimuse all on 54 elumaja soojusenergiaga varustamine, sest nende elumajadega puuduvad hetkel soojusenergia ostu-müügilepingud. Kohtla-Järve Soojusel ei ole alust varustada lepinguid mitte omavaid elamuid soojusenergiaga. OÜ-l Iidla Maja omakorda ei ole alust koguda üüriraha, kui korteriühistu haldab elamut iseseisvalt ja võib vabalt valida, kellelt hooldusteenust ostab. Juhul kui korteriühistu on OÜ-ga Iidla Maja teeninduslepingu lõpetanud ja talle on elamu haldamiseks dokumentatsioon üle antud, siis tuleb korteriühistul pöörduda soojusenergia ostu-müügilepingu sõlmimiseks AS-i Kohtla-Järve Soojus poole. AS Kohtla-Järve Soojus on sõlminud 2212 lepingut soojusenergiaga varustamiseks, s.h. elamuhaldusfirmadega OÜ Kohtla Elamu, OÜ Tammiku Maja, Jõhvi Linnamajandus AS, 79 korteriühistuga, 6 korteriühisusega, 1128 eramajaga ja 996 ettevõtte ja asutusega.

AS Kohtla-Järve Soojus jurist Robert Sprengk kommenteerib: “Vastavalt eluruumide erastamise seaduse § 15 lg 1 korraldab eluruumide ühist haldamist korteriühistu. Juhul kui korteriühistut ei ole moodustatud ega haldamist korteriomanikele üle antud, korraldab elamu haldamist kuni 2002.aasta 31.detsembrini eluruumide erastamise kohustatud subjekt (kohalik omavalitsus) või isik (elamuhaldusfirma), kellele on haldamine õigusaktides sätestatud korras üle antud ja kellele on erastatud eluruumide omanikud kohustatud maksma majandamiskulusid korteriomandiseaduse järgi. OÜ Iidla Maja on loobunud 54 elumaja haldamisest ja seega tuleb erastamise kohustatud subjektil (kas Kohtla-Järve linnavalitsusel või OÜ Iidla Majal) anda elamu haldamine ja haldusdokumentatsioon ning korteriomanike poolt sihtotstarbeliselt kogutud kapitaalremondi rahad üle korteriühistutele. Eluruumide erastamise korraldamise korrast tulenevalt peab OÜ Iidla Maja andma korteriühistutele vastava aktiga üle elamut iseloomustavad andmed, andmed üüri või hooldustasu määramise ja laekumise kohta, elamu majandamise ja elanike teenindamisega seotud lepingud, elamu remondiks ettenähtud vahendite laekumise ja vahendite tegeliku kasutamise andmed. Edasi saavad korteriühistud juba sõlmida elamu soojusenergiaga varustamiseks lepingu AS-ga Kohtla-Järve Soojus.”

AS Kohtla-Järve Soojus marketingi- ja müügidirektor Lilian Niitsoo lisab: “Oleme välja töötanud korteriühistutele kaks erinevat lepinguvormi arvestades sellega, et erinevates majades on korteriomanike vahelised suhted ja koostöövalmidus erinev. Kõik sõltub sellest, kui tugev on ühise elu korraldamise kogemus, kas majas on hakkajaid inimesi, kas korteriomanikud usaldavad korteriühistu juhatust ja annavad vastavad volitused enda esindamiseks. Soojusenergia müük toimub mõlema lepingu korral korteriühistule kui elamu ühise haldamise korraldajale, kuid korteriomanikud võivad valida, kas nad tasuvad Kohtla-Järve Soojusele neile esitatud ühisarve kohaselt ühiselt või tasub iga korteriomanik eraldi vastavalt temale esitatud arvele. Erinevus on siin selles, et eraldi arve alusel tasumisel lisandub igale korteriomanikule soojusenergia jaotamise tasu, mis käesoleval ajal koos käibemaksuga on 10.80 krooni iga arve kohta. Sellisel juhul korraldab AS Kohtla-Järve Soojus majasisese soojusenergia tarbimise arvestuse nii kütte kui ka sooja vee eest, andmete kogumise, arvete koostamise ja edastamise ning maksete kogumise ise. Korteriühistud on enamasti head peremehed oma majas ja suudavad korteriomanike koostöö tulemusena oma elukeskkonda paremaks muuta, korrastada küttesüsteeme ja rakendada kokkuhoiumeetmeid energia tarbimisel.”

Postitatud rubriiki Määratlemata. Talleta püsiviide. Kommenteerimine ja trackback-viidete lisamine ei ole lubatud.