Perede tugivõrgustik Teabepäev Ida- Virumaal

Lastekaitse Liit korraldab 30. märtsil projekti “Perede tugivõrgustik”
raames  teabepäeva peredega töötavad asutused, organisatsioonid ja inimesed arutlemaks pereteenuste ja nende kättesaadavuse üle maakonnas koostöös Ida- Virumaa Maavalitsusega  .

Teabepäev toimub 30. mail 2002 kell 11.00-16.45  Projekti “Perede
tugivõrgustik” üldiseks eesmärgiks on toetada lapsi ning peresid,
kaardistades pereteenused, aidates kaasa võrgustikutööle, tõstes Euroopa
Liidu sotsiaalpoliitika alast teadlikkust ning tutvustakse dokumenti
“Lastekaitse Strateegia” .

Ida-Virumaa teabepäeva on üheksas üritus teabepäevade sarjast, mille
tulemusena koostatakse andmebaas pereteenustest ning kogumikud
peretemaatikal. Planeeritud on 15 teabepäeva kõigis Eesti maakondades, kus päeva esimeses pooles esinevad pere- ja võrgustikutöö teoreetikud, Euroopa Liidu spetsialistid ning teises pooles toimuvad töörühmad programmi “Laps perekonnas” tegevuste põhjal. Tänaseks on toimunud teabepäevad Järvamaal, Läänemaal, Pärnumaal, Viljandimaal, Valgamaal, Võrumaal, Põlvamaal ning Jõgevamaal. Projekti läbiviimist toetab Rootsi Lastekaitseorganisatsioon Rädda Barnen ja Avatud Eesti Fond. Teabepäevade kokkuvõttena toimub novembris 2002  konverents “Meie lapse mured”, mis keskendub peretemaatikale nii riiklikul kui rahvusvahelisel tasandil.

Lastekaitse Liidu programm “Laps perekonnas” tegeleb üksikvanemate, noorte ja riskiperedega, pakkudes neile teenuseid läbi erinevate projektide nagu näiteks “Argipäevad”, “Respekt”, “Pere sõber” jne. Programm lähtub
põhimõttest, et last saab aidata toetades tema perekonda.

Lastekaitse Liit on mittetulunduslik organisatsioon, mille missioon seisneb
laste õiguste ja huvide eest seismises. Lastekaitse Liit taasloodi 1988 ja
tänaseks kuulub liikmeskonda 35 lastekaitse ühingut. Lastekaitse Liidu
tegevus toimub 5 programmi ja nende alaprojektide kaudu kogu Eestis.
Lähimatel aastatel on organisatsiooni prioriteediks konkretiseerida
tegevused laste ja perede probleemide lahendamiseks ning välja arendada
laste –  ja pereteenuste võrgustik. (Vaata www.lastekaitseliit.ee )

Postitatud rubriiki Määratlemata. Talleta püsiviide. Kommenteerimine ja trackback-viidete lisamine ei ole lubatud.