Projekt “E-kogukond” teeb Narva detailplaneeringu internetis kättesaadavaks

Käesoleval nädalal viisid Peipsi Koostöö Keskuse sotsioloogid Narvas läbi
grupiintervjuusid, milles osalesid ärimehed, Narva Kolledzhi üliõpilased ja
töötajad ning kodanikeühenduste esindajad.
Intervjuude eesmärgiks on selgitada välja erinevate sihtgruppide huvid ja
vajadused seoses novembrikuus alanud projektiga  “E-Kogukond”.

Projekti algatas Narva Linnavalitsuse arhitektuuri- ja linnaplaneerimise
amet ning selle tulemusena valmib internetis funktsioneeriv ruumilise
planeerimise süsteem. See tähendab, et tulevikus on internetis kättesaadav
kogu Narva detailplaneering, nii olemasolev kui planeeritav puu, tänav või
hoone; Tegemist on innovaatilise pilootprojektiga, mille põhjal tehakse
järeldusi meetodi sobivuse kohta ka teiste riikide ja linnade jaoks. Seni
pole Euroopa linnade detailplaneeringud internetis kättesaadavad, need on
kantud suurtele kaartidele nagu meil Eestiski. Narva valiti pilootlinnaks
kuna tegemist on väga kompaktse asumiga.

Interneti teel kättesaadavad detailplaneeringud lihtsustavad ja korrastavad
oluliselt kohaliku omavalitsuse tööd, teevad hõlpsamaks ruumiplaneerimise
ning laiema avalikkuse informeerimise ja kaasamise   otsustusprotsessi ning
aitavad linna tutvustada elanikele, turistidele ja investoritele. Süsteem
võimaldab linnavalitsusel teha otsuseid reaalaja info põhjal ning isegi viia
läbi rahvahääletusi Interneti vahendusel.
Pärast õnnestunud pilootprojekti Narvas peaks süsteem kaasama ka teisi Eesti
omavalitsusüksusi.  Eesti väiksus ja paindlikkus annavad võimaluse olla
selles valdkonnas suunanäitajateks Euroopas.

Projekt sai heakskiidu ja rahastamise Euroopa Liidu LIFE-Environment
programmist ning kestab kolm aastat (oktoober 2002 – august 2005). Projekti
partnerid on Peipsi Koostöö Keskus, Hendrikson & Ko (Eesti), IDEC (Kreeka),
Infinity (Ungari), Network Models (Ühendatud Kuningriik) ja Sustainable
Europe Research Insitution (Austria).

Postitatud rubriiki Määratlemata. Talleta püsiviide. Kommenteerimine ja trackback-viidete lisamine ei ole lubatud.