Rakvere võimukatel kipub üle keema (VT)

Rakvere võimukatel kipub üle keema (Virumaa Teataja)


Ka vahetult enne võimukriisi ehk siis umbusalduse avaldamist on Rakvere linnapea Matti Jõe talle omaselt rahulik ja loodab, et olukord laheneb talle positiivselt.

Esmaspäevaks kutsus Rakvere linnavolikogu esimees kokku volinike erakorralise istungi, et hääletada umbusalduse avaldamist linnapea Matti Jõele.

Rakvere linnapeale umbusalduse avaldamise aluseks on Vallimäele rajatava trepi ümber puhkenud skandaal. Volikogu revisjonikomisjoni otsusel süüdistatakse linnapead valeandmete esitamises ja ebaeetilises käitumises.

Revisjonikomisjoni esimees Terko Jakobson on Virumaa Teatajas väitnud, et Matti Jõe tellis trepiehituse oma vana tuttava Ivo Vainola firmalt Sado Kaubahoov, võtmata arvesse konkureeriva firma Haljala Ehituse reaalset pakkumist. Pealegi maksnud linnapea ehituse eest ligi 100 000 krooni rohkem, kui tegelikult kulus.

Linnapea või revisjonikomisjon

Selles valguses ongi huvitav märkida, et esmaspäeval seisab volikogu sisulise valiku ees – kas avaldada umbusaldust linnapeale või umbusaldada revisjonikomisjoni.

Nimelt tellisid nii revisjonikomisjon kui ka Matti Jõe (isikliku raha eest) ekspertiisi, vastavalt firmadelt AS ERI Valdused ning OÜ EKF Omand. Esimene leidis, et töid on tehtud 49 700 krooni eest, teine aga, et 157 000 krooni eest. Linnavalitsuse reservfondist eraldati trepiehituseks 150 000 krooni.

Linnapea Matti Jõe on seni jäänud oma arvamusele kindlaks ja väidab, et kõik on just nii, nagu olema peabki – tema tellitud ekspertiis kinnitas asjaajamise korrektsust ning mis ehitusettevõtjaisse puutub, siis nii väikeses linnas tunneb linnapea neid kõiki nii või teisiti isiklikult.

“Kas linna raha sõpradele jagades ja selle kohta teistele valetades saab Matti Jõe linnapeana jätkata, otsustagu Rakvere kodanikud ja nende saadikud homme linna volikogu istungil,” kirjutas volikogu revisjonikomisjoni esimees Terko Jakobson kaks nädalat tagasi Virumaa Teatajas avaldatud arvamusartiklis.

“Kordan veel kord, et linna juhtides ja küsimusi lahendades olen lähtunud ainult linna huvidest,” märkis linnapea Matti Jõe eile. “Iga inimene, vaagides linnas toimunud muudatusi viimase kolme aasta jooksul, saab ise otsustada, kas seda on tehtud hästi või mitte. Mind üllatab, et mitte millestki on niisugune skandaal üles puhutud.”

Umbusalduse avaldamiseks ettepaneku teinud isikud on kokku leppinud, et enne istungit midagi ei kommenteerita. “See on ühe protsessi loogiline lõpp,” ütles üks neist siiski Virumaa Teatajale. “Et ei arvataks, et see on niisugune äkkreaktsioon. See asi algas juba ammu.”

Umbusalduse avaldamine on avalik

Umbusalduse avaldamine linnapeale on avalik, seda võivad esmaspäeval minna jälgima ka asjast huvitatud linnakodanikud. Juhul, kui umbusaldust avaldatakse (selleks on vaja Rakvere puhul vähemalt 11 volikogu liikme häält), vabastab see otsus linnapea ametist ja kohustustest. Samas tuleb valida uus linnapea või määrata talle linnavalitsuse liikmete hulgast ajutine asendaja.

Kui umbusalduse avaldamine istungil toetust ei leia, ei saa samale isikule kolme kuu jooksul samadel põhjustel enam umbusaldust avaldada.

“Iseenesest on selline protseduur poliitilise elu osa, aga õnneks tuleb seda võrdlemisi harva ette,” nentis Rakvere linnavolikogu esimees Mihkel Juhkami. “Ma ei ütleks ka, et praegusel hetkel käiks väga tihe eeltöö selles suhtes, et kellest võiks saada järgmine linnapea. Tõenäosus, et umbusaldushääletus läbi läheb, on praegu väiksem kui vastupidine võimalus.”

Erakorraliseks istungiks peab esimees volikogu kokku kutsuma juhul, kui ettepaneku selleks on teinud vähemalt neljandik liikmetest. Seekordsele ettepanekule on alla kirjutanud seitse volikogu liiget: Andres Jaadla, Terko Jakobson, Marek Leemets, Niina Mihhejeva, Villu Nurmoja, Tamara Vahtra-Aasmets ja Üllar Vaserik.

Rünno Saaremäe
rynno@virumaateataja.ee

Postitatud rubriiki Määratlemata. Talleta püsiviide. Kommenteerimine ja trackback-viidete lisamine ei ole lubatud.