Riigikogu menetlusse võetud eelnõud, 28. märts

Riigikogu juhatus otsustas võtta menetlusse järgmised eelnõud ja
määras neile juhtivkomisjonid:

1. Väliskomisjoni poolt 27. märtsil algatatud Riigikogu otsuse “Euroopa asjade komisjoni moodustamine” muutmine eelnõu (1026 OE ). Eelnõu näeb ette nimetada Euroopa asjade komisjoni liikmeks Liina Tõnissoni asemele Riigikogu liige Peeter Kreitzberg. Juhtivkomisjoniks
määrati väliskomisjon.

2. Vabariigi Valitsuse poolt 28. märtsil algatatud Euroopa Ühenduse ja Eesti Vabariigi vahel kirjade vahetamise teel sõlmitud kokkulepe, millega lõpetatakse Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning Eesti Vabariigi vahelise assotsieerumislepingu (Euroopa lepingu) protokoll nr 1 tekstiili- ja rõivatoodete kaubanduse kohta ratifitseerimise seaduse eelnõu (1027 SE). Antud eelnõu heakskiitmise tulemusena lihtsustatakse Eesti ja Euroopa Ühenduse vahelist tekstiili- ja rõivatoodete kaubavahetusrezhiimi. Protokolli nr 1 kehtetuks tunnistamine on aluseks topeltkontrollisüsteemi kaotamisele ning võimaldab kokku hoida litsentseerimisega seotud kulusid. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.

3. Vabariigi Valitsuse poolt 28. märtsil algatatud välismaalase seaduse muutmise seaduse eelnõu (1028 SE). Eelnõu käsitleb perekonna ühendamist Eestis, kui Eestisse elama asuda sooviv perekonnaliige on välismaalane. Seaduse eesmärgiks on tagada üksikisiku põhiõiguste ja vabaduste kaitse tulenevalt Põhiseaduse paragrahvidest 26 ja 27 ja Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventiooni artiklitest 8 ja 12 tasakaalustatult Eesti riigi huvidega. Juhtivkomisjoniks määrati
põhiseaduskomisjon.

Riigikogu pressitalitus

Postitatud rubriiki Määratlemata. Talleta püsiviide. Kommenteerimine ja trackback-viidete lisamine ei ole lubatud.