Ülemiste ristmiku ümberehitusest

Maaomanikke ähvardab sundvõõrandamine

14.04.2008 00:01Urmas Seaver, Postimees 

Linna maa-ameti munitsipaalmaade osakonna peaspetsialisti Argo Reiljani sõnul anti 7. aprillil Peterburi tee pikendusele jalgu jäävate maade ja hoonete omanikele üle sundvõõrandamise otsuse eelnõu. Neil on kaks nädalat aega eelnõuga tutvuda ja oma seisukohad esitada.

«Siis vaatame asja uuesti üle,» nentis Reiljan. «Praegu ei saa ma veel öelda, millised otsused lõpuks tehakse.»

Sundvõõrandamiseni jõudsid ametnikud põhjusel, et linn ja maaomanikud pole jõudnud kokkuleppele Peterburi tee pikendusele või seda Järvevana teega ühendavale viaduktile ette jäävate majade ja maade väljaostmise osas.

Seejuures on käärid linna pakkumise ja omanike soovide vahel enam kui kahekordsed.

PetPikendus.jpg:

Kokku 16 krunti

Näiteks aadressil Filtri tee 9a asuva ning ka Järvevana teelt nähtava neljakorruselise ASi Kemivesi hoone ja 4500-ruutmeetrise krundi eest pakub linn ettevõttele 12,9 miljonit krooni.
Samal ajal on Kemivesi oma vastuskirjas linnale teatanud, et kolimise korral tuleks neil tööle panna uus tehas, mille ehitamise ja käivitamise kulud on 62 miljonit krooni.

Tartu maantee 88 ja 88a kruntide omanikule, osaühingule Ehmo pakkus linn 22,73 miljonit krooni, kuid firma soovib hüvitust saada 51,2 miljonit krooni. Tartu maantee 86a maatüki omanikule, osaühingule Solfer Trade pakub linn 18,1 miljonit krooni, ettevõte aga tahab 43,9 miljonit.

Filtri tee 9 ja 16 krunte kasutavale Orbonale pakub linn 15,15 miljonit krooni ning ka selle firmaga pole seni kokkulepet saavutatud.

Kuigi ühtekokku tuleb Ülemiste liiklussõlme ehitamiseks välja osta 16 krunti, alustas linn esmalt läbirääkimisi just nimetatud nelja firmaga, sest nendelt maa ostmine tõotab linnale kujuneda kõige kallimaks ja keerulisemaks.


Aega piisavalt

Kemivesi tegevdirektor Tarmo Siir ega ka Ehmo direktor Aleksei Potapov ei soovinud läbirääkimisi linnaga Postimehele kommenteerida.

Solfer Trade OÜ telefonilt vastas tundmatuks jääda soovinud mees, et firma rahanõudmised on põhjendatud, kuid täpsematest kommentaaridest ta keeldus.

Hiiglaslik erinevus linna pakkumiste ja firmade nõudmiste vahel tuleneb suuresti tõigast, et linn on valmis maksma vaid maa ja hoone turuväärtuse eest.

Kuid firmad soovivad hüvitist ka näiteks uue tehase rajamise või ettevõtluse seiskumisest saamata jäänud tulu eest.

Linnal ei ole kruntide omandamisega veel kiiret, sest Tallinna kommunaalameti juhataja asetäitja Peep Koppeli sõnul algab Peterburi tee pikenduse ehitamine esialgse plaani kohaselt 2010. aastal.

Euroraha abil tehtav Ülemiste liiklussõlme ümberehitus neelab enam kui 1,5 miljardit krooni ning tööd peaksid kestma vähemalt kolm aastat.

Liiklussõlme mahukaim töö ongi just Peterburi tee ühendamine kahe viadukti abil Järvevana teega. Üks viadukt viib Peterburi teelt üle Tartu maantee ning teine viadukt Filtri teeotsa juurest üle raudtee Järvevana teele.

Eestis pole ellu viidud veel ühtegi sundvõõrandamist. Viimati algatas Tallinn sundvõõrandamise seoses linna sees kulgeva Tartu maantee laiendamisega.

Pärast sundvõõrandamise algatamist jõudsid linn ja eraomanik kiiresti kokkuleppele.

Tee-ehitust segavad krundid

•    ASile Kemivesi kuuluv hoone ja 4532 ruutmeetri suurune kinnistu Filtri tee 9a.
•    OÜ-le Orbona kuuluvad hooned ja maatükid Filtri tee 9 ja 16. Kahe krundi suurus on kokku 8590 ruutmeetrit.
•    OÜ-le Ehmo kuuluvad hooned ja maatükid Tartu maantee 88 ja 88a. Linn tahab ettevõttelt võõrandada 4446 ruutmeetrit maad.
•    OÜ-le Solfer Trade kuuluv hoone ja 2639 ruutmeetri suurune maatükk Tartu maantee 86a.
Allikas: PM

 

Postitatud rubriiki Määratlemata. Talleta püsiviide. Kommenteerimine ja trackback-viidete lisamine ei ole lubatud.