Uued elektrifiltrid vähendavad oluliselt Narva Elektrijaamade õhuheitmeid

Käesoleval kuul lõpetati edukalt Narva Elektrijaamade elektrifiltrite renoveerimise programmiga. Kuus aastat kestnud renoveerimistöid teostas Alstom Power. Programmi kogumaksumuseks kujunes 433 miljonit krooni, tulemusena vähenes aastane lendtuha heitmete paiskumine atmosfääri ca. 40 000 t võrra.

“Elektrifiltrite vahetamise tulemusena on oluliselt paranenud Narva ja selle ümbruskonna õhukvaliteet, samuti on vähenenud lendtuha emissioonide edasine hajumine Soome ja Venemaale,” ütles Ants Pauls, Narva Elektrijaamade peadirektor.

Aastatel 1996.-2002. renoveeriti AS-i Narva Elektrijaamad kaheksa energiaploki elektrifiltrid, hiljuti lõpetati kahe viimase energiaploki elektrifiltrite renoveerimistöödega Eesti Elektrijaamas. Uued paigaldatud elektrostaatilised filtrid vähendavad oluliselt Narva Elektrijaamadest atmosfääri paisatavate heitgaaside lendtuha kontsentratsiooni.

Nende suurte investeeringute tulemusena on tahkete osakeste (lendtuha) hulk viidud vastavusse EL-is ettenähtud normidega. Seoses eelseisva ühinemisega EL-i, tuleb ka Eesti ettevõtetel hakata järgima EL keskkonnadirektiive ja -nõudeid.

EL direktiiv 2001/80/EC suurte põletusseadmete õhuemissioonide kohta kehtestab nõuded vääveldioksiidi ja ning tahkete osakeste emissioonide piirväärtuste osas. Uued elektrifiltrid tagavad tahkete osakeste emissioonide langemise vastavalt EL-i direktiivides sätestatud piirangutele.

Põlevkivi põletamine tekitab õhuemissioone, saasteaineteks on SO2, NOx, CO2 ja lendtuhk. Järgmiseks oluliseks sammuks õhuheitmete emissioonide vähendamisel on Narva Elektrijaamade kahe energiaploki renoveerimise lõpetamine aastal 2004, mille tagajärjel vähenevad õhuheitmed veelgi.

Postitatud rubriiki Määratlemata. Talleta püsiviide. Kommenteerimine ja trackback-viidete lisamine ei ole lubatud.