Valmis Narva Elektrijaamade renoveerimisprojekti keskkonnamõju hinnangu lõpparuanne

Äsja kinnitas keskkonnaminister Heiki Kranich Balti Elektrijaama 11. ploki ja Eesti Elektrijaama 8. ploki renoveerimisprojekti piiriülese keskkonnamõju hindamise lõpparuande.

“Eriliseks muudab sündmuse see, et tegemist on alles teise Eesti Vabariigis läbi viidud üle piiride ulatuva reostuse keskkonnamõju hindamisega rahvusvahelise Espoo konventsiooni nõuete järgi,“ kommenteeris aruande valmimist Eesti Energia keskkonnajuht Valdur Lahtvee.

K.a. suvel hindasid eksperdid Eesti suurprojekti – 3,9 miljardit krooni maksva põlevkivi tolmpõletuskatelde asendamisest atmosfäärirõhul tsirkuleerivate keevkihtpõletuskateldega – elluviimisest tulenevaid muutusi õhuheitmete hulgas ja koosseisus ning projekti keskkonnamõju nii Ida-Virumaa kui piiritaguste Loode-Venemaa ja Lõuna-Soome aladele.

Aruande kohaselt vähenevad projekti tulemusena märkimisväärselt vääveldioksiidi ja tahkete osakeste õhuheitmed ja selle tagajärjel ohtlike ainete sadenemine keskkonda.

Aruande tulemusi tutvustatakse huvilistele reedel, 8. novembril, kell 12.00 algaval pressikonverentsil Hotelli Olümpia konverentsikeskuse Epsiloni saalis.

Postitatud rubriiki Määratlemata. Talleta püsiviide. Kommenteerimine ja trackback-viidete lisamine ei ole lubatud.