VE: Gori: Grigori Tõnissonist Vello Agorini

Gori on ka 21. sajandil ärritav satiirik 
Teet Kallas, kirjanik, 22.01.2004 

Iga rahva kultuuriloos on mõned nimed kui märksümbolid, mis ei vaja lahtiseletamist. Nii meilgi: ütled Keres, mõtled male; ütled Gori, mõtled karikatuuri. Tegelikult enamatki – Gori tähendab eba-eestilikult valusat ja kvaliteetset satiiri.

Gori.Autoportree.jpg:  Gori nime teavad kui mitte kõik, siis igatahes väga paljud eestlased. Aga tema loomingut ei pruugi uued põlvkonnad enam tegelikult üldse mitte tunda.

Sest nii nagu näitlejagi looming vajub ajalainete alla koos tema põlvkonnaga või tuhmistub vanadel filmilintidel – nii võib ka parima satiiriku (vähemalt karikaturisti) looming jääda kolletama ning tolmu koguma ajalehe-ajakirja aastakäigu vahel mõne suurema raamatukogu hoidlasse.

Alati hinnatud

Aga Gori on liiga vägev ja liiga ärritav, et unustusetolmu alla kaduda. Ning kunstnikuna lihtsalt liiga suur. Nii ongi pärast karikaturisti vabasurma 1944. aastal ta looming ilmunud mitmel korral kontsentreeritud esituses eestlaste uute põlvkondade ette.

Minu varanooruses, viiekümnendate loojangul, toimus esimene taastulek mahavaikimise vaakumist. (Üsna loomulik, et tema nimigi oli Stalini perioodil keelatud – mis sellest, et paljud ta Eesti Vabariigi poliitmaastikust ajendatud karikatuurid sobinuks tollal ju propagandistlikel eesmärkidel kas või iga päev taastrükkida!)

Olin siis vanema venna eeskujul isegi mingil määral algaja karikaturist ja mäletan siiani kordumatult vinget esmaelamust Gori albumi vaatamisest. Tõsi, midagi olin näinud siin-seal varemgi, ikka leidus ju mõnes kodus mõnda varjulisse paika peidetud eestiaegne pilaleht, kus ka Gori pildid sees. Aga tegelik Gori-austus sündis siis; ja see on kestnud tänini.

Õige pea viis juhus mind kokku noore mehega, kes teadis juba tollal Grigori Tõnissonina sündinud ja Vello Agorina surnud kunstnikust rohkem kui ehk keegi teine. See oli Pikal tänaval asunud ajalehe Noorte Hääl kultuuriosakonna toimetaja Martti Soosaar. Tollal avaldas see ajaleht algajate autorite jutte ja luuletusi. Aga suhtlemine sellega ei piirdunud.

«Knock-Out» jäi menuta

Toonastes täissuitsetatud toimetustubades käis klubiline elu. Nii saingi teada, Gori oli lausa Martti Soosaare perekonnatuttav, igapäevane külaline nende kodus sealsamas Pikal tänaval. Martti isa Hans oli ajalehefotograaf, Gori kolleeg Wabas Maas. Sain teada sedagi, et Soosaar kirjutas Gorist oma diplomitöö Tartu Ülikoolis.

Loomulikult ei mäleta ma kõiki asjasse puutuvaid jutuajamisi, ja vaevalt, et nad teab kui põhjalikud olla saidki – meie eavahe oli tollal siiski piisavalt arvestatav. Küll aga sain kinnitust, et Goriga on nii, et osa tema pilte sobisid toonasesse aega liigagi hästi, osa aga kategooriliselt mitte.

Tollest ajast läksid aga mõned Gori (ja ka tema kolleegi ja konkurendi Otto Krusteni) karikatuurid korduskäibesse, ilmudes sel või teisel kohaseks peetud puhul perioodikas. Ja sugugi mitte ainult nn nõukoguliku propagandamasina tellimusel. On ju Gori kohtuotsus tõusikutele, kultuuripiduritele ja tölplastele tegelikult igavikuline.

Gori. Don Quijote.jpg: Päris korraliku Gori-raamatu, sisuliselt tema «Knock-Oudi» korduse andis välja kirjastus Faatum üheksakümnendate algul, seega siis juba taasiseseisvuse ajal. Paraku oli ühiskonnal siis muudki teha, kui satiiripärandisse süüvida, nii et erilist sündmust sellest raamatust ei tulnud.

Nüüd tuli meie kõigi aegade nimekaim karikaturist 21. sajandisse. Pean mitte ainult loomulikuks, vaid erilist usaldust sisendavaks seda asjaolu, et selle nii-öelda uue sajandi esitluse kaaskorraldaja on Martti Soosaar. Või mis kaaskorraldaja – ta on huvitava, pealetükkimatu ja samas infoküllase raamatu autor.

Lisaks paljudele Gori reprodele on selles raamatus üle 50 loo, suurem osa autorilt, mõned tekstid on aga huvitavad ja asjakohased ajastusnäited.

Jätkem nendega tutvumine lugejale rõõmuks ja avastuseks. Kui palju tuntud ja kui palju tundmatut Gorit on selles raamatus nende jaoks?

Gori talent ja tähendus ei vaja ülerääkimist. Lihtsalt oletan, et nii, nagu Lutsu «Kevadet» loeb iga põlvkond eri moodi, nii toimivad ka Gori parimad karikatuurid (ennekõike tema hiilgeajast kolmekümnendaist) igas ajas natuke erinevalt.

Mis siis mitmeid kordi nähtud (ja kimpu senini minu jaoks tundmatuidki) töid üle silmates meelde kerkis. Ennekõike see, et Gori on aktuaalne ka tänases aegruumis. Ta on otsekui kadunud poeg, kes koju naasnud!

Gori. Karm Käskija.jpg: Jah, tema ajal ei tuntud ju tõesti kahe Eesti mõistet, aga andku meie viimased vee peale jäänud tegevkarikaturistid andeks – Gori teeb neile selles rubriigis mütsiga ära! Mõistan täiesti, miks mõni tänapäeva poliitik Gorit eriti ei armasta.

Tal polevat ikka päris seda õige maailmavaadet; või olevat see liiga ühekülgne ning üldse mitte isamaaline. Helde taevas, aga ta oli ju satiirik! (Ja vabatahtlikku satiirikusurma ta läkski – kuna aimas vintsutusi Stalini karikeerimise pärast. Hitleri eest oli juba saadud!)

Teine tähelepanek, mida teadsin ammu, aga millele aeg on andnud kinnitust. Gori looming on mõjutanud mitut põlvkonda eesti karikaturiste. Ta on sundinud ennast pingutama. Nimetaksin Hugo Hiibust, Evald Pihot, Olimar Kallast, mingil määral ka Edgar Valterit. Praegu toimivatest karikaturistidest aga Juss Pihot.

Tuglase visandaja

Sharþistina on ta mõjutanud ilmselt kõiki, ka selle ala suurimat meistrit Heinz Valku. See mõju polegi niivõrd joones ja stiilis, kuivõrd hoiakus. Karikaturist Gori võis olla mõnikord kohutavalt kuri, isegi traagiline. Sharþist Gori oli aga valdavalt soe ja samas kuidagi väga vaimne.

Kolmas tähelepanek tõmbab aga aegade vahele suisa ehmatava lahkjoone. Selleski raamatus on näha, kui palju, kui sageli ja kui meelsasti sharþeeris-karikeeris Gori Eesti ja ka teiste riikide kultuuriinimesi. Peaaegu kõik eesti toonased kirjanikud, väga paljud kunstnikud ja heliloojad on n-ö Gori käe alt läbi käinud. Üksnes Tuglast sharþeeris ta kümneid kordi. Kõigega oli karikaturistil asja, isegi Loomingu honoraridega!

On see ainult juhus, et nüüdis-Eestis on kultuuritegelased ammuilma meedias taandatud kuhugi kolmandasse-neljandasse ritta, kelle tegemisi ei peeta isegi mitte karikatuuri väärivaks? Et keda see kotib?

Toonases meediakontekstis (ja riigi elus samuti) oli kultuur vähemalt niisama kaalukas ja arvestatav kui poliitika. Sport ei saanud siis veel ligilähedalegi. Olümpiavõitja Kristjan Palusalu sai küll talu, aga välissaadiku (europarlamendi) kohta ei pakkunud talle ükski erakond.

Ons asi siiski ainult selles, et nüüd on teistsugused karikaturistid – ja neidki umbes neli-viis, kelle jaoks see on professionaalset vormisolekut võimaldav leivatöö?

Ega neid karikaturiste toonagi, esimeses vabariigis kuigi palju olnud (Gorile lisaks vast Otto Krusten ja Romulus Tiitus. Mingil määral sekundeerisid veel Redo Randel ja Jaan Jensen). Või on asi ikka natuke selles? Et meil pole sellist sharþisti nagu Gori, kes suudaks, kes tahaks ka kultuuri oluliseks elutahuks karikeerida?

Postitatud rubriiki Määratlemata. Talleta püsiviide. Kommenteerimine ja trackback-viidete lisamine ei ole lubatud.