VE: Jaama jõgi ja Struuga maastikukaitseala

Jaama jõe suue ja kanal puhastatakse setetest

Struuga maastikukaitsealal Ida-Virumaal puhastatakse  Jaama jõe suuet ja kanalit sinna kogunenud setetest, et parandada Struuga kaitseala seisundit.

Viimastel aastatel on selgunud, et Jaama jõe suue on setetega sedavõrd ummistunud, et külmub talvel põhjani. Läbikülmumise tõttu katkeb veevahetus Narva jõega ning kevadeks tekib jõevees hapnikuvaegus. Sellise olukorra tõttu hukkus 2005. ja 2006. aasta talvel Jaama jões massiliselt vee-elustikku. 

Tööde käigus eemaldatakse ca 23 000 m3 setteid, mille tulemusel paraneb veevahetus Jaama jõe suudme ja Jaama kanali vahelises 3,3 km pikkuses lõigus. Tööde käigus süvendatakse Jaama jõe kanal, mis taastatakse 6 meetrise põhjalaiusega voolusängina, samuti eemaldatakse settekork Jaama jõe suudmest.

Riikliku Looduskaitsekeskuse Ida-Viru regiooni projektijuht Aija Kose sõnul püütakse tööde käigus loodust häirida võimalikult vähe.

Soodsate ilmastikuolude korral on sette-eemaldustööd plaanis läbi viia selle aasta oktoobri ja novembri jooksul. Süvendustööde peatöövõtja on OÜ Felinor, alltöövõtjateks Eestis tuntud vesiehitustöödega tegelevad ettevõtted AS Vändra MP ja OÜ Saaretu.

Süvendustööd toimuvad vastavalt AS K&H poolt koostatud
ehitusprojektile. Projekteerimise faasis tehti vajalikud
ehitusgeoloogilised ja geodeetilised uuringud, koguti informatsiooni jõe hüdroloogilise seisundi kohta ja teadlaste soovituste põhjal prognoositi vee-elustiku süvendustööde järgsed hüdroloogilised tingimused. Projekt on läbinud keskkonnamõju hindamise, mille käigus täpsustati setete eemaldamise tehnoloogiat ning setteväljakute asukohta.

Jaama jõe suudmete ja kanali puhastustöid rahastab Euroopa
Regionaalarengu Fond ja SA Keskkonnainvesteeringute Keskus projekti „Ida-Virumaa Struuga luhtade ja vanajõgede taastamine” raames.

Lisainfo: Aija Kosk, Riikliku Looduskaitsekeskuse Ida-Viru regiooni ERFi projektijuht, tel. 5103353, aija.kosk@emu.ee

Postitatud rubriiki Määratlemata. Talleta püsiviide. Kommenteerimine ja trackback-viidete lisamine ei ole lubatud.