VE: Juuse, Janne – eesti filoloog – välteuurija

Põnevate lõputööde kaitsmise aeg

Eesti filoloog Janne Juuse kasutas bakalaureusetöö “Välted Jõhvi murde- ja kõnekeeles”  tegemisel akustilisi eksperimentaalfoneetika
meetodeid. Ta uuris nimelt põhitooni ehk sõnaintonatsiooni Jõhvi murde- ja kõnekeeles.

“Juuse kolme põlvkonna esindaja kõnel põhinev uurimus lükkab ümber üldlevinud arvamuse, et kirdemurdes ei ilmne eesti keele suurimat eripära – teise ja kolmanda välte eristust” – kommenteeris töö juhendaja prof. Karl Pajusalu.
Eesti ja soome-ugri keeleteaduse üliõpilase Janne Juuse lõputöö
sai hinde A (väga hea – AR).

Tartu Ülikooli ajalehte Universitas Tartuensis (11.06.2004) sirvis
Arthur Ruusmaa.

Postitatud rubriiki Määratlemata. Talleta püsiviide. Kommenteerimine ja trackback-viidete lisamine ei ole lubatud.