VE: Kaaret, Rein – arst

Rein Kaaret – Kiviõli linnavolikogu esimees

Kiviõli volikogu valis eelmisel istungil tagandatud Kaja Kreismani asemele uueks volikogu esimeheks senise aseesimehe Rein Kaareti, kes hakkab selle töö eest palka saama 15 000 krooni.

Kiviõli tervisekeskuse juhi Rein Kaareti asumist volikogu esimehe kohale toetas kümme volikogu liiget, seitse liiget oli Kaja Kreismani poolt.

Volikogu valis ka kaks aseesimeest, kelleks üheksa poolthäälega said Viktor Jasjukevitð ja Aleksandr Apolinsky.

Volikogu pani paika ka uue volikogu esimehe töötasu. Kui Kreisman sai seni hüvitist linnapea poole palga ulatuses, mis kuni selle aasta alguseni oli 11 550 krooni, siis nüüd võrdsustati volikogu esimehe töötasu linnapea palgaga, mis peaks 1. jaanuarist kerkima 15 000 kroonini. Aseesimees saab kuus 1000 krooni hüvitist, volikogu lihtliikmed 700 krooni. Neid summasid volikogu ei muutnud, küll aga otsustati hüvitiste maksmine siduda volikogu istungil osalemisega. Varem läksid arvesse ka komisjonide istungid.

Nõuavad kohtust õigust

Kiviõli volikogu umbusaldas eile ka revisjonikomisjoni esimeest Arvo Nauri, kelle asemele valiti Nikolai Fedorovitð, ning linnavalitsuse liikmeid Anne Jõesaart ja Risto Lindebergi. Üheksast linnavalitsuse kohast on pärast eilset umbusaldmist täidetud viis.

Eelmisel istungil ametist tagandatud endine volikogu esimees Kaja Kreisman ja eksabilinnapea Inno Naur nõuavad kohtu kaudu selle otsuse tühistamist. Naur on avalduse Jõhvi halduskohtule juba esitanud, Kreisman teeb seda lähiajal.

“See, kas ma tahan abilinnapea kohal jätkata, sõltub poliitilisest olukorrast linnas. Kui see võimalik on, siis ma loomulikult jätkaksin,” ütles Naur. Enda sõnul ootab ta eelkõige volikogu otsuse tühistamist, mitte ei looda kuue kuupalga ulatuses makstavale kompensatsioonile. Juhul kui Naur ametisse ennistatakse, on volikogul võimalik teda uuesti umbusaldada.

Kreisman ütles, et ta loodab eelkõige, et volikogu otsus tühistatakse, ning kui ta ametisse ennistatakse ja volikogu hakkab teda uuesti umbusaldama, siis saab ta teada ka oma umbusaldamise põhjuse. Nii Naur kui Kreisman leiavad, et volikogu otsus ei ole seadusega kooskõlas, kuna nende umbusaldamisel puudus põhjendus. Umbusalduse algatanud volikogu liikmete kinnitusel oli põhjuseks usalduse kaotamine.

GERLI ROMANOVITÐ
Teisipäev, 6.01.2004

Postitatud rubriiki Määratlemata. Talleta püsiviide. Kommenteerimine ja trackback-viidete lisamine ei ole lubatud.