VE: Korb, Valeri – poliitik

Endine kaevur ja komsomolijuht. Leningradi kõrgema parteikooli lõpetamise järel tegi karjääri Eesti Põlevkivi parteikomitee sekretäri asetäitjana. Interliikumise ja augustiputši-aegne Kohtla-Järve linnapea.

Septembris 1991 juhtis linnapeana Kohtla-Järve 1. Keskkooli õpilaste piketi laialiajamist (kasutati tuletõrjeauto veejuga).

1991. a. sügiseste erakorraliste kohalike valimiste järel taandus Kohtla-Järve aselinnapeaks ja hiljem Ahtme linnaosa vanemaks.

Kahtedel järjestikustel valimistel võitnud valimisliidu liider – vastavalt Kohtla-Järve linnapea ja Kohtla-Järve linnavolikogu esimees.

Keskerakonna Kohtla-Järve üks kohalikest legaalsetest liidritest ja Riigikogusse pürgijatest.

Avo Blankin

xxx

Korb jätkab linna valitsemist

Kuigi Keskerakonnal puudub linnavolikogus enamusest üks hääl, õnnestus tal eile tänu vastasleerist üle meelitatud häältele valida linnavolikogu esimeheks taas oma kohalik liider Valeri Korb.

Palju õnne!

35kohalises volikogus 17 liikmega esindatud Keskerakond seadis eile volikogu esimehe kandidaadiks Valeri Korbi. Res Publica neli volikogu liiget pakkusid vastaskandidaadiks oma kohaliku liidri Hants Hindi, keda eelneva kokkuleppe kohaselt pidid toetama ka volikogus kokku 14 kohta omavad Eestimaa Ühendatud Rahvapartei, valimisliit Meie Kohtla-Järve ja Eestimaa Rahvaliit.

Kui salajase hääletamise sedelid olid loetud, selgus, et Korbi poolt hääletas 20 ja Hindi poolt 15 volikogu liiget.

Keskerakond meelitas mõned saadikud üle

Valeri Korb ütles pärast hääletustulemuste selgumist Põhjarannikule, et ta ei tea, kellelt peale keskerakondlaste ta sai veel kolm toetushäält, mis talle volikogu esimehe ametikoha tagasid. “Mingisuguseid kokkuleppeid meil kellegagi ei olnud. Me kohtusime teisipäeval Res Publica saadikutega, aga mingeid kirjalikke lepinguid ei sõlminud. Tegime neile oma pakkumised ja ettepanekud, kuidas võiks koostööd teha, aga vastust sellele, kas nad hääletavad meie poolt või mitte, me nendelt ei saanud,” ütles Korb, kelle sõnul Keskerakond teiste erakondade või valimisliitudega läbirääkimisi ei pidanud.

EÜRP nimekirjast volikogusse pääsenud bussifirma Angiras juht Viktor Golub tunnistas Põhjarannikule, et tema hääletas Valeri Korbi poolt, kuna pidas seda õigeks valikuks.

EÜRP liider Viktor Andrejev oli pettunud, et Golub Korbi toetas. “See inimene näitas sellega, et ta ei pea kokkulepetest kinni – meie silmis on see puhas reetmine. Ta vedas alt nii meid, kui oma valijaid. Tema motiivid on meile täiesti arusaamatud,” ütles Andrejev.

Andrejevi sõnul avaldasid keskerakondlased paljudele EÜRP nimekirjas kandideerinud saadikutele tugevat survet, et neid oma leeri meelitada. “Mul on hea meel, et kõik peale Golubi oma põhimõtetele ja valimiseelsetele lubadustele kindlaks jäid,” ütles Andrejev.

Lisaks Golubile õnnestus Keskerakonnal vastasleerist üle meelitada veel kaks inimest. Nii Viktor Andrejev kui Meie Kohtla-Järve liider Joel Guljavin on kindlad, et nendeks olid Res Publica liikmed Hants Hint ja Vjatðeslav Akimov.

“Siin ei ole mingit kahtlust, et Korb sai toetushääled just nendelt. EÜRP, Meie Kohtla-Järve, Rahvaliidu ja Res Publica saadikud leppisid eelnevalt kokku, et enne hääletamist näidatakse sedeleid üksteisele – seda tegidki kõik peale Hindi ja Akimovi,” ütles Guljavin.

Nii Hint kui Akimov kinnitasid aga Põhjarannikule, et nemad Korbi poolt ei hääletanud. “Ma hääletasin ikka enda poolt. Selline tulemus lõi mind ennastki rööpast välja,” ütles Hint.

“Las nad klaarivad omavahel, kes Korbi poolt hääletas,” ütles Akimov ja viipas käega EÜRP saadikute poole.

Hint sai volikogu aseesimeheks

Volikogu aseesimeheks valiti eile Hants Hint, kusjuures tema kandidatuuri seadis üles Keskerakond. Hindi poolt oli 19 volikogu liiget. Lisaks 17 keskerakondlase häälele andsid poolthääle tõenäoliselt ka Hint ise ja Akimov. Kahtlustades Hinti kokkuleppe murdmises volikogu esimehe valimisel, ei toetanud Hinti EÜRP, Meie Kohtla-Järve, Rahvaliidu liikmed ning kaks Res Publica liiget Erika Kruup ja Jüri Reiska.

Teisipäeval Keskerakonna Kohtla-Järve juhtidega toimunud kohtumise kohta ütles Hint samuti, et seal mingeid kokkuleppeid ei sõlmitud. “Nad tunnistasid seal küll, et on linna juhtimisel palju vigu teinud ning lubasid tulevikus arvesse võtta Res Publica eetikakoodeksi põhimõtteid. Me ütlesime, et tahame saada volikogu esimehe ja kahe komisjoni esimehe kohti, aga mingit lepingut me ei teinud,” kinnitas Hint.

Linnapead hakkab Kohtla-Järve volikogu valima tõenäoliselt järgmisel nädalal. Valeri Korb ütles, et Keskerakond ei ole veel otsustanud, kes on nende linnapeakandidaat. “Tänase päeva hääletustulemused on tarvis veel läbi arutada. Võib-olla tahab keegi tulla meiega linnapea ja linnavalitsuse koosseisu üle läbi rääkima,” sõnas Korb.

Viktor Andrejev ütles, et eile kaotuse osaliseks saanud neli poliitilist jõudu hakkavad arutama oma edasist tegevuskava. “Tõenäoline on, et meil tuleb jääda konstruktiivsesse opositsiooni, kuid üritame ka selles rollis linna juhtimises kaasa rääkida ja oma valijatele antud lubadusi täita nii palju kui võimalik,” ütles Andrejev.

ERIK GAMZEJEV
Põhjarannik, 8.11.2002

 

xxx

Prokurör taotles eile kohtult Valeri Korbi süüdistuse täiendamist,

kohtupidamine riisumises ja võltsimises süüdistatava Korbi ja Ene Erro üle jätkub veebruaris.

Ida-Viru prokuratuur taotles eile Ida-Viru maakohtus Valeri Korbile esitatud süüdistuse täiendamist riigile tekitatud kahju osas. “Vastavalt riigikohtu lahenditele tuleb riigile tekitatud kahju mõiste lahti seletada,” põhjendas taotluse esitamist prokurör Indrek Rebase.

Tema vahetult enne kohtuvaidlusi esitatud taotlus tekitas kohtus ja kohtualuste kaitsjates Monika Mägis ja Anatoli Jaroslavskis hämmeldust. Mägi leidis, et kaitse ei suuda vahetult pärast sellist prokuratuuri käiku kohtuväitlustes adekvaatselt osaleda, ning palus vaidlused edasi lükata. Kohus rahuldas selle taotluse ning kohtupidamine praeguse Kohtla-Järve volikogu juhi Valeri Korbi ja linnasekretäri Ene Erro üle jätkub 5. veebruaril.

Blankin ei taha mäletada

Eile jõudis kohus üle kuulata kolm tunnistajat, nende seas oktoobri algul kohtusse mitteilmumise pärast 2400 krooni trahvi saanud 1990. aastate keskpaigas volikogu juhtinud Avo Blankini ja endise linnavalitsuse liikme Tõnis Puusepa. Lisaks kuulati üle ka linnavalitsuse istungite protokolle toona sekretäri-asjaajajana arvutisse sisestanud praegune linnavalitsuse vanemraamatupidaja Katrin Allikvee.

Ei Blankin ega Puusepp suutnud oma tunnistustes midagi olulist öelda. Blankin rääkis Erro taskus pidevalt “tiksuma” kippunud mobiiltelefonist häirituna, et ei suuda toonaseid sündmusi meenutada ja jääb seega eeluurimise ajal antud ütlustele kindlaks.

“Ma olen ise nii palju kannatanud, et ei soovi enam neid aastaid meenutada. Olen oma mälust kõik Kohtla-Järvel tegutsetud aastad kustutanud,” rääkis Blankin ning palus kohtul talle oktoobris esitatud trahv tühistada. Praegu Tallinnas elava ja juhutöödest elatuva Blankini sõnul anti kohtukutse üle tema eakale emale, kes poja säästmiseks selle talle edasi andmata jättis. “Ma sain sellest istungist teada ajakirjanduse vahendusel,” ütles Blankin.

Puusepp ei tea midagi

Ka Tõnis Puusepp märkis kohtus, et jääb varasemate ütluste juurde, kuna ei usalda aastaid tagasi toimunud sündmustest rääkimisel oma mälu. Puusepp tunnistas, et tema valduses olevatel dokumentidel pole märkeid, nagu oleks linnavalitsuse istungitel linnapeale preemia maksmist arutatud – tema seda ei mäletavat.

“Aga protokollist nähtub, et te võtsite preemia maksmise osas lausa sõna. See oleks pidanud teile ju meelde jääma,” märkis prokurör Rebase. Puusepp kordas, et ei mäleta sellest midagi.

Praegust Kohtla-Järve volikogu esimeest Valeri Korbi ja linnasekretäri Ene Errot süüdistatakse linna raha riisumises.

Preemiad paberil takkajärele

1996. ja 1997. aastal maksti linnapeana töötanud Korbile riiklike tähtpäevade puhul preemiaid kokku 43 650 krooni ulatuses.

Korbile pannakse süüks ka seda, et soovides hiljem jälgi peita, võltsis ta linnavalitsuse istungite protokolle, lisades neile punkte, nagu oleks linnavalitsus oma istungitel Korbile preemiate määramist arutanud.

Juunikuus toimunud kohtuistungil kinnitasid mitmed tunnistajad, et linnavalitsus preemiate maksmise küsimust ei arutanud. Üks neist, Olga Fjodorova rääkis, et koostas hiljem, kui kaitsepolitsei asja vastu huvi hakkas tundma, uued linnavalitsuse istungiprotokollid, millest nähtub, et Korbile toetuste maksmise küsimust siiski arutati.

Fjodorova jutust selgus, et ta tegi seda oma ülemuse Ene Erro näpunäidete järgi, et preemiate maksmine tagantjärele “seadustada”.

Mõlemad kohtualused on oma süüd kriminaalasja algatamisest alates eitanud.

ARGO SOOLEP
Põhjarannik, 27.11.2003

xxx

 

Valeri Korb anti taas kohtu alla
Kriminaal Kohtla-Järve volikogu esimees Valeri Korb, kes on tänavu talle esitatud kriminaalsüüdistustes kahes kohtus õigeks mõistetud, anti taas kohtu alla. Seekord pannakse talle süüks ametialast lohakust.

Valeri Korbi arvates on tema suhtes algatatud kriminaalasjad kannustatud kellegi soovist tema nime määrida.

Eelmise nädala lõpus saatis prokurör Aivar Lembit Ida-Viru maakohtusse Valeri Korbi kriminaalasja käsitleva toimiku. Kriminaalmenetlus Korbi suhtes algatati rohkem kui viis aastat tagasi toimunud sündmuste kohta ning mitme aasta vältel on uurimist korduvalt lõpetatud.

Süüdistatakse miljonilise kahju tekitamises

Prokuratuur paneb Korbile süüks, et tema tegevuse tõttu kannatas Ahtme spordihalli ehitusel peatöövõtjaks olnud AS Silbet rohkem kui miljoni krooni suurust kahju. Süüdistuses seisab, et aastatel 1998 ja 1999 andis toona Kohtla-Järve linnapeana töötanud Korb kahel korral korralduse kanda linnaeelarvest spordihalli ehitusel alltöövõtjana tegutsenud OÜ-le Mantuas raha summas, milleks polnud peatöövõtja nõusolekut. Süüdistuse järgi sai Mantuas seetõttu üle miljoni krooni rohkem raha, kui ta töid oli teostanud ning Korb andis need korraldused, ilma et tal oleks selleks olnud dokumentaalset alust.

Kriminaalasi Korbi tegevuse uurimiseks algatati ASi Silbet avalduse alusel; Silbet leidis, et firmale on tekitatud kahju 1 020 000 krooni. Praegu on käimas ka tsiviilvaidlus, kus Silbet nõuab Kohtla-Järve linnalt rohkem kui miljonit krooni saamata jäänud raha, mis maksti Mantuasele, ning istung on Ida-Viru maakohtus määratud järgmise aasta märtsikuusse.

Valeri Korb ütles Põhjarannikule, et tema ennast süüdi ei tunnista, ning ka eeluurimise ajal antud ütlustes ta enda tegevuses midagi seadusevastast ei näinud.

Kriminaalasi lõpetati korduvalt

Viru ringkonnaprokurör Aivar Lembit põhjendas juhtumi viie aasta pikkust uurimist asjaoluga, et uurijad lõpetasid selle korduvalt kuriteokoosseisu puudumise tõttu, misjärel prokurörid tühistasid uurijate vastavad määrused. “Mulle tundub, et asja sisuline uurimine toimus alles viimase aasta jooksul, kui sellega hakkas tegelema politseiprefektuuri majanduskuritegude talitus. Põhjused, miks uurijad kriminaalasja enne seda korduvalt lõpetasid, olid erisugused, mõned näiteks leidsid, et tegemist on puhtalt tsiviilõigusliku vaidlusega,” sõnas prokurör Lembit. Tema sõnul ei saa selle kriminaalasja puhul rääkida aegumisest, sest aegumistähtaeg saab täis tuleva aasta kevadel.

See on juba teine kriminaalasi, mis Valeri Korbi suhtes viimastel aastatel on algatatud. Tänavu mõistsid nii Ida-Viru maakohus kui ka Viru ringkonnakohus Korbi õigeks talle esitatud riisumis- ja võltsimissüüdistuses pärast seda, kui kriminaalasi aastaid kohtus tolmu kogus. Prokurör on otsuse peale esitanud riigikohtusse kassatsioonprotesti.

Valeri Korb ütles Põhjarannikule, et tema arvates ei ole tema suhtes algatatud kriminaalasjadel alust ning seda näitavad ka juba tehtud kohtuotsused. Tema sõnul on tegemist lihtsalt kellegi sooviga tema nime määrida.

Kuna kriminaalasi algatati enne seda, kui kaks aastat tagasi hakkas kehtima uus karistusseadustik, esitati Korbile süüdistus sinnamaani kehtinud kriminaalkoodeksi järgi. Selle ametialast lohakust käsitlev paragrahv lubab juhul, kui ettevõttele on tekitatud suur kahju, karistada rahatrahvi või teatud valdkonnas tegutsemise õiguse äravõtmise või kuni aastase vabaduskaotusega.

ERIK KALDA
Teisipäev, 30.11.2004

Postitatud rubriiki Virumaa Entsüklopeedia. Talleta püsiviide. Kommenteerimine ja trackback-viidete lisamine ei ole lubatud.