VE: Limberg, Ernst – kolonel, Vabadusristi kavaler

Kolonel Ernst Limberg sündis Rakveres 23. veebruaril 1871.a-l.
Sõjalise hariduse omandas Vladimiri sõjakoolis Peterburis ja
võttis osa I maailmasõjast, kus sai põrutada ja raskelt haavata.

Eesti Kaitsevägede loomise ajal tuli tagasi Eestisse ja oli 1917-1918.a-il 4. Eesti polgu majandusülemaks. Eesti Vabadussõja ajal oli 3. jalaväepolgu ülem ja ajutiselt ka 2. diviisi ülemaks ning Kagurinde ülemjuhatajaks. Järgnevalt oli E. Limberg Tallinna Tagavarapolgu ülema ja 3. diviisi ülema abiks.

Pärast Vabadussõda oli 3. diviisi ülema abi ning ülema kt., ajakirja
“Sõdur” vastutav toimetaja ning Kindralstaabi VI osakonna ülem.
1917.a-l ülendati E. Limberg koloneliks.

Limbergi teeneid Vabadussõjas hinnati I liigi 3. järgu Vabadusristi, 225000 marka ja normaaltaluga.

E. Limberg suri 27.juulil 1938.a-l Tallinnas tromboosi ja maeti Tallinna Kaitseväe Kalmistule. Haud on praegu tähiseta.

Arthur Ruusmaa, aluseks brosüür “Vabadusristi kavaleride mälestussamba avamine Tallinna Kaitseväe Kalmistul” 29.11.1998.a.-l.

Postitatud rubriiki Määratlemata. Talleta püsiviide. Kommenteerimine ja trackback-viidete lisamine ei ole lubatud.