VE: Mustvee Gümnaasium

Ajaloost

   1819. aastal kohustas Liivimaa talurahva seadus iga valda, kus elas vähemalt 500 inimest, kooli asutama ja ülal pidama. Kooli pidid minema lapsed, kes olid 10 aasta vanuses. Õppetöö kestis 10. novembrist 10. märtsini. 
    Üheksateistkümnenda sajandi esimesel veerandil oli Mustvee elanikkond kasvanud nii arvukaks, et vajas oma kooli. 
    1828. aastal asutati Mustvee Eesti Algkool. Algul töötas kool tavalises talumajas, kuid eelmise sajandi lõpul kolis kool selleks ehitatud palkmajja, mis asus jõe ääres praeguse polikliiniku lähedal. Selles hoones oli ainult üks klassiruum, milles õppis ainult 40 õpilast. sel ajal käidi koolis juba mihklipäevast jaanipäevani. Algul käidi koolis kolm aastat iga päev, siis veel kaks aastat igal reedel, mille järel mindi leeri.
    1892 ehitati Mustveesse uus vallakoolimaja, mille hoones asub praegune polikliinik. Mustvee vallakooli õpetajad olid üksteise järel Mart Landsberg, tema poeg Jaan Landsberg, õpetaja Mann, õpetaja Jakob Vend Kõnnust ja August Õunapuu.
    1909. aastal avati Mustvee Linnakool, mis hiljem muudeti kõrgemaks algkooliks. Kuigi enamus õpilastest olid eestlased, oli õppekeeleks vene keel. Kuid 1918. aastal kool likvideeriti. Samal aastal loodi Mustvee eesti Haridusselts, mis tegutses edukalt üle kahe aastakümne. Seltsi hingeks oli Gustav Tooming- kauaaegne edumeelne õpetaja ja koolijuhataja.
    1. septembril 1918. aastal avas Mustvee Haridusselts eestikeelse kooli, mis kandis nimetust Mustvee Hariduse Seltsi  Reaalkool. Esimesel sügisel läks kooli 280 õpilast ja 12 õpetajat. Direktoriks oli Gustav Tooming.
    1928. aastal kolis kool praeguse I Keskkooli fassaadiosa kohal asunud majja, endise õigeusu koguduse kooli hoonesse. 1936. aastal hakati ehitama uut koolihoonet. 2. oktoobril 1938. aastal oli uusehitise, praeguse I Keskkooli põhiosa, avaaktus. Uues koolis asusid tööle nii algkool kui ka reaalkool.
    II maailmasõja päevil töötas Mustvees reaalgümnaasium (1940-1944). Peale sõda muudeti  Mustvee Mittetäielikuks Keskkooliks (1944). Aastast 1945 – Mustvee I Keskkool. 
    Alates 1. septembrist 2003 on kooli nimeks Mustvee Gümnaasium.
   Praeguseks on kool püsinud juba 178 aastat.

 

Koolijuhid-direktorid

Gustav Tooming  (1918 – 4. aug 1940)

Maaja Olesk  (30. aug 1940 – 11. nov 1941)

Johannes Sel(l)iov  (1942 – 1944)

Ludmilla Makkar  (1. sept 1944 – sept 1945)

Pavel Migatsev  (30. sept 1945 – 10. aug 1947)

Teodor G(H)enno   (27. aug 1947 – 1951)

Paul Koppel   (25. aug 1951 – 1955)

Vaike Läänemets   (31. aug 1955 – 1960)

Karl Aunapuu  (19. sept 1960 – 25. sept 1974)

Laine Raja   (1974 –1976)

Vladimir Padama   (1976 – 1982)

Arvi Leosk   (1. sept 1982 –1987)

Elma Mänd   (1987 – 1988)

Luule Nõmm   (1988 – …)

 

 Tänapäev

   Praegu õpib Mustvee I Keskkoolis 224 õpilast, 131 tüdrukut ja 116 poissi. Töötab 12 klassikomplekti, suuremad neist on 7. kl. 33 õpilasega.
   I klassis alustas sel õppeaastal kooliteed 11 õpilast, klassijuhatajaks on neil Mai Lemzjakova. Abituuriumis 14 õpilast. Lõpuklassi juhatajaks on Kai Prii.
   Lapsi on õpetamas 25 õpetajat ja logopeed, koolis töötab üldse 35 inimest.
   Lisaks põhiprogrammile saab meie koolis õppida informaatikat, usuõpetust, kodundust,tantsu, meediat, retoorikat.
   Meie koolis on palju tublisid õpilasi, kes on saavutanud häid tulemusi maakonna olümpiaadidel ja ka vabariiklikus arvestuses, edukalt pääsenud õppima kõrgkoolidesse. 2003 a lõpetas kuldmedaliga Noeela Kulm.
   Koolis töötab kooli õpilasomavalitsus, kes ütleb sõna sekka koolielu korraldamisel ja aitab tekkivaid probleeme lahendada.
   Õpilasomavalitsust juhib Veiko Karja -12.kl. Asetäitjad Tuuli Vene ja Kathy Klemm.
   2004 a kevadel lõpetab keskkooli 58. lend.

XXX

UUDISED 

  • 4. oktoobril 2003 oli Mustvee Gümnaasiumi 175. aastapäevale pühendatud sünnipäevapidu. Endised õpetajad ja vilistlased olid oodatud !

Mornitsejaid polnud! 

Maido72.jpg:

Taaskohtumised81.jpg:

Mossis85.jpg:

Jälle koos77.jpg:

Kooskõlastus83.jpg:

Kohe algab aktus78.jpg:

Jõgi80.jpg:

Aktuse avasõna direktorilt87.jpg:

Tänased gümnasistid89.jpg:

Linnapea95.jpg:

Maakonna haridusjuht94.jpg:

Naabrid105.jpg:

Jüri Kraft92.jpg:

Heino Kiik99.jpg:

Tootsi kombel gloobusega kooli96.jpg:

end. dir. Marama101.jpg:

Vello Mäeots110.jpg:

Vadi103.jpg:

Heino Tooming, end. dir. poeg109.jpg:

Mustvee orkester112.jpg:

Paus111.jpg:

Tõnu Lindvet114.jpg:

Juta76.jpg:

Aita73.jpg:

Tüütu piltniku saak.jpg:

Dirigent ja õpetaja75.jpg:

Leo jt116.jpg:

Vipid74.jpg:

Marve, Maimu, Tõnu jt115.jpg:

Hulgakesi20.jpg:

Nagu aastakümneid tagasi117.jpg:

Kaja16.jpg:

Hea nõu on kallis15.jpg:

Helle ja Aita13.jpg:

Ärinaine Helve12.jpg:

Helve11.jpg:

Marve06.jpg:

Marve, Maimu, Tõnu jt115.jpg:

Eha05.jpg:

Vilistlane04.jpg:

Mustvee Gümnaasium001.jpg:

 

Mustvee Gümnaasiumi kodukale saad siit 

Postitatud rubriiki Määratlemata. Talleta püsiviide. Kommenteerimine ja trackback-viidete lisamine ei ole lubatud.