VE: Peil, Woldemar

Teatrikunstnik Woldemar PEIL.

Woldemar Peil sündis 05.novembril 1907.a-l Narvas.Aastatel 1926-1931 õppis W.Peil kõrgemas Kunstikoolis “Pallas2 ja sellele järg
nes teatrikunstnikutöö kodulinna teatrites.Siin oli W.Peil ametis
1940.a-ni ja siit siirdus tööle teatrisse “Vanemuine”,kus oli ame
tis 24 aastat ja alates 1946.a-st oli “Vanemuise” peakunstnik.Hil
jem jätkas teatrikunstnikutööd Tallinna teatrites Draamateatris
1965-1970 ja Vene Draamatetaris 1971-1977.a-il.Woldemar Peili alga
tusel viidi teatrite lavakujunduses ja lavatehnika osas ellu rida
uuendusi,neist patendeeriti tema liikuvaid pilvi kujutav trummel.
Üks tema kolleegidest “Vanemuise” teatris,näitleja Helend Peep on
väga kiitnud W.Peili lavakujundust operetile “Pühajärv” ja ta ütles
et saal plaksutas juba siis kui eesriie tõusis ja laval ilutses W.Peili kujundus.1968.a-l omistati W.Peilile Eesti NSV rahvakunstniku nimetus ja 1975.a-l pälvis ta Eesti NSV riikliku
preemia.Taetrist lahkudes jätkas kunstnikutööd,seekord tahvelmaa
lide näol ja tema pintsli all jäädvustusid teatritegelaste port
reed,lilled ja loodus.Kohtla-Järve Põlevkivimuuseumi Valges saalis
oli W.Peililt kolm näitust ja oma juubelinäitused 1987 ja 1992 aas
tal korraldas ta just meie saalides,sest talle meeldis Kohtla-
Järve Valge saali õhkkond,see oli ka nagu omaette teatrisaal,mis
vajas dekoreerimist ja nii sündisidki lille ja loodusnäitused ja
kindlasti on paljudel idavirulastel koduseintel W.Peili maalid
nendelt näitustelt.Oma teatrikunstniku tee on ta koondanud kahte
raamatusse: “Lava kujundamine” 1947.a-l ja “Lavakujunduse sünd”
1988.a-l,kus autor viib lugeja kulisside taha ja näitab,mis toimub
seal etenduse ajal ja kuidas sünnivad kaunid lavapildid,põnevad
lavaefektid,millel on tähtis osa teatrimaagia kujunemisel.Woldemar
Peili elutöö on mitmetahuline,ta on proovinud kätt lavastajana ja
sulge näidendi “Alati valmis” ning operetilibreto “Ristuvad teed”
kirjutamisega ja kõrvaltegevuseks on olnud tahvelmaal,millest osa
lille ja maastikumaalidest on ka tema viimases raamatus.
Woldemar Peil oli kõrge vanaduseni produktiivne kunstnik ja veel
enne oma surma 17.10.1999.a-l plaanis ta uut näitust põlevkivi
maal,kahjuks väsis enne kunstniku käsi……

Muuseumi materjalide,W.Peili kirjutiste ja temaga kohtumiste põhjal
Arthur Ruusmaa.

Postitatud rubriiki Määratlemata. Talleta püsiviide. Kommenteerimine ja trackback-viidete lisamine ei ole lubatud.