VE: Põhjarannik – maastikukaitseala

Pankrannikul lootus pääseda UNESCO maailmapärandi nimistusse
Kultuur Aasta jooksul kavatseb keskkonnaministeerium koos geoloogia instituudiga esitada ka meie pankrannikut hõlmava Balti klindi piiriülese objektina UNESCO maailmapärandi nimistusse. Sinna pürgivad meilt veel Avinurme puutöö ning Narva linnus koos Ivangorodi kindlusega.

Pankrannikut hõlmav Ontika maastikukaitseala oli UNESCO maailmapärandi nimekirja kandidaat juba hea mitu aastat tagasi. UNESCOle esitamiseks oli toona ette valmistatud ainult seesama üks lõik pankrannikust. Eestist välja see ettepanek siiski ei jõudnud.

Nüüd on haaret laiendatud: keskkonnaministeeriumi looduskaitseosakonna spetsialisti Urve Sinijärve sõnul on kavas esitada piiriülese objektina kogu Balti klint, mis lõpeb ühelt poolt Rootsis ja teisalt ulatub Venemaale.

“Klindi lõigud, mis maailmapärandisse esitatakse, asuvad kõik Eestis,” täpsustas ta.

Kokku on lõike seitse, lisaks meie maakonnas asuvatele Saka-Toila-Ontika ja Udrika kaitsealale veel Osmussaare, Pakri, Türisalu, Ülgase ja Tsitre-Muuksi kaitseala (UNESCO kriteeriumi kohaselt peab esitatav objekt juba varem olema riikliku kaitse all).

“Maailmapärandisse kandmiseks sobivat puhast loodusobjekti pole Euroopast teadaolevalt leida,” rääkis Sinijärv. “Ka pankranniku puhul tuleb ära tõestada selle ülemaailmne ainulaadne väärtus. Sellepärast olemegi kaasanud geoloogia instituudi teadlased.”

Edasine asjaajamine oleneb sellest, kuidas Rootsi ja Venemaa oma dokumendid vormistatud jõuavad. “Kontaktid on mõlema riigiga olemas,” kinnitas Sinijärv.

Objekti maailmapärandi nimistusse esitamise järgmine tähtaeg on 1. veebruar 2005.

Avinurme puutöö ministeeriumi ukse taga

Eelmisel aastal hakati maad kuulama võimalike kandidaatide suhtes, mida unikaalse kultuuripärandina nimistusse pakkuda.

Ida-Virumaa otsustas poolteist aastat tagasi pakkuda välja Avinurme puutöö kui elamisviisi.

“Meie ülesanne on oma kandidaat välja pakkuda, selle edasiesitamise otsustab kultuuriministeerium,” ütles maavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna juhataja asetäitja Kaarin Veinbergs.

Millal ministeerium otsuse teha võiks, pole siinmail teada.

“Palju oleneb sellest, kuidas Avinurme ise suudab endale reklaami teha,” usub Veinbergs. “Kihnu kultuuriruum näiteks läks läbi tänu Mark Soosaare väga jõulisele tegevusele.”

Narva linnus ootab Venemaa seisukohta

“Kas kultuuriministeerium näeb võimalusi toetada Narva linna initsiatiivi lülitada ansambel Narva linnus ja Ivangorodi kindlus UNESCO maailmapärandi nimekirja ning võtta osa läbirääkimistest Venemaaga?” küsis rahvasaadik Eldar Efendijev üleeile riigikogus kultuuriminister Urmas Paetilt.

Paet ei näinud põhjust sellest keelduda.

Efendijevi sõnul takistaski seni asjaajamist riigi toetuse puudumine, et saaks Venemaaga läbirääkimisi pidada. “Omavalitsuste tasemel kirjutati protokollid alla aastal 1996, Ivangorod oli juba siis huvitatud. Aga see küsimus on vaja lahendada ministeeriumi tasemel ja kuni meie ministeeriumis keegi huvitatud ei olnud…”

Narva linnusest ja Ivangorodi kindlusest koosnev ansambel on unikaalne just seetõttu, et kusagil mujal ei asu kaks nii erinevat kindlust nii lähestikku.

“Tulevast nädalast hakkame seda asja koos ministeeriumiga edasi arutama,” lubas Efendijev.

UNESCO põhitähelepanu on suunatud kultuurilise mitmekesisuse kaitsele ja arengule, kusjuures kultuuri- ja looduspärandi kaitse on UNESCO üheks tuntumaks tegevussuunaks. Eestist on maailmapärandi nimekirja seni arvatud Tallinna vanalinn, Eesti laulu- ja tantsupidude traditsioon ning Kihnu kultuuriruum.

KÜLLI KRIIS
Reede, 20.02.2004

Postitatud rubriiki Määratlemata. Talleta püsiviide. Kommenteerimine ja trackback-viidete lisamine ei ole lubatud.