VE: Prillop, Kalev – Ida prefektuuri juht

Aasta algusest Ida- ja Lääne-Virumaa ning Narva prefektuure koondava Ida prefektuuri uus juht Kalev Prillop lubab suurendada töötajate arvu ning muuta korrakaitsjad mobiilsemaks.

Kalev Prillop

Eilsest ametis olev endine politsei sideohvitser Peterburis Kalev Prillop kinnitas, et esimesed paar kuud kuluvad uue struktuuri töölesaamiseks, sellealasteks nõupidamisteks kulus ka esimene tööpäev prefektina. “Kindlasti tekitab seniste prefektuuride ülesannete jagamine osakondade vahel esialgu segadust, ka inimestele,” tunnistas ta ning lisas, et protsessi võivad venitada ülesannete juriidilised üleandmised.

Kui aga uus struktuur kord tööle saab, siis tahab prefekt muuta politseiüksused senisest mobiilsemaks ja koondada need ühtse juhtimise alla. “See puudutab just patrulle ning annab võimaluse suunata neid sinna, kuhu vaja, ega seo neid mingi kindla väikese territooriumiga,” tunnistas ta.

Paikuselt noort jõudu

Lisaks lubab uus politseijuht tööle võtta senisest rohkem korrakaitsjaid. “Praegu teeme selleks vajalikke remonditöid ja sisustame ruume,” selgitas prefekt. Tema sõnul on see eeltöö uute inimeste töölevõtmiseks, et pakkuda neile korralikke töötingimusi. Lisaks uute ametkondade juhtide töölevõtmisele, kes alustasid koos uue prefektuuriga, hakkab kevadel pärast Paikuse politseikooli lõpetamist tööle kümmekond uut korrakaitsjat.

Prillop loodab, et kõige selle tulemusena muutub politsei töö kolmes endises prefektuuris inimlähedasemaks ja sujuvamaks. Enim tuleb Prillopi hinnangul Ida prefektuuril tähelepanu pöörata narkokuritegudele. Ida-Viru maakonna spetsiifikast lähtudes tuleb tema arvates suurt rõhku panna ka metsavargustele ja sellega seonduvatele maksupettustele.

Ida prefektuuril on kolm funktsionaalset osakonda – teenistus-, korrakaitse- ja kriminaalosakond. Teenistusosakonna ülesanne on analüüsida ja koordineerida prefektuuri tegevust ning lahendada personali- ja majandusküsimused. Kriminaalosakonna vastutusalas on narko- ja majanduskuriteod ning kuritegelike ühenduste poolt toime pandud kuriteod, samuti kogu prefektuuri kriminaalpolitsei tegevuse juhendamine ja kontroll. Ülejäänud kuriteoliigid jäävad territoriaalsete politseiosakondade tegevusvaldkonda. Korrakaitseosakonnale jääb koordineeriv ja kontrolliv funktsioon. Lisaks tulevad korrakaitseosakonna alluvusse seniste prefektuuride arestimajad ja korrapidamisteenistused.

Prefektuuril on kolm territoriaalset osakonda: Jõhvi osakond, mis on loodud Jõhvi ja Kohtla-Järve osakondadest ning mille eesotsas on ülemkomissar Ain Kruuse, Narva osakond, mida juhib ülemkomissar Aleksandr Taraskin, ja Rakvere osakond. Kiviõli, Iisaku ja Sillamäe politseijaoskondade asemel on konstaablijaoskonnad.

GERLI ROMANOVITÐ
Laupäev, 3.01.2004

Postitatud rubriiki Määratlemata. Talleta püsiviide. Kommenteerimine ja trackback-viidete lisamine ei ole lubatud.