VE: Saaremaa püsiühendus

(18:16 25.11.2003)

Saaremaa püsiühenduse ekspertkomisjon alustas tööd

Uudise pilt

TALLINN, 25. november (EPLO) – Teisipäeval esimest korda kogunenud Saaremaa püsiühenduse ekspertkomisjon kinnitas komisjoni töökorra.

Samuti tutvus komisjon püsiühenduse rajamiseks seni tehtud uuringutega ning arutas Euroopa Liidu ISPA programmi kaasabil finantseeritava finants- ja keskkonnamõjude uuringu lähteülesannet.

Majandusminister Meelis Atoneni sõnul oli koosoleku eesmärk eelkõige kaardistada hetkeolukord ning saada ülevaade, millises staadiumis Saaremaa ja mandri vahelise püsiühenduse ettevalmistustööd on. “Hea meel on tõdeda, et kõik komisoni liikmed suhtuvad püsiühenduse rajamisse positiivselt ning on huvitatud võimalikult ruttu reaalsete tulemusteni jõudmisest. Komisjoni töösse otsustati kaasata ka keskkonnaeksperte, kes saaksid kogu protsessi algusest peale jälgida ning oma ettepanekuid teha,” lausus Atonen.

Praeguseks on valminud lähteülesanded Euroopa Liidu ISPA programmi kaasfinantseerimisel läbiviidavateks Saaremaa püsiühenduse finants- ja keskkonnaalasteks uuringuteks. Atoneni sõnul on konsultandi kaasamine vajalik eelkõige uue tasuvusuuringu koostamiseks, mis saab ühtlasi ka aluseks Euroopa Liidu vahendite taotlemiseks. “Eelmine tasuvusuuring pärineb 1999. aastast ning meie majanduslik olukord on võrreldes nelja aasta taguse perioodiga oluliselt muutunud. Tookord välja töötatud finantsskeem tugines ülikõrgele 10% raha hinnale ega arvestanud võimalusega kasutada Euroopa Liidu vahendeid,” lisas Atonen.

Tema sõnul on avalikule sektorile kõige riskivabam ja lihtsam rajada Saaremaa püsiühendus nn era- ja avaliku sektori koostöös (Public-Private-Partnership PPP). “Pikas perspektiivis on aga selline variant riigile üks kulukamaid. ISPA kaasabil palgatava konsultandi ülesandeks on pakkuda välja ka erinevaid finantseerimisskeeme ning anda omapoolne hinnang nende sobivusele,” ütles Atonen.

12. septembril moodustas valitsus ekspertkomisjoni, mille ülesandeks on kavandada vajalikke toimingud Saaremaa püsiühenduse rajamisega seotud probleemide läbitöötamiseks ning valitsusele ettepanekute tegemiseks.

Majandusministeeriumi juures töötav ekspertkomisjon esitab informatsiooni oma töö kohta valitsusele iga aasta 1. juuniks.

Ekspertkomisjon koguneb uuesti kevadel, et panna paika püsiühenduse rajamiseks vajalike ettevalmistustööde esialgne ajagraafik.

Allikas
Postitatud rubriiki Määratlemata. Talleta püsiviide. Kommenteerimine ja trackback-viidete lisamine ei ole lubatud.