VE: sõjavangilaager nr. 279, Kiviõli

Laager rajati 1944.a.juulis suurte lahingute ajal Kirde Poolas,
Bialystokis.Järgmise aasta algul dislotseerus laager Eestisse
ja jätkas tegevust 20.veebruarist 1945.a-l Kiviõlis.Laager oli
planeeritud kuni 5000 vangi ühekordseks mahutamiseks ja osakon
nad paiknesid veel Kohtla-Nõmmel,Küttejõus,Narvas,Lehtses ja
Tapal.Kõige pingelisemal perioodil,sõja lõpul ja 1945.a. suve
kuudel,kurdeti vajaliku kaadri nappust ja alles 01.10.1945.a-ks
suudeti komplekteerida laagri kõigile kuuele osakonnale kaader.
Laagri iga oli küllaltki lühike ja vastavalt korrale tuli 15.
aprillil 1947.a-l laagri osakonnad üle anda Kohtla-Järve sõja
vangilaagrile nr.289 ( tegelikult oli see Kävas asuv vangilaa
ger) ja Kiviõli sõjavangilaagriülem alampolkovnik Akulov sai
selle ülemaks.Tegelikult tegutses Kiviõli laager veel mõnda ae
ga edasi ja sõjavangide vastuvõtt lõpetati alles septembris .
Alates 23.märtsist 1945.a-l kuni 20.septembrini 1947.a. käis
Kiviõli sõjavangilaagrist läbi 34234 sõjavangi.Eelmisel aastal
käis need sõjavangilaagri kohad läbi Saksamaa Sõjahaudade Hool
deliidu delegatsioon ja kaardistas sõjavangilaagri ja selle osa
kondade vangilaagrikalmistud,mis on kavas tulevikus läbi uuri
da ja mitmed faktid lubavad oletada,et Kiviõli vangilaagris on
kinni peetud ka tsiviilisikuid ( on teda,et Kiviõli kalmistule
on maetud ka emasid lastega- see fakt vajab kontrollimist ja
täpsustamist.Peagi on loota sondeerimis- ja uurimistõid Kohtla
Nõmme sõjavngilaagri kalmistul ja ka selle taastamist.

Arthur Ruusmaa ( aluseks E.Kaup´i materjalid ja SOMS-i arhiiv).

Postitatud rubriiki Määratlemata. Talleta püsiviide. Kommenteerimine ja trackback-viidete lisamine ei ole lubatud.