VE: Streimann, Alo – majandustegelane

“Ma ei ole nokitseja tüüp”, ütles mees, kellest sai Eesti Energia poolt korraldatud konkursi tulemusena 1998 aasta septembrist AS Kohtla-Järve Soojuse juhataja.

Alo Streimann teab, et kriisiolukordades ei saa käituda niimoodi, et see kõigile meeldiks.

Oli Viru Keemia Grupi juhatuse liige ja Eesti Post tegevjuht.

xxx

(09:52 27.08.2003)

Alo Streimann astus Eesti Posti juhi kohalt tagasi, saab 300 000 hüvitist

Uudise pilt

TALLINN, 27. august (EPLO-BNS) – Eesti Posti juhatuse esimees Alo Streimann esitas ettevõtte nõukogule tagasiastumispalve, mille nõukogu teisipäeva õhtul ka rahuldas, Streimann saab lahkumishüvitiseks üle 300 000 krooni.

“Viimase aasta jooksul on Eesti Postist saanud börsiettevõte, juhtkonnal on koostatud visioon ja strateegia,” ütles möödunud aasta sügisel juhatuse esimeheks valitud Alo Streimann. “Lähtuvalt sellest, et iga ettevõtte arengus on erinevaid etappe leidsin, et praegusel ajahetkel seoses uue juhtimisetapi alguse võimalikkusega annan võimaluse uue juhi tulekuks.”

Eesti Posti nõukogu esimehe Jüri Ehasalu sõnul kuulutatakse avatud konkurss uue juhi leidmiseks välja lähipäevil.

Streimann saab lahkumishüvitiseks kuue kuu ametipalga ehk kokku 352 800 krooni. Eesti Posti avalike suhete juht Inge Rumessen ütles BNSile, et kompensatsioon kuue kuu ametipalga ulatuses oli ette nähtud Streimanni töölepingus ja tema ühe kuu palk oli 58 800 krooni.

Allikas

xxx

(04.09.2003)

Streimanni uhke elu riigifirmade juhina
Toomas Kümmel

Ruut EPL uurib tausta

Uudise pilt

Eesti Posti juhi kohalt eelmisel nädalal vabatahtlikult lahkunud Alo Streimanni soovitas üheksa kuud tagasi kõrgesse riigiametisse personaliotsingufirma Fontes. Fontes kiitis Streimanni igati, kuid ajakirjanik Toomas Kümmel näitab, mida jättis Fontes otsustajatele ütlemata.

Ligi poole miljoni kroonine remont oma korteris, naise õpingute kinnimaksmine, suured preemiad noortele sekretäridele, ühtede ja samade firmadega sõlmitud kallid lepingud ning kõik see riigi raha eest – selline pilt avanes Eesti Päevalehele Alo Streimanni töösaavutusi uurides.

“Alo Streimann on meeskonnatööle orienteeritud, enesekindel, uuendustele avatud, stabiilne ja vastutustundlik. Ta on juht, kes on valmis võtma riske ja võib olla jõuline, kuid otsustes õiglane,” kirjutas personaliotsingufirma Fontes eelmise aasta mai lõpus oma soovituskirjas Eesti Posti arendusdirektori kohale kandideerinu kohta.

Streimanni jaoks loodi nõukogu otsusega varem kaheliikmelisse Eesti Posti juhatusse lisakoht. See oli vaid eelmäng tollase majandusministri Liina Tõnissoni soosiku upitamisel Eesti Posti juhi kohale.

Ootamatult sekkus plaani aga ajakirjandus, kes avaldas, kuidas Streimann oli aastate eest purjuspäi põhjustanud raske auto- avarii ning jätnud raskelt vigastada saanud tütarlapse saatuse hoolde. Katteta antud lubaduste ja heausksete inimeste tõttu pääses Streimann kriminaalasjast.

Teiseks avalikustati Streimanni tegevus Kohtla-Järve Soojuse juhatajana aastatel 1998-1999, kust ta pidi lahkuma, sest ajas segamini ettevõtte ja isikliku rahakoti.

Pärast seda teatas Alo Streimann eelmise aasta oktoobris, et ei soovi kandideerida Eesti Posti juhatuse esimeheks, samal ajal oli ta aga peadirektori kohusetäitja ehk ettevõtte sisuline juht.

Streimanni karjäär

• 1990-1992 Hotell Olümpia klienditeenindaja
• 1993-1994 Mid-Atlantic Managementi peainsener ja juhataja
• 1994 AS Flora Kommertsi müügijuht
• 1995-1996 AS Standardi turundusdirektor ja turundusjuht
• 1996-2000 AS Kristiine Kinnisvara nõukogu aseesimees
• 1998-1999 AS Kohtla-Järve Soojuse juhatuse esimees
• 2000-2002 OÜ Cargobuse nõukogu esimees ja projektijuht
• 2001 Viru Keemia Grupp AS-i juhatuse liige ja tütarettevõtte Viru Liimid juhatuse esimees
• 2002 AS Eesti Posti arendusdirektor
• 2002-2003 AS Eesti Posti juhatuse esimees
Allikas: EPL

Keskerakondlase Kalev Kaalu juhitud ettevõttenõukogu sattus ebamugavasse seisu. Peale tema kuulusid erakonnakaaslastest nõukogusse veel Küllo Arjakas ja Kostel Gerndorf. Ning kõigele vaatamata valis nõukogu Streimanni lõpuks siiski juhatuse esimeheks. Sellel vastutusrikkal ametikohal jõudis Streimann töötada ainult üheksa kuud.

Soliidsed soovitajad

Aastatel 1998-1999 töötas Alo Streimann Kohtla-Järve Soojuse juhatuse esimehena. 1999. aastal Streimanni vallandanud Sandor Liive on tunnistanud: “Vallandamise põhjuseks oli tõesti firma ja enda rahakoti segiajamine.” Samuti väitis Eesti Energia finantsjuht Liive, et Streimann maksis ettevõttelt omastatud raha tagasi. Sama kinnitas Eesti Päevalehele ka Streimann, öeldes, et maksis “ammu-ammu kogu summa tagasi”.

Pärast Eesti Posti juhatuse liikmeks saamist ütles Streimann Eesti Päevalehele: “Personaliotsingufirma Fontes valis mind Eesti Posti juhatuse liikme kohale 25 kandidaadi seast. Loomulikult uuris selline tuntud firma igakülgselt minu tausta. Tean, et nad helistasid ka Sandor Liivele, kes andis minu kohta väga positiivse iseloomustuse.”

Tollane nõukogu liige, Kesk- erakonna peasekretär Küllo Arjakas väitis sama: “Nõukogu valis Streimanni ametisse personalifirma Fontes esitatud kandidaatide seast. Meil ei olnud mingit põhjust mitte usaldada omal alal väga tuntud firmat.”

Eesti Päevalehe käsutuses olevas Fontese soovituskirjas väidetakse Streimanni kohta aga lakooniliselt: “Kandidaat lahkus ettevõttest, kuna tekkisid erinevad arusaamad nõukoguga.” Et tegelikult Streimann vallandati ja arusaamatuste põhjuseks oli firma raha omastamine, jättis Fontes seletamata.

Päevalehe käsutuses olev Ida-Viru maksuameti maksurevisjoni aruanne annab võimaluse hinnata Streimanni “ettevõtte ja isikliku tasku segiajamise” suurust.

1998. aasta novembrist kuni 1999. juunini kasutas Streimann erisoodustusi 794 141 krooni ulatuses. Siia on arvatud kulutused, mille kohta on esitatud maksekviitungid või kasutatud ettevõtte krediitkaarte.

Tehingutes torkavad silma ostud Tallinna Kaubamajast, restoraniarved, hotellikulud. Eraldi märgib maksurevident Alo Streimanni koolituskulusid Eesti kõrgemas kommertskoolis (27 950 krooni) ning ettevõttes mittetöötanud Annika Streimanni koolituskulusid samas õppeasutuses 25 700 krooni ulatuses.

Revisjoni tulemusena korrigeeris Ida-Viru maksuamet oluliselt ettevõtte makstud makse perioodil 01.07.1998–31.08.1999. Nii pidi Kohtla-Järve Soojus maksma juurde tulumaksu ja sotsiaalmaksu erisoodustustelt 211 000 krooni, sotsiaal- ja ravikindlustusmaksu 118 000 krooni.

Samuti Eesti Päevalehe käsutuses olev Eesti Energia sisekontrolli akt täpsustab veelgi Streimanni finantstegevust: Streimanni krediitkaardiga sooritatud tehingute osas puudus kuludesse kandmise alus summas 84 750 krooni; töölähetus Taani ja Saksamaale, millele Streimann ise alla kirjutas, läks firmale maksma 54 586 krooni, kusjuures kuludokumendid ei olnud aktsepteeritavad raamatupidamisseaduse kohaselt ning puudus aruanne; Streimanni ametikorteris tehti ebaseaduslikult firma kulul remonti koguni 403 865 krooni eest.

Endised partnerid kaasa

Eriti huvitav on sisekontrolli aktis Kohtla-Järve Soojuse hankepoliitika osa. “Hangitavate teenuste ja ostetavate kaupade puhul on enamasti hankekonkurss korraldamata. Seetõttu pole võimalik üheselt hinnata mitmete hangete reaalset maksumust,” tõdeti aktis.

Näiteks on 1998. aasta oktoobrist järgmise aasta aprillini osutanud Kohtla-Järve Soojusele teenuseid järgmised firmad: suhtekorraldusfirma KPMS 593 386 krooni eest; müügisüsteemi audit firmalt AS Helmes 303 000 krooni eest, juriidiline nõustamine Aivar Pilve advokaadibüroolt (advokaat Margus Fink) summas 552 050 jne.
Kui kõrvutada seda nimekirja 9 kuuga, mil Streimann juhtis Eesti Posti, näeme samade firmade muutumist postifirma partneriteks. Eesti Posti juhatuse aruandest tänavu esimese poolaasta kohta selgub, et KPMS on osutanud Eesti Postile suhtekorraldusteenuseid 1 056 000 krooni eest, Helmes on teinud infotehnoloogia auditi 661 400 krooni eest ning Aivar Pilve advokaadibüroo on osutanud juriidilist teenust 253 350 krooni eest. Näiteks KPMS koostatud õhuke üldine jutuke kõlava pealkirjaga “Eesti Posti sponsorstrateegia” läks ettevõttele maksma 73 000 krooni.

Streimanni juhtimisstiil

Lugedes Eesti Posti juhatuse aruannet vastuseks ettevõtte nõukogu esitatud küsimustele, torkab silma Streimanni erakordne põhjendamisoskus.

Näiteks võrreldes 2002. aasta esimese poole 32 miljoni krooni suurust kasumit selle aasta esimese poole 15 miljoniga, leidis Streimann hea seletuse: tema kinnitusel ületas see 2 miljoni krooni võrra planeeritud kasumiplaani. Ning tõepoolest kinnitas eelmine keskerakondlaste juhitud Eesti Posti nõukogu kasumiplaaniks sel perioodil 13 miljonit krooni.

Kallitest Suzuki džiipidest, mida osteti juhtkonnale kümme tükki, on Eesti Päevalehes juba juttu olnud. Samuti on juttu olnud enese pidurdamatust premeerimisest ja juhtkonna tohutust kulude kasvust.

Kuid Streimann ei unustanud ka uusi töölevõetud kaastöötajaid juhtkonnas. Märkimisväärse tööpanuse eest selle aasta esimesel poolel lasi Streimann premeerida näiteks kahe kuupalga ulatuses (21 000 krooni) oma sekretäri, kes võeti ettevõttesse tööle alles selle aasta jaanuari lõpus, ja teisi uusi kolleege.

Kui nõukogu delikaatselt preemiamaksmisele tähelepanu juhtis, oli Streimannil põhjendus olemas – eelmine juhtkond diskrimineeris ettevõttes noori. Eesti Posti staažikad töötajad võisid sellistest palganumbritest ja preemiatest ainult unistada.

Allikas
Postitatud rubriiki Määratlemata. Talleta püsiviide. Kommenteerimine ja trackback-viidete lisamine ei ole lubatud.