VE: Talve, Leo – põlevkivikaevandamise teadlane

Leo Talve sündis 09 septembril 1922 Ahila külas Tapa lähedal. Isa teenis Eesti kaitseväes leitnandi aukraadis. Peale reservi määramist ostis ta isa Järvamaale Albu valda 20-hektarilise talu ja hakkas talupidajaks.

Leo Talve õppis 1930 – 1935 Albu Algkoolis ja 1935 – 1941  Tapa Gümnaasiumis.
1941 küüditati perekond Siberisse.
1941 – 1943 töötas Omski ja Novosibirski oblasti kolhoosides.

1943. mobliseeriti tööarmeesse ja suunati Kemerovo oblastisse Prokopjevski linnas asuvasse Molotovi nimelisse kaevandusse.

1943 -1945 töötas Molotovi nimelises kaevanduses kaeveõõnte
läbindajana.

1945 demobliseeriti tööarmeest.

1945 – 1946 õppis Prokopjevski Mäetehnikumis kihtvarapaikade
kaevandamise erialal.

1946 pöördus tagasi Eestisse.

1947 – 1952 õppis Tallinna Polütehnilises Instituudis
Keemia-Mäeteaduskonnas, mille lõpetas mäeinseneri diplomiga ja
suunati Tallinna Mäetehnikumi õpetajaks.

Õppimise ajal töötas majavalitsuse insenerina ja peale instituudi
lõpetamist töötas 5 kuud ENSV Kohaliku- ja Põlevkivitööstuse
Ministeeriumi Ehitusmontaazikontoris vanem-töödejuhatajana, kus
juhtis Lasnamäele allmaa varjendi rajamist.

1952 – 1958 töötas Tallinna Mäetehnikumis mäemehaanika
õppejõuna, laboratooriumi juhatajana ja osakonna juhatajana.

1953 – 1956 õppis Tallinna Marksismi-Leninismi Õhtuülikoolis.

1958 likvideeriti Tallinna Mäetehnikum.

1958 – 1965 töötas ENSV Rahvamajanduse Nõukogu Põlevkivi
Instituudi kaevandamisviiside laboratooriumi juhatajana. Teadustöö
osas isiklikult spetsialiseerus ta kamberkaevandamise probleemidele,
uurides eriti mäerõhu ja ankurtoestiku küsimusi. Eriti
tähelepanuväärseid tulemusi saadi just ankurtoestiku alal. Leo
Talve juhendamisel ja vahetul osavõtul töötati välja uus
ankurtoestiku konstruktsioon, mis oma käsitlemise lihtsuse,
töökindluse, detailide tööstusliku tootmise ja lõpuks veel
korduva kasutamise (ca 8 korda) võimaluse poolest oli üks
originaalsemaid ja parimaid maailmas.

1963 – 1966 oli Leningradi Mäeinstituudi kaugõppe aspirantuuris.

!965 seoses rahvamajanduse reorganiseerimisega likvideeriti Põlevkivi
Instituudi mäenduse laboratooriumid.

1966 NSVL Söetööstuse Ministeeriumi Põlevkivi Peavalitsuse
trusti “Eesti Põlevkivi” konstrueerimis-tehnoloogilise osakonna
juhataja asetäitja.

1966 – 1972 Tallinna Polütehnilise Instituudi mäekateedri
laboratooriumi juhataja.

1972 – 1974 TPI mäekateedri vanemõpetaja.

1974 – 1984 TPI dotsent.

1985 – 1990 Informatsiooni Instituudis, Keskkonnakaitse sektoris
vanemteadur.

1991 – 1992 Eesti Represeeritute Registri Büroo juhataja.

Oli veel Eesti Õigusvastaselt Represeeritute Liidu algatusrühma
liige, ühtlasi ka EÕRL “Memento” teabe- ja ajalootoimkonna juhataja
ning sama organisatsiooni Tallinna Ühenduse eestseisuse liige.

Suri 25.09.1992.a.

Info tema kohta:http://www.ene.ttu.ee/maeinstituut/mees/LeoTalve.htm

TTÜ materjalide põhjal Arvo Aun, Põlevkivimuuseum

Postitatud rubriiki Määratlemata. Talleta püsiviide. Kommenteerimine ja trackback-viidete lisamine ei ole lubatud.