VE: Ubja kaevandus

Ubja kaevandus tuleb


Kas viimane künd kaevanduse alla jääval põllul? Traktorist Illar Onkel kaevandust ei poolda, kuid teab, et õnneks jõuavad masinad sellele põllule alles mõnekümne aasta pärast. Foto: Rein Sikk

Ubja põlevkivikaevandus hakkab tööle tuleval aastal, juba tänavu hakatakse rekonstrueerima asulateed ja tänavavalgustust ning rajama rohelist müraekraani.

Tsemendi tootmine on väga energiamahukas protsess ja kuigi üha rohkem hakatakse klinkri põletamisel kasutama alternatiivkütuseid, jääb põlevkivi tsemenditehase jaoks üheks põhiliseks tooraineks.

AS-i Kunda Nordic Tsement haldusdirektor Arvo Vainlo ütles Kundas peetud infopäeval, et vajadus tsemenditehase oma karjääri järele on väga suur, sest põlevkivi hind tõuseb aasta-aastalt.

“Asi on veel selleski, et kui ettevõte ei kasuta väljastatud kaevandamisluba ega saavuta ette nähtud kaevandamismahtu, 50000 tonni, tuleva aasta jooksul, kaotab luba kehtivuse,” teatas Arvo Vainlo.

Kaevandus kahekümneks aastaks

Ubja põlevkivikarjääri rajatakse Rakvere-Kunda raudteelt haru ja maavara hakatakse Kundasse vedama vagunitega. Laadimisplatsi ja eespool oleva lageda põllumaa vahele jääb metsariba.

Ubja kaevanduse põlevkivivarud on plaanis ammutada kahekümne aastaga. Kaevandamist alustatakse Toolse oja lähedalt metsaga kaetud alalt. Puud kaevandamise eendi eest võetakse maha järk-järgult ja raiutud mets jagatakse Sõmeru vallavalitsuse nimekirja järgi küttepuudeks Ubja asula elanikele.

Toolse oja ja kaevandusala vahele püstitatakse tõkketamm ja kaevandusvete tarbeks rajatakse settejärv, kust puhastatud vesi juhitakse Toolse jõkke.

Arvo Vainlo ütlusel kaalutakse ka Kunda ümbruse veeseiret tegeva teaduri Hella Kinki ettepanekut juhtida kaevandusvesi Kunda jõkke, kuid siin võib tekkida puhttehnilisi ja majanduslikke probleeme, sest Kunda jõgi jääb Ubjast ikkagi suhteliselt kaugele.

Praegu otsitakse sobivat istutusmaterjali, mis pannakse mulda asula ja raudtee vahele. “Ma loodan, et need istutatud puud on selleks ajaks, kui kaevandamine ükskord metsaga kaetud alalt lageda põllumaani jõuab, küllalt suured, et müra tõkestada,” ütles Vainlo.

Arvo Vainlo kinnitas, et Sõmeru vallaga ollakse pidevas kontaktis ja tema hinnangul on koostöö omavalitsusega asjalik.

Vald seab oma tingimusi

Sõmeru vallavanem Peep Vassiljev ütles, et valda seob Kunda Nordic Tsemendiga raamleping ja ettevõtte lubatud toetus Ubja asula infrastruktuuri ja eluolu parandamiseks toimib. “Me oleme kohtunud juba vähemalt kolmel korral ning toimuvaga hoiame kursis ka külaelanikke ja külavanem Vladimir Aiti,” rääkis Vassiljev.

Tööd tee-ehituseks on juba välja kuulutatud ja algavad lähemal ajal. Sama lugu on tänavavalgustusega.

Projekteeritakse uut puurkaevu ja veevarustustorustiku rajamist. Nende ehitustööd jäävad ilmsesti tulevasse aastasse

Põlevkivi kättesaamiseks Ubjas tuleb minna maksimaalselt viie meetri sügavusele. Põlvkivi kättesaamiseks ei hakata tegema lõhketöid, vaid see freesitakse kihtidena välja.

Lahtisele kaevandamisele järgneb kohe läbitud ala täitmine ja rekultiveerimine.

Põlevkivi kaevandati asula servas, uuest kaevandusest läänes, kuni 1959. aastani. Ubja ümbruses on põlevkivi väga maapinna lähedal, mis ammutamist kergendab.

Kui Kooväljalt Ubja poole sõita, siis jääb uus kaevandamisala maanteest paremale, üle põllu metsa sisse.

KAEVANDAMISLUBA:

Mäeeraldus Ubja asula lähedal Kunda Nordic Tsemendile on 152 hektarit. Kogu uuritud ala 287 ha. Põlevkivivarud vastavalt 3,5 ja 6,54 miljonit tonni. Kaevandamise maht aastas 150 000 kuni 200 000 tonni. Mäeeraldusest jätkub ettevõttele põlevkivi paarikümneks aastaks.

Allikas : AS Kunda Nordic Tsement

Valdo Einmann
valdo@virumaateataja.ee

Postitatud rubriiki Määratlemata. Talleta püsiviide. Kommenteerimine ja trackback-viidete lisamine ei ole lubatud.